“κοινωνία αξιών”, ένα κόμμα με πολιτική ιδεολογία

koinonia axion FACEBOOK political partyΑπό τη πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η “κοινωνία αξιών”, εργασθήκαμε πολύ για να διαμορφώσουμε μία σύγχρονη, δυναμική και ρεαλιστική ιδεολογία, που να εκφράζει συνάμα τα κοινωνικά και τα ατομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Να καλύπτει, δηλαδή, τις ανάγκες και επιθυμίες του ατόμου, σε αρμονική και δημιουργική σχέση με την κοινωνία. Καταλήξαμε ότι αυτή η ιδεολογία είναι ο ”κοινωνικός φιλελευθερισμός” ως βάση, που τον μετ-εξελίξαμε, ώστε να έχει ως πολιτικό υποκείμενο τον “άνθρωπο – πολίτη”.

Προσπαθώντας να επεξηγήσω απλοποιημένα: Στην Κομμουνιστική/Σοσιαλιστική ιδεολογία, υποκείμενο της πολιτικής της είναι η “κοινωνική τάξη’’.
Στην Φασιστική /Εθνικοσοσιαλιστική /Εθνικιστική ιδεολογία, υποκείμενο της πολιτικής της είναι “το έθνος, η φυλή”.
Στον Φιλελευθερισμό το υποκείμενο της πολιτικής του είναι “το άτομο”.

Όλες οι παραπάνω πολιτικές ιδεολογίες εμφανίζουν σημαντικές αντινομίες, όπως είναι η “τυραννία’’ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, μέσω των κοινωνικών τάξεων, ή ο “γιγαντισμός’’ και η ανισορροπία που δημιουργείται στην ανάπτυξη του ατόμου εις βάρος της κοινωνίας, την οποία εκμεταλλεύεται και οφείλει την ανάπτυξη του. Καθώς και τα εκρηκτικά αδιέξοδα του εθνικιστικού /φυλετικού διαχωρισμού, που εκτός του απομονωτισμού και της αντιπαλότητας, δημιουργούν εκατόμβες θυμάτων και κρεματόρια.

Υποκείμενο της πολιτικής μετα-ιδεολογίας, της “κοινωνίας αξιών’’ δεν είναι η τάξη, η φυλή ή το άτομο, αλλά ο “άνθρωπος – πολίτης” με την έννοια της “ύπαρξης”, που ζει τη ζωή του ως κοινωνικό και πολιτικό ον.

Ως “άνθρωπος” έχει φυσιοκρατικά, ανθρώπινα δικαιώματα και ως “πολίτης”, που ζει σε μία κοινωνία, έχει συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτός ο διττός ρόλος που προκύπτει από τον μετασχηματισμό του “ανθρώπου” σε ενεργό “άνθρωπο – πολίτη” μπορεί να δώσει όραμα και ελπίδα σε μία “κοινωνία πολιτών”, με συνείδηση, συμμετοχή, αξίες, και νέο πολιτικό πολιτισμό.

Μόνο έτσι θα μπορέσει αυτός ο “άνθρωπος – πολίτης”, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να μπορέσει να “υπάρξει” αποτελεσματικά και αρμονικά για μία καλύτερη ζωή.

Με βάση αυτήν την ξεχωριστή αντίληψη για το πολιτικό υποκείμενο της ιδεολογίας μας, η “κοινωνία αξιών” εκφράζει σήμερα μία σύγχρονη, ρεαλιστική ριζοσπαστική ιδεολογία, στον αντίποδα των ξεπερασμένων και αναποτελεσματικών πολιτικών, αλλά και των α-πολιτικών επικοινωνιακών επινοήσεων!

Οι αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η μετα-ιδεολογία είναι:
• Οι αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού, όπως:
- Το “κοινό καλό”,
- Η ισορροπία “θετικής και αρνητικής θεώρησης της ελευθερίας”.
- Η “ισότητα των ευκαιριών για όλους” που είναι ευθύνη του κράτους μαζί με την δημιουργία ευνοϊκού πεδίου και για “ισότητα αποτελεσμάτων”.
- Η δυνατότητα του κράτους να παρεμβαίνει “υπέρ των μη προνομιούχων”.
• Ο “ριζοσπαστικός” χαρακτήρας στις προτάσεις, στις λύσεις και στις δράσεις.
• Ο “κινηματικός” χαρακτήρας που πρέπει να διατηρηθεί για να μη γίνει η “κοινωνία αξιών” μέρος του κατεστημένου συστήματος.
• Η “κοινωνική δικαιοσύνη” και “ακριβοδικία”. Χωρίς αυτές τις αρχές δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις.
• Οι σταθερές πολιτιστικές και πνευματικές αξίες που κληρονομήσαμε.
• Η “πατρίδα”, ως ένα από τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της ιδεολογίας.
• Η αρχή “Σκέψου Ευρωπαϊκά-Δράσε για την Ελλάδα”, με διάκριση του σκληρού πυρήνα κυριαρχικών δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται και της μαλακής περιφέρειας δικαιωμάτων που μπορούν να εκχωρηθούν για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Οικονομία: Ιδιαίτερα για την οικονομία οι προσπάθειες μας στηρίζονται σε αξίες και διέπονται από το πνεύμα ενός πολυδιάστατου, καθολικού εκσυγχρονισμού. Η οικονομία είναι μία μόνο από τις συνιστώσες της κοινωνικής ζωής, δεν μπορεί να είναι μια αυθύπαρκτη μονότονη λειτουργία, αλλά πρέπει να υποστηρίζει ένα ευρύτερο σκοπό, την “κοινωνική και την ατομική ευημερία”. Η ‘’κοινωνία αξιών’’ αντιτίθεται στην “λογιστική μικρο-διαχείριση” που κυριαρχεί στη συγκυβέρνηση και οδήγησε στη συρρίκνωση της οικονομίας και στον εκτροχιασμό της ανεργίας.

Στα πλαίσια αυτά η κοινωνία αξιών έχει ξεκάθαρες θέσεις για την οικονομία, την λειτουργία των αγορών και το ρόλο του κράτους. Οι αγορές πρέπει να λειτουργούν χωρίς τη επίδραση των παραγόντων που τείνουν να τις χειραγωγήσουν:
• Την καταχρηστική παρεμβατικότητα του κράτους, που εκδηλώνεται κυρίως με την υπερ-φορολόγηση, την υπερ-ρύθμιση και τη γραφειοκρατία.
• Τις μονοπωλιακές πρακτικές, τα ολιγοπώλια του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, τα καρτέλ, τους κερδοσκοπικούς κολοσσούς, που συνήθως διαπλέκονται με το κράτος και το υποτάσσουν στη θέλησή τους, εμποδίζοντας τη διάχυση της ανάπτυξης και την αυτοτροφοδοτούμενη αναπτυξιακή δυναμική.
• Στο επίκεντρο της πολιτικής της είναι, η διασφάλιση ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, προσανατολισμένου προς την ανάπτυξη της οικονομίας, ενεργητική ενίσχυση των παραγωγικών στρωμάτων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, και το μοχλό της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.

Κράτος: Οι θέσεις της “κοινωνίας αξιών” είναι σαφείς για το ρόλο του κράτους:
• Το κράτος πρέπει να είναι αποτελεσματικό (όχι μεγάλο), να αναδιανέμει τις ευκαιρίες, να μην διευρύνει τον παραγωγικό του ρόλο, να βελτιώσει τον ελεγκτικό του, αποτρέποντας τις μονοπωλιακές καταστάσεις. Αυτός είναι ένας “ήπιος παρεμβατισμός” που έχει ως σκοπό να εξουδετερώσει τις στρεβλώσεις της αγοράς και να απελευθερώσει τη δημιουργικότητά της. Δεν υποκαθιστά τη λειτουργία της αγοράς και δεν δημιουργεί νέες στρεβλώσεις.
• Διαχωρίζει την ρύθμιση που είναι χρήσιμη, προλαμβάνει και καταργεί τις στρεβλώσεις, από την υπερβολική ρύθμιση που είναι επιζήμια, γιατί δημιουργεί στρεβλώσεις και επιχειρηματική ασφυξία.
• Το κράτος δεν είναι αντίπαλος ή διώκτης του μεγάλου κεφαλαίου, και των μεγάλων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά τα ελέγχει ώστε να είναι σύννομα, ώστε να μην λειτουργούν ασφυκτικά για την κοινωνία, την επιχειρηματική δραστηριότητα της υπόλοιπης οικονομίας, τις μικρότερες και πιο διασπαρμένες οικονομικές μονάδες.

Ριζοσπαστισμός: Στο σύνολο της διαμορφωμένης ιδεολογίας της, η “κοινωνία αξιών”, ενστερνίζεται επίσης την αντίληψη της “ριζικής εναντίωσης” στο παθογενές σύστημα. Ο “Ριζοσπαστισμός” αυτός εμπεριέχει μεν τη ρήξη με το κατεστημένο, με τις νόρμες και τα στερεότυπα του παρελθόντος. Δεν ταυτίζεται όμως με τις επαναστατικές ιδέες που επιδιώκουν να ανατρέψουν βίαια ή λιγότερο βίαια το κατεστημένο. Η ιδέα της επανάστασης ποτέ δεν ήταν το καθοριστικό χαρακτηριστικό του ριζοσπαστισμού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήταν πάντα η ο προοδευτισμός, η τόλμη του για την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την τεχνολογία και την ώθηση προς τα εμπρός.

Η αποδόμηση από τη ρίζα τους, των παλαιών, και μη αποτελεσματικών, πρακτικών, δημιουργεί μεν μία συνολική τάση για ριζικές αλλαγές, απαιτεί όμως τον απόλυτο έλεγχο των αλλαγών αυτών, ορθολογικά και με συγκεκριμένους στόχους, αποτελέσματα και χρονοδιαγράμματα. Που να εφαρμοσθούν από τους καλύτερους Έλληνες ανά τομέα, με ένα νέο πρότυπο διακυβέρνησης, απαλλαγμένο από κάθε κομματικό χαρακτήρα.

Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο σταθερός και συνεχής μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας ολόκληρης, σε περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης, με παραγωγή νέων ιδεών και σταθερή πρόοδο.

Κοινωνική / Κοινοτική Οικονομία: Σημαντική παράμετρος στο πρόγραμμα για την οικονομία της “κοινωνίας αξιών” αποτελεί και η “κοινωνική / κοινοτική οικονομία”.
Οι καλές πράξεις προς τους συνανθρώπους μας και οι αφιλοκερδείς δράσεις, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θεωρούνται μέχρι σήμερα ως ξεχωριστές, ατομικές δραστηριότητες, με έντονα συναισθηματικά στοιχεία. Τα περισσότερα κόμματα και η κυβέρνηση στη ρητορική τους αλλά και στην πράξη, αρέσκονται και τους βολεύει, να τις θεωρούν ως πράξεις φιλανθρωπικού ακτιβισμού, για να αποφύγουν υποχρεώσεις και ευθύνες ευρύτερου σχεδιασμού.

Πέραν των φιλανθρωπικών δράσεων, όμως, μεταξύ της αγοράς με υποκείμενο τα ιδιωτικά αγαθά και του κράτους με υποκείμενο τα δημόσια αγαθά, υπάρχουν πολλές μορφές κοινωνικών/κοινοτικών δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες και στη παραγωγή, που παράγουν “κοινά αγαθά” για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κοινοτικό/συνοικιακό επίπεδο.

Αυτές οι δραστηριότητες προέρχονται από συλλογικές πρωτοβουλίες ανθρώπων, οργανισμών, ομίλων, συλλόγων, ενώσεων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ αλλά και από οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης (εκκλησία, δημοτικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες). Όλες αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν τον τρίτο κλάδο της οικονομίας, την “κοινωνική / κοινοτική οικονομία”.

Στα πλαίσια της “κοινωνικής / κοινοτικής οικονομίας”, μπορούν να ενταχθούν και οι δράσεις κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά με πολλαπλάσια αποτελέσματα με τις λοιπές κοινωνικές και κοινοτικές δράσεις.

Τις πρωτοβουλίες αυτές, η επίσημη πολιτική οικονομία είναι ανίκανη να τις αντιληφθεί, να τις μετρήσει και να τις αξιοποιήσει μέχρι σήμερα. Πολλές φορές μάλιστα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί εις βάρος τους, λόγω της καχυποψίας των κρατικών αρχών, που προκύπτει από την υστερόβουλη εκμετάλλευση που γίνεται από τους “επιτήδειους” και από την αδυναμία κρατικού ελέγχου.

Σήμερα, σε περιοχές που αλλάζουν και επιτελείται ένας κοινωνικός μετασχηματισμός, όπως π.χ. στα Πατήσια, στη Κυψέλη, σε πολλές επαρχιακές πόλεις, είναι αναγκαία η συνεργασία και ο συντονισμός όλων αυτών των δράσεων για καλύτερα αποτελέσματα. Η “κοινωνία αξιών” θεωρεί αναγκαία αυτή τη συνεργασία και έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τις προτάσεις της για τον συντονισμό όλων αυτών των δράσεων. Στην πράξη μάλιστα αυτο-συντονίζεται και προτιμά να εντάξει τις δράσεις ακτιβισμού των μελών της στις συλλογικές δράσεις άλλων φορέων που έχουν τη κατάλληλη οργάνωση και κάνουν καλύτερα τη δουλειά, διαφέροντας κι εδώ από τις υστερόβουλες και ενίοτε γραφικές επικοινωνιακές “φανφάρες” άλλων κομμάτων.

Εν κατακλείδι, βασικό στοιχείο της πολιτικής κουλτούρας της “κοινωνίας αξιών” είναι η σαφήνεια της ιδεολογίας και των θέσεων σε όλα τα θέματα, χωρίς αοριστίες, υπεκφυγές και εύκολους καταγγελτικούς αφορισμούς. Ιδεολογίας και θέσεων που μετασχηματίζονται σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένα μέτρα και στόχους, ανά τομέα, και με βασικά κριτήρια την καταλληλότητα, τον ρεαλισμό, την εφικτότητα και την αποτελεσματικότητα.

Στέλιος Φενέκος, Αντιπρόεδρος της “κοινωνίας αξιών”

Γιατί η “κοινωνία αξιών” διαφέρει από τα άλλα κόμματα;

- Πιστεύουμε στις αξίες και δεν τις ξεπουλάμε:http://wp.me/p2SV3s-Sj
- Η έννοια του “ανθρώπου-πολίτη”: http://wp.me/p2SV3s-So
- Γιατί έχει ολοκληρωμένη πολιτική ιδεολογία και την κάνει πράξη:http://wp.me/p2SV3s-Sr
- Γιατί είμαστε “ριζοσπάστες” και όχι απλοί “μεταρρυθμιστές”:http://wp.me/p2SV3s-SI
- Γιατί εντάσσουμε την “κοινωνική/κοινοτική οικονομία”:http://wp.me/p2SV3s-SP
- Γιατί επενδύει στην εμπιστοσύνη και στην ακεραιότητα:http://wp.me/p2SV3s-Tc
- Γιατί επιδιώκει ήθος στον πολιτικό ανταγωνισμό και ένα νέο πολιτικό πολιτισμό: http://wp.me/p2SV3s-Tr
- Γιατί στην “κοινωνία αξιών” ελίτ είναι οι νέοι μας:http://wp.me/p2SV3s-Tf
- Τα μέλη της εκφράζονται ορθολογικά, τεκμηριωμένα, δεν είναι φανατικοί, ούτε “στρατευμένοι”, είναι άτομα αυτόνομα, χωρίς “αρχηγούς-μεσσίες”, χωρίς “κανόνες πίστεως”:http://wp.me/p2SV3s-Tw
- Γιατί έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, όπως, για παράδειγμα, για την οικονομία και το κράτος: http://wp.me/p2SV3s-Tz

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνέντευξη Τύπου: Το ευρω-ψηφοδέλτιο της “κοινωνίας αξιών”

1662113_10202662199248587_5838739139945667074_n

Πέμπτη, 24η Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: TO ΕΥΡΩ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ”

“Σκέψου Ευρωπαϊκά – Δράσε για την Ελλάδα”

Η “κοινωνία αξιών” ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια και διαθέτει περίπου 3.000 στελέχη πανελλαδικά, με επικεφαλής τον βραβευμένο συγγραφέα και διακεκριμένο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρη Μπουραντά. Συμμετέχει στις εκλογές με ένα ξεχωριστό ποιοτικό ψηφοδέλτιο και με ολοκληρωμένη και διακριτή θέση για την Ευρώπη, που συνοψίζεται στη φράση σύνθημα “Σκέψου Ευρωπαϊκά – Δράσε για την Ελλάδα”.

Το ψηφοδέλτιο χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία ανθρώπων με αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή στην πραγματική οικονομία, από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, σε ποσοστό 75% από τον ιδιωτικό τομέα, από όλη τη Ελλάδα, όλοι τους με διεθνείς σπουδές και άριστη γνώση ξένων γλωσσών.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι είναι σημαντικά διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, με διεθνείς σπουδές και εμπειρία, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τρεις καθηγητές Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στην ηγεσία, στη διοίκηση και στα οικονομικά, δύο ναύαρχοι του Πολεμικού ναυτικού, ως εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, με μεγάλη διεθνή εμπειρία εκπροσώπησης της χώρας, διακεκριμένοι ιατροί με διεθνές κύρος και σπουδές, δικηγόροι με σπουδές και εξειδίκευση στον ανταγωνισμό και στη διαπραγμάτευση, πρώην στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης – Δήμαρχοι, με αποδεδειγμένα αποτελεσματική θητεία, και πολλοί νέοι, άριστοι επαγγελματίες, με εξαίρετες Διεθνείς – Ευρωπαϊκές σπουδές.

Τα πρόσωπα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ευρωψηφοδελτίου, καθώς και οι θέσεις της “κοινωνίας αξιών” θα παρουσιασθούν σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη 29 Απριλίου και ώρα 12:00, στην αίθουσα του 7ου ορόφου της Νομικής Βιβλιοθήκης, Μαυρομιχάλη 2.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να καλύψετε αυτή τη συνέντευξη τύπου, ευελπιστώντας ότι, με την κάλυψη αυτή θα συμβάλλετε στη Δημοκρατική  ενημέρωση των πολιτών για την “κοινωνία αξιών”. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, η “κοινωνία αξιών” ελάχιστα προβλήθηκε από τα ΜΜΕ και δεν δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει τις ιδιαίτερες πολιτικές της θέσεις και τις ολοκληρωμένες πρακτικές προτάσεις που έχει για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας μας.

Ευελπιστώντας για την παρουσία σας,

Δημήτρης Μπουραντάς,

Πρόεδρος της “κοινωνίας αξιών

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ“ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ” και συνεργατών
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλονίκη, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, ΜΒΑ, Οικονομικός Σύμβουλος
2 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡHΣΤΟΣ Αθήνα, Κοινωνικές, Πολιτικές Επιστήμες, με ακτιβιστική δράση
3 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Πρώην Ιπτάμενος  Αεροπορικής Εταιρείας
4 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΝΤΟΡΑ Αθήνα, Επιχειρ. Ανάπτυξη και Μάρκετινγκ, ΜΒΑ, Ανώτ. Διεθυντικό Στέλεχος
5 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αθήνα, Πρύτανης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής Διοικητικής Λογιστικής και Λογ. Πληροφοριακών Συστημάτων
6 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Νοσηλευτική του EKΠ, MsC κλινικής Νοσηλευτική (ΕΚΠΑ). Εργάζεται στον όμιλο «Υγεία». Από το 2000-2005 δημιούργησε  τη «Νοσηλευτική Παρέμβαση», μηνιαία επαγγελματική εφημερίδα
7 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ -ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Αθήνα, Γλωσσολόγος, Επιχειρηματίας
8 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Αθήνα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Διεθνής-Ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, Στέλεχος Πωλήσεων
9 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λάρισα, Διεθνείς – Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Σχέσεις, Βιοκαλλιεργητής
10 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Αθήνα, ΜΒΑ, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πιστοπ. Διαπραγματευτής, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ, Εκπαιδευτής Διαμεσολάβησης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος σε Επιχειρήσεις
11 ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΗ) Σαλαμίνα, Διεθνείς – Ευρωπαϊκές, Οικονομικές Σπουδές (ΟΠΑ, CEDS), Επικοινωνία και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ)
12 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Αγγλική Φιλολογία και Παιδαγωγική – Ψυχολογία ΕΚΠΑ, Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίων
13 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, Μαθηματικός, Διευθυντής Πληροφορικής σε μεγάλες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματίας
14 ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αθήνα, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΠΑ, Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
15 ΚΥΡΙΑΚΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Δικηγόρος Αθηνών, LLM Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου Λονδίνου
16 ΜΙΜΟΥΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Εύβοια, Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ, Πρ. Δήμαρχος Ιστιαίας, Αντιπρόεδρος Πολιτιστικής Κίνησης Γυναικών Ιστιαίας
17 ΜΠΑΧΑΡΙΟΥ ΦΡΟΣΕΛΙΝΑ Αθήνα, Οικονομολόγος, Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση σε Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Στρατηγικές Σπουδές, Επιχειρηματίας
18 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Καθηγητής ΟΠΑ, Συγγραφέας, Πρόεδρος της ‘’κοινωνίας αξιών’’
19 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΘΑ Αθήνα, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανωτ. Διευθυντικό  Στέλεχος, Πρόεδρος Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
20 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Αθήνα, Διεθνής Πολιτική, Γλωσσολογία, Φιλοσοφική
21 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αθήνα, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, ΜΒΑ, Αν. Στέλεχος Επιχειρ, Σύμβουλος Οργάνωσης Επιχειρήσεων
22 ΠΑΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χίος, Γιατρός Ουρολόγος, Πρώην Δήμαρχος Ομηρούπολης Χίου
23 ΠΛΕΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Ηράκλειο, Αρχιτέκτων
24 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Αθήνα, Πρώην Τραπεζικός, Διευθύνουσα Σύμβουλος
25 ΣΙΓΑΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Αθήνα, Φαρμακοποιός, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω
26 ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Θεσσαλονίκη, Αναλυτής σε συστήματα Η/Υ για μεγάλη Ελληνική εταιρεία Πληροφορικής
27 ΤΟΖΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Αλεξανδρούπολη, Καθηγήτρια Γαλλικών, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, π. Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων & Καλλιτεχνικών Αγώνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Έβρου
28 ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αθήνα, Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Ανωτ. Διευθυντικό Στέλεχος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων
29 ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθήνα, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, M.Sc. στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Πανεπιστήμιο CNAM Paris, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
30 ΦΕΝΕΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Αθήνα, Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α., Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες. Αντιπρόεδρος της ‘’κοινωνίας αξιών’’
31 ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κόρινθος, Οδοντίατρος-Ορθοδοντικός
32 ΦΥΝΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Σέρρες, Γερμανική Φιλολογία ΑΠΘ, Ασφαλιστικός και Οικονομικός Σύμβουλος
33 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ Αθήνα, Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α., M.Sc. στην Ωκεανογραφία και Ακουστική
34 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Πρέβεζα, Γιατρός Καρδιολόγος
35 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, Καθηγητής, Πρώην  Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΟΠΑ

 

Το ΠΕΔΥ του σωλήνα!

11.08.07-ces_ft_doctor_6966282_582_388Η αλλαγή της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιχειρείται για άλλη μία φορά στην Ελλάδα.

Είναι δεδομένο ότι, το ισχύον σύστημα με τις στρεβλώσεις και τις παθογένειές του έχει αποτύχει. Αν η κυβέρνηση αντιλαμβανόταν τις ιδιαιτερότητες του χώρου στην πατρίδα μας και προσέγγιζε τους ιατρούς με περισσότερο σεβασμό, και όχι με βάση μόνο τις επιταγές της ξενόφερτης επιτροπής που επιβάλλει τις αλλαγές αυτές, και αν οι ιατροί δεν αναλώνονταν σε μία άκαρπη τρίμηνη απεργία, την οποία δεν στήριξε ο κόσμος, θα υπήρχε η ευκαιρία για γόνιμο διάλογο.

Είναι σωστό το γεγονός ο ΕΟΠΥΥ να αποτελεί μόνο αγοραστή και όχι και πάροχο υπηρεσιών υγείας. Η αναδιοργάνωσή του, όπως και όλου του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βασίζεται σε δύο κυρίως πυλώνες: στο θεσμό του οικογενειακού ιατρού και στο τετελεσμένο γεγονός επιλογής του ιατρού, αν θα παραμείνει στον οργανισμό κλείνοντας το ιδιωτικό του ιατρείο ή όχι.

Το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας ( ΠΕΔΥ) περιλαμβάνει λειτουργική ενοποίηση των Κέντρων Υγείας με τα πρώην πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας ορίζεται ιατρός υποδοχής, γενικός ιατρός ή παθολόγος, που θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα μη προγραμματισμένα περιστατικά. Ο ιατρός υποδοχής θα μπορεί να παραπέμπει με βάση την επιστημονική του κρίση σε ειδικούς ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή ειδικούς ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου. Το εξέταστρο θα είναι, προς το παρόν, 5 ευρώ.

Όσον αφορά τον οικογενειακό ιατρό, πολλά ερωτηματικά εγείρονται. Το πιο βασικό είναι η ανεπάρκεια γενικών ιατρών και παθολόγων στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κατ’ αναλογία πληθυσμού, ενώ αντίθετα υπάρχει υπερπληθώρα εξειδικευμένων και υπερεξειδικευμένων ιατρών. Άρα, χρειάζεται σημαντικός αριθμός ιατρών με την απαραίτητη εκπαίδευση για να παίξουν το ρόλο του οικογενειακού ιατρού-συντονιστή διακίνησης ασθενών.

Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο στη χώρα μας, με τις γεωγραφικές της ιδιαιτερότητες, τα απομακρυσμένα νησιά και τα απομονωμένα χωριά. Επίσης θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας του οικογενειακού ιατρού όσον αφορά τις παραπομπές του στον εξειδικευμένο ιατρό, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αποκλειστούν σχέσεις συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αγγλία, όταν πρωτοξεκίνησε ο θεσμός των οικογενειακών ιατρών, αυτοί έστελναν δώρα στους ειδικούς ιατρούς για να δημιουργήσουν καλές σχέσεις συνεργασίας. Όταν ο θεσμός καθιερώθηκε και ο οικογενειακός ιατρός έγινε ο ρυθμιστής του συστήματος παραπομπής ασθενών, η πορεία των δώρων αντιστράφηκε.

Το ζήτημα της επαγγελματικής επιλογής σε μία πλέον ώριμη ηλικία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ είναι ακόμα πιο ακανθώδες και με πολλά ερωτηματικά. Ο ιατρός έχει ήδη κληθεί να επιλέξει αν:

α) παραμείνει στον ΕΟΠΥΥ. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στον οργανισμό, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσει το ιατρείο του το βασικότερο μέχρι τώρα μέσο αμοιβής του. Όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ, θα έχουν το βαθμό και το μισθό που αντιστοιχεί στην προϋπηρεσία και την εμπειρία τους, αφού βεβαίως κριθούν προσλήψιμοι από ειδική επιτροπή. Άρα, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας οι κρίσεις να είναι πλήρως αξιοκρατικές και δίκαιες. Πως θα διασφαλιστεί αυτό;

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: επιλογή των αρίστων και όχι των αρεστών!

Όσοι ιατροί δεν ενταχθούν στο ΕΣΥ, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απογευματινών ιατρικών πράξεων στο νοσοκομείο, για παράδειγμα οι χειρουργικές ειδικότητες να μπορούν να χειρουργούν το απόγευμα η το Σάββατο στο νοσοκομείο.

Γιατί υπερασπιζόμαστε αυτή τη θέση; Διότι πιστεύουμε ότι ο ιατρός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά του μέσω ιατρικών και μόνο πράξεων με περισσότερη δουλειά αλλά και αξιοπρέπεια. Και σας διαβεβαιώ, σαν εν ενεργεία ιατρός του ιδιωτικού τομέα, ότι όλοι οι ιατροί αναζητούν καθαρές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτό βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ασυμβίβαστο με τη διατήρηση ιδιωτικού ιατρείου, όταν υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, αφού η προτεραιότητα είναι ο ασθενής και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου μέσα στις δομές του νέου συστήματος υγείας. Άρα, η διαθεσιμότητα, η τήρηση των ραντεβού, η προθυμία και η αποτελεσματικότητα του ιατρικού προσωπικού είναι ακρογωνιαίος λίθος.

β) να διατηρήσει το ιδιωτικό του ιατρείο, μη αποδεχόμενος την πλήρη και αποκλειστική του απασχόληση,τότε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβει μία εύλογη αποζημίωση του επιπέδου της πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών για μία τριετία. Αναλόγως με τα κενά στις θέσει,ς που θα φανούν στην πορεία της λειτουργίας του συστήματος, θα κληθούν οι ιατροί αυτοί να υπογράψουν συμβάσεις συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι σημαντικό οι συμβάσεις αυτές να είναι αξιοπρεπείς και να παρέχουν κίνητρα άριστης παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τον ασθενή, που είναι και το ζητούμενο.

Τελικά τα κλειδιά για την επιτυχή λειτουργία ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας είναι:
1. Πλήρης καταγραφή του υπάρχοντος υγειονομικού ανθρώπινου δυναμικού και κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και των αναγκών της χώρας. Δηλαδή η δημιουργία ενός πλήρους και εμπεριστατωμένου υγειονομικού εθνικού χάρτη.
2. Η τοποθέτηση του υγειονομικού προσωπικού και η χρήση των νοσηλευτικών δομών να γίνει με βάση τον Εθνικό Υγειονομικό Χάρτη. Ξεκινώντας από ποιες ιατρικές ειδικότητες θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια, μέχρι ποια νοσοκομεία θα πρέπει να συμπτυχθούν ή καινούργια νοσοκομεία να ιδρυθούν.
3. Η παροχή κινήτρων, αλλά ταυτόχρονα η αντικειμενική αξιολόγηση και η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος άριστης παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Δημήτρης Τσούκας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Υπεύθυνος Τομέα Υγείας και Αθλητισμού της “κοινωνίας αξιών”

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” επισκέπτεται πόλεις της Πελοποννήσου

1662113_10202662199248587_5838739139945667074_nΤετάρτη, 23η Απριλίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ” ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνεχίζεται ο κύκλος επισκέψεων της “κοινωνίας αξιών” σε όλη την Ελλάδα, με τις πόλεις της Πελοποννήσου στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή (25, 26 και 27 Απριλίου), αντιπροσωπεία της “κοινωνίας αξιών” θα επισκεφθεί τις πόλεις Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπολη, Πύργο, Πάτρα και Βέλο Κορινθίας, αποτελούμενη από τους:

 • Δημήτρη Μπουραντά, Καθηγητή, Πρόεδρο της “κοινωνίας αξιών”
 • Στέλιο Φενέκο, Αντιπρόεδρο της “κοινωνίας αξιών”
 • Νίκη Διαμαντάκου-Ροδοπούλου, Διευθ. Πολιτικού Γραφείου κ. Μπουραντά.
 • Αθανάσιο Φαρμάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή, (Ναύπλιο, Σπάρτη, Τρίπολη)
 • Διονύση Ζαβιτσάνο, υποψήφιος ευρωβουλευτή,  (Καλαμάτα, Τρίπολη)
 • Πρόδρομο Παπαβασιλείου, υποψήφιο ευρωβουλευτή,  (Πάτρα)
 • Δημήτρη Κόλλια, υποψήφιο ευρωβουλευτή,  (Πάτρα)
 • Δημήτρη Βαγενά, υποψήφιο ευρωβουλευτή, (Πάτρα, Βέλο Κορινθίας)

Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το ακόλουθο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 Απριλίου, σε: ΝΑΥΠΛΙΟ, ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

-   ΝΑΥΠΛΙΟ     13.00:  Συνάντηση με μέλη και φίλους, στο καφέ ΑΚΤΑΙΟΝ, Ακτή Μιαούλη 3

-   ΣΠΑΡΤΗ        17.00:  Ανοικτή ομιλία και συζήτηση με μέλη και φίλους, στο Ξενοδοχείο SPARTA INN

-   ΚΑΛΑΜΑΤΑ   21.00:  Ανοικτή ομιλία και συζήτηση με φίλους και μέλη, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΠΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 Απριλίου, σε: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΥΡΓΟ

-   ΤΡΙΠΟΛΗ      12.00:  Συνάντηση με μέλη και φίλους, στο Ξενοδοχείο ΜΑΙΝΑΛΟ

-    ΠΥΡΓΟ        18.00:  Ανοικτή ομιλία και συζήτηση με μέλη και φίλους στο ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 Απριλίου, σε: ΠΑΤΡΑ, ΒΕΛΟ Κορινθίας

-     ΠΑΤΡΑ         12.00:  Συνέντευξη Τύπου και συνάντηση και συζήτηση με μέλη και φίλους στο ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

-     ΒΕΛΟ           18.00:  Συνάντηση και συζήτηση με μέλη και φίλους

Σκοπός της επίσκεψης στην Πελοπόννησο είναι η παρουσίαση των θέσεων και των προτάσεων της “κοινωνίας αξιών”, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις προηγούμενες επισκέψεις της. Σε όλες τις πόλεις θα διεξαχθούν ανοικτές ομιλίες, όπου θα παρουσιασθούν οι θέσεις και οι προτάσεις της “κοινωνίας αξιών” για τα προβλήματα της χώρας και την Ευρωπαϊκή προοπτική της και θα δοθούν συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ.

Επίσης, τα μέλη της Αντιπροσωπείας θα συναντηθούν με τις κατά τόπους αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, θρησκευτικές κλπ., καθώς και με οικονομικούς και  επιχειρηματικούς  φορείς.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει τον κ. Διονύση Ζαμάνη, υποψήφιο Δήμαρχο Διονύσου, επικεφαλής του συνδυασμό «Ανοιχτοί Ορίζοντες»

koinonia axion LOGO

Τετάρτη, 23η Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ’’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΖΑΜΑΝΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Η κοινωνία αξιών” συνεπής πάντα με τις θέσεις της για ισχυρή  τοπική αυτοδιοίκηση, στελεχωμένη υπερκομματικά με τους ικανότερους συμπολίτες μας, υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Διονύση Ζαμάνη, υποψήφιου Δημάρχου  Διονύσου, επικεφαλής του συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες».

Ο Διονύσης Ζαμάνης γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα και κατοικεί στη Δροσιά. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνείς Σχέσεις  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος δεύτερου τίτλου σπουδών από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομία. Διατηρεί λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 2006 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Δροσιάς. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής και πρόεδρος του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς. Το 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Διονύσου. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Βασικές θέσεις του συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες» είναι:

-       Κόβονται άμεσα οι σπατάλες και κάθε ευρώ που δαπανάται πιάνει τόπο.

-       Τέρμα στους αργόμισθους συμβούλους, τέρμα στις εκδηλώσεις για το «θεαθήναι», τέρμα στην αφαίμαξη των πολιτών.

-       Δίνεται προτεραιότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, στη δημιουργία και την ουσιαστική στήριξη κοινωνικών υποδομών που ανακουφίζουν τους ασθενέστερους, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων.

-       Δεν θα χαθεί ούτε μία επιπλέον μέρα για το έργο της αποχέτευσης.

-       Η διεκδίκηση δυναμικά, μαζί με άλλους δήμους και με την ΚΕΔΕ, της δίκαιης λύσης στο οικιστικό πρόβλημα.

-       Η απαίτηση με νόμο της ισχυροποίησης των ορίων των οικισμών του δήμου.

-       Επένδυση ουσιαστικά, μακροπρόθεσμα στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

-       Αξιοποίηση του περιαστικού περιβάλλοντος του Δήμου, ώστε αυτό να αποτελέσει αναπτυξιακό κεφάλαιο.

-       Προστασία της δημοτικής γης από τις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.

-       Ανάδειξη και προβολή της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ομορφιάς καθεμιάς από τις επτά περιοχές.

Ανοιχτοί Οριζόντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει τον κ. Στέφανο Κατσάρα, για Δήμαρχο Καρδίτσας, επικεφαλής του συνδυασμό «Καρδίτσα μας»

koinonia axion LOGO

Τετάρτη, 23η Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ” ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΤΣΑΡΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΣ»

Η “κοινωνία αξιών” συνεπής πάντα με τις θέσεις της για ισχυρή και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση, στελεχωμένη υπερκομματικά με τους ικανότερους συμπολίτες μας, υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Στέφανου Κατσάρα, υποψήφιου Δημάρχου  Καρδίτσας, επικεφαλής του συνδυασμού «Καρδίτσα μας».

Ο κ. Κατσάρας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1976. Έχει σπουδάσει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργανωτική και την οικονομική ψυχολογία στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε τη θητεία του στο Π.Ν. στην Ψυχιατρική κλινική του ΝΝΣ καθώς και στο Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής του Π.Ν. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Ψυχολόγος, και διευθυντής της Ψυχοθεραπευτικής Αθηνών. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες καθώς και με το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού και επαγγελματικού stress, αντιμετώπισης κρίσεων και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Οι στόχοι του συνδυασμού “Καρδίτσα μας” διακρίνονται σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, που να εξελίσσονται ταυτόχρονα, ώστε και η καθημερινότητά να ανακουφιστεί και να στοχεύει στη μελλοντική ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα το όραμά του συνδυασμού είναι εκτός των συμβατικών και συνηθισμένων αντιλήψεων περί διοίκησης του Δήμου.

Πρώτη στρατηγική επιλογή είναι να σχεδιάσει σε βάθος εικοσαετίας. Τελικός στόχος είναι στο τέλος της εικοσαετίας ο Δήμος Καρδίτσας (ο αστικός ιστός και τα χωριά του Δήμου) να έχει διπλασιάσει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων του, αγγίζοντας τις 120.000. Η αύξηση του πληθυσμού θα πρέπει να κατανεμηθεί σε κλίμα ισορροπίας σε όλα τα πρώην δημοτικά διαμερίσματα. Η επιλογή εξυπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, καθώς η αύξηση του πληθυσμού σταδιακά θα εξυγιαίνει την τοπική οικονομία και την ποιότητα βασικών παρεχομένων αγαθών στους πολίτες.

Για να κατακτηθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος θα πρέπει να συντρέχουν δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις που αποτελούν και βραχυπρόθεσμους στόχους. Υψηλή ποιότητα ζωής και θέσεις εργασίας, με την ποιότητα ζωής να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά και την αισθητική της πόλης, με την αξιοπρεπή διαβίωση του κάθε πολίτη, με την καθαριότητα, με την κοινωνία της αλληλεγγύης.

Καρδίτσα μας

Ο κυρίαρχος λαός

SpanouAgΟι ευρωεκλογές της 25ης Μαίου θα έχουν ιδιαίτερη σημασία και για το λόγο ότι θα γίνουν με σταυροδοσία. Το αποτέλεσμα θα είναι ένας δείκτης συλλογικής ωριμότητας, αφού υπάρχει το δικαίωμα επιλογής προσώπων. Αυτή τη φορά οι ψηφοφόροι θα καθορίσουν το επίπεδο της ελληνικής εκπροσώπησης στην ευρωβουλή, σε μια πενταετία εξαιρετικά κρίσιμη για την πολιτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη και για το μέλλον της ΕΕ. Τώρα δεν υπάρχει το άλλοθι της αρχηγικής αυθαιρεσίας και παίρνουν πάνω τους οι ψηφοφόροι την ευθύνη για την ποιότητα των προσώπων που θα κερδίσουν μία έδρα στο Στρασβούργο, εξασφαλίζοντας μοναδικά προνόμια για τον εαυτό τους αλλά και δικαίωμα ψήφου σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι, άλλωστε, αυτονόητο ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα διαδραματίσουν ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αφού σε μεγάλο βαθμό ισχύει ότι κάθε χώρα έχει τους ευρωβουλευτές που της αξίζουν.Τα κόμματα έδειξαν ήδη ότι θεωρούν τον κυρίαρχο λαό επιρρεπή στον λαϊκισμό, την ανοησία, την απλοϊκή σκέψη. Ένα βασικό κριτήριο για τη σύνθεση των ευρωψηφοδελτίων ήταν η αναγνωρισιμότητα γενικώς, ανεξάρτητα από την αξιακή της φόρτιση – αν κάποιος είναι γνωστός για κάποιο λόγο που έχει πραγματικά σημασία ή επειδή έτυχε. Επίσης, δόθηκε βάρος στου συμβολισμούς με υποψηφιότητες που δημιουργούν συνειρμούς και επιζητούν τη συναισθηματική ψήφο, ανεξάρτητα από το ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν ούτε τα τυπικά ούτε τα ουσιαστικά προσόντα να δουλέψουν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.Στα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών έγιναν ζυμώσεις επί ζυμώσεων για να βρεθούν ονό-ματα με τηλεοπτικό εκτόπισμα που εμπνέουν αίσθημα εγγύτητας, με την έννοια ότι οι πολί-τες αισθάνονται ότι βρίσκονται κοντά τους, γιατί κινούνται στο μέσο όρο ή και κάτω από αυτόν, έχουν τον ίδιο κώδικα. Οπωσδήποτε, πρόκειται για δόξα της αντιπροσωπευτικότητας στην κυριολεξία της, αφού διεκδικούν την ψήφο υποψήφιοι που εκφράζουν τις μάζες.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ακόμη και πολιτικοί που είχαν ουσια-στική διαφωνία με την απόφαση για τη σταυροδοσία δίστασαν να την εκφράσουν,δεδομένου ότι είναι δύσκολο ένας επαγγελματίας του κοινοβουλευτισμού να αμφισβητήσει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας που είναι η ψήφος του κυρίαρχου λαού. Αρκετοί από όσους εξέφρασαν επιφυλάξεις ή και την αντίθεσή τους μίλησαν για την υπερεξουσία που δίνεται στα ΜΜΕ και ειδικά στην τηλεόραση αφού η προβολή γίνεται προϋπόθεση εκλογικής επιτυχίας.

Στα περισσότερα ευρωψηφοδέλτια υπάρχουν μεταξύ άλλων ενδιαφέροντες υποψήφιοι, οι οποίοι εμπνέουν εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν με αξιοπρέπεια τη χώρα στο ευρωκοινοβούλιο. Κάποιοι είναι γνωστοί, κάποιοι λιγότερο γνωστοί, κάποιοι καθόλου γνωστοί στο τηλεοπτικό κοινό. Λογικά, θα μπορούσε κανείς πριν ψηφίσει να αξιολογήσει και να συγκρίνει βιογραφικά, που είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο, να αναζητήσει θέσεις και απόψεις που κατά καιρούς έχουν εκφράσει οι υποψήφιοι του κόμματος που θέλει να ψηφίσει και, όταν έρθει η ώρα του σταυρού, να κάνει μια συνειδητή επιλογή που θα δείχνει κάτι για την παιδεία του και τον προσωπικό του πολιτισμό.

Ο τρόπος που έκαναν τις επιλογές τους τα κόμματα φανερώνει ότι δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά τους ψηφοφόρους, αλλά αντίθετα τους θεωρούν θύματα της ευκολίας και της ανάλυσης επιπέδου Α.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να ψηφίσει έναν αναγνωρίσιμο που καμία σχέση δεν έχει με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ή και με οποιεσδήποτε συλλογικές υποθέσεις; Ισως μια αίσθηση οικειότητας, ότι πρόκειται για έναν δικό τους άνθρωπο, τον καταλαβαίνουν, τους καταλαβαίνει, σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν τα ίδια αυτονόητα. Επιβραβεύοντάς τον, επιβραβεύουν τον εαυτό τους, αναγνωρίζοντας ότι θα του άξιζε μια ανάλογη ευκαιρία, δεν πρέπει οι δυνατότητες να προσφέρονται μόνο στους πιο μορφωμένους και πιο κατεργασμένους.

Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να ψηφίζει με βάση την ομάδα του; Τι σχέση βρίσκει ανάμεσα στη μπάλα και την πολιτική; Προφανώς λειτουργεί η αίσθηση του “ανήκειν”, ότι πρό-κειται για τον κόσμο του που βγαίνει μπροστά και αυτό προσφέρει την ψευδαίσθηση μιας προσωπικής καταξίωσης, νικάνε όλοι μαζί – και η διοίκηση και οι παίκτες και οι οπαδοί.

Τι είναι αυτό που κάνει έναν πολιτικό αρχηγό να περιμένει εναγωνίως την απάντηση ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη για να πάρει πάνω του την προεκλογική καμπάνια των ευρωεκλογών, την ώρα που αυτός ο καλλιτέχνης δεν θα ήξερε -το πιθανότερο- τι να κάνει πηγαίνοντας στο Στρασβούργο και επίσης ποιος θα γελούσε εκεί με τα αστεία του.

Τι είναι αυτό που κάνει τα κόμματα να ψάχνουν τηλεοπτικά αστέρια ανεξάρτητα από τις σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία τους, ακόμη και την ιδεολογική τους συγγένεια; Γιατί κάποιος πραγματικά αξιόλογος υποψήφιος που δεν είναι αναγνωρίσιμος δεν πρόκειται να έχει απολύτως καμία τύχη στις προσεχείς ευρωεκλογές;

Πιο δημοκρατική διαδικασία από τη σταυροδοσία, με βάση τον τυπικό ορισμό, δεν υπάρ-χει. Ο κυρίαρχος λαός έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη να μαυρίσει τους χειρότερους, να επιδοκιμάσει τους καλύτερους, να φέρει ανανένωση του πολιτικού προσωπικού στην πράξη, να συνθλίψει τους κομματικούς μηχανισμούς, να κάνει τους επικοινωνιολόγους να σκίσουν τα πτυχία τους, τους δημοσκόπους να τρίβουν τα μάτια τους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης να ψάχνονται. Αν όλα αυτά δεν συμβούν, αν η ελληνική κοινωνία, πλειοψηφικά και ανεξάρτητα από την επιλογή κόμματος, με το σταυρό στα πρόσωπα, δεν κάνει την θετική έκπληξη και δεν αποδείξει στην πράξη ότι θέλει αυτά που λέει, δηλαδή αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού και αξιοκρατία, τότε θα καταρρεύσουν κάποιες από τις τελευταίες βολικές βεβαιότητες του πολιτικού συστήματος, με πρώτη ανάμεσά τους ότι ο λαός έχει, τελικά, πάντα δίκιο.

Η γνώμη της πλειοψηφίας πρέπει να είναι -και είναι- σεβαστή, αλλά χρήσιμο θα ήταν να γίνει η συζήτηση που δεν γίνεται για το πώς διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες. Λέγοντας ό,τι θέλουν να ακούσουν οι πολλοί και κρύβοντας μια δυσάρεστη πραγματικότητα, παίζοντας με το θυμικό, με την αμορφωσιά και την πολιτισμική καθυστέρηση, και ενεργοποιώντας -ανενδοίαστα- όλα τα διαθέσιμα μέσα επιρροής και χειραγώγησης, προφανώς μπορεί ένα σύστημα ή κάποια συστήματα να φτιάξουν κοπάδι/κοπάδια και μετά να ακούν το βέλασμα ως δημοκρατικό ξέσπασμα.

Η Αγγελική Σπανού είναι δημοσιογράφος

Πηγή: http://www.metarithmisi.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει για Δήμαρχο Δράμας τον κ. Βαγγέλη Καλφόπουλο, με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «Project Δράμα 2020»

koinonia axion LOGO

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ’’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΝ κ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «PROJECT ΔΡΑΜΑ 2020»

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ συνεπής πάντα με τις θέσεις της για τοπική αυτοδιοίκηση, στελεχωμένη υπερκομματικά με τους ικανότερους συμπολίτες μας, υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Βαγγέλη Καλφόπουλο ο οποίος ηγείται του ανεξάρτητου συνδυασμού «Project Δράμα 2020».

Ο κ. Καλφόπουλος είναι 35 ετών, φιλόλογος και ο συνδυασμός στελεχώνεται από νέους και δυναμικούς ανθρώπους της κοινωνίας της Δράμας, με πρωτοποριακές ιδέες και με τις κατάλληλες ικανότητες για να τις εφαρμόσουν.

Τα χαρακτηριστικά του συνδυασμού είναι τα ακόλουθα: Δεν είναι αρχηγοκεντρικός, είναι ανεξάρτητος, το πρόγραμμα συναποφασίζεται με ανοιχτές διαδικασίες, συμμετέχουν άτομα από όλο το πολιτικό φάσμα πλην ακροδεξιάς και ακροαριστεράς, αποτελείται από νέους ανθρώπους με ανοιχτά μυαλά, προβάλλει εναλλακτικό σχέδιο για την πόλη, αντιπαρατίθεται σε προγράμματα και στρατηγικές, στοχεύει στους νέους, στους άνεργους, στους αναποφάσιστους, στους απογοητευμένους από την πολιτική, θέλει να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι της δημοκρατίας, δεν εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία στοχεύοντας να προσεταιριστεί το μίσος τους για την άδικη κοινωνία αλλά προτείνει το δρόμο της συμμετοχής και της ενεργούς δράσης για αλλαγή των πολιτικών, είναι εξωστρεφής και φιλοευρωπαϊκός, θέλει να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να κάνει τη Δράμα σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, θέλει να αξιοποιήσει και τη δυναμική των ιδιωτικών επιχειρήσεων, στηρίζει την κοινωνική οικονομία, τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική, έχει οικολογική θεώρηση, αναζητά την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, στηρίζει αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες, πιστεύει σε ένα σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και αναλύσεις, η αξιοπρεπής καθημερινότητα των πολιτών είναι το κυρίαρχο ζητούμενο, θέλει την απεμπλοκή των ευπαθών ομάδων από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται με ενεργητικές πολιτικές, ο πολίτης πρέπει να γίνει ΠΟΛΙΤΗΣ και να πολιτεύεται, και φέρνει ένα νέο πολιτικό πολιτισμό.

Project Δράμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει τον κ. Γιώργο Δέδε, ως υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, στο συνδυασμό «Πελοποννησιακή Συνεργασία – Πρόταση Ανάπτυξης»

koinonia axion LOGO

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ’’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΔΕΔΕ, ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Δέδε, ως Περιφερειάρχη για τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το συνδυασμό «Πελοποννησιακή Συνεργασία – Πρόταση Ανάπτυξης».

Ο κ. Δέδες γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1963, όπου κατοικεί και εργάζεται μόνιμα ως σήμερα. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, έχει ειδικευτεί σε ζητήματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κορίνθου. Στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου εκλέγεται μέλος της αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου. Διετέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος και  επιστημονικός συνεργάτης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας και πρόσφατα παραιτήθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη.

Ο συνδυασμός του αποτελείται από μία ομάδα «δραστήριων κοινωνικά και πολιτικά ανθρώπων», οι περισσότεροι των οποίων έχουν μεγάλη εμπειρία στα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Οι πολιτικές και ιδεολογικές τους αφετηρίες είναι διαφορετικές πολιτικά, χωρίς όμως να έχουν κομματικές δεσμεύσεις.

Η διακήρυξη αρχών του συνδυασμού περιλαμβάνει ζητήματα, όπως:

 • Ανοιχτό και συλλογικό σύστημα διακυβέρνησης με την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Ενίσχυση των αμεσοδημοκρατικών θεσμών με διενέργεια τοπικών και περιφερειακών δημοψηφισμάτων.
 • Αποκέντρωση των διοικητικών λειτουργιών και ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • Διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου με την κεντρική εξουσία και την ενίσχυση των πολιτικών αλληλεγγύης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει τον κ. Ανδρέα Ευθυμίου, ως υποψήφιο Δήμαρχο στο Μοσχάτο-Ταύρο, με το συνδυασμό «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ –ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ»

koinonia axion LOGO

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ’’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ–ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, με το συνδυασμό «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ–ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ».

Ο κ. Ανδρέας Ευθυμίου γεννήθηκε το 1958. Η οικογένειά του κατοικεί στο Μοσχάτο από το 1926. Έχει πτυχίο Φυσικού από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και  πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.

Οι προτεραιότητες του συνδυασμού του κ. Ευθυμίου είναι να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει στη παρούσα θητεία του ως Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, με επικέντρωση  στους εξής άξονες:

 • Αξιόπιστη διοίκηση για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του πολίτη.
 • Οργάνωση του Δήμου ώστε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ να μην πάει χαμένο, με αποτέλεσμα να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα. Την περίοδο 2011 – 2014 δεν έγινε κανένας δανεισμός από τον Δήμο.
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000.000€ ώστε κάθε ευρώ να πιάνει τόπο.
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που συνεπάγεται προστασία του περιβάλλοντος, περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, πολιτισμό, άθληση και στήριξη της νέας γενιάς.
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ που σημαίνει κοινωνική πολιτική με έμπρακτη βοήθεια στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες.

Ανθρώπινη πόλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η “κοινωνία αξιών” υποστηρίζει τον κ. Χάρη Παπάζογλου, ως περιφερειακό σύμβουλο νήσων Περιφέρειας Αττικής, με το συνδυασμό «Αττική» του Γιάννη Σγουρού

koinonia axion LOGO

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ’’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  ΤΟΝ κ. ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΩΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΑΤΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ επιδιώκοντας πάντα μία αποτελεσματική και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, που να στελεχώνεται με τους ικανότερους συμπολίτες μας, υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Χάρη Παπάζογλου, ο οποίος εκτίθεται ως  ¨υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Νήσων Περιφέρειας Αττικής¨, με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «ΑΤΤΙΚΗ», του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρού.

Ο κ. Xάρης Παπάζογλου γεννήθηκε και ζει στην Σαλαμίνα, είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και εργάστηκε στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

 • Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Σαλαμίνας και ενεργό μέλος σε όλα τα αθλητικά σωματεία του Νησιού: ΝΑ.Ο.Σ., ΓΝΟΣ, ΝΟΒΣ, ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΕΑΣ-Π.Ο.Σ. και έφορος αγωνιστικού Νοτίου Ελλάδος, στην Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
 • Υπήρξε μέλος όλων των Εθνικών Ομάδων καλαθοσφαίρισης παίδων εφήβων και ανδρών και αθλητής του Παναθηναϊκού, του Μίλωνα Νέας Σμύρνης, της Α.Ε.Κ.
 • Διετέλεσε προπονητής καλαθοσφαίρισης σε πολλές ομάδες, προπονητής στην Εθνική Ομάδα της  Κύπρου και της Εθνικής ομάδας γυναικών Ελλάδος, καθώς και δεύτερος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Ως επίλεκτος αθλητής συμμετείχε σε κορυφαίες διοργανώσεις της Εθνικής Ενόπλων καθώς και ως προπονητής της ομάδας.

Χάρης Παπάζογλου