Πρόταση της «κοινωνίας αξιών»: άμεση εκκένωση του πληθυσμού με πλοία!

Η «κοινωνία αξιών» με παρέμβαση του προέδρου της Στέλιου Φενέκου, στην τηλεόραση του OPEN την Πέμπτη 10 Μαρτίου, αναφορικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τον πληθυσμό των ομογενών μας στην περιοχή της Μαριούπολης.
H οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση αυξάνει τους κίνδυνους για τις ζωές των αμάχων της περιοχής δεδομένου ότι μέχρι τώρα πολλοί άνθρωποι και ομοεθνείς μας παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κλοιό των πολεμικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν προτεραιότητες όμως η βασική προτεραιότητα είναι η προστασία των αμάχων!

Η πρόταση της «κοινωνίας αξιών» είναι, να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα εκκένωσης του πληθυσμού είτε με πλοία που βρίσκονται ήδη εγκλωβισμένα στην περιοχή είτε με αποστολή επιβατηγών που θα συνδράμουν από το λιμάνι της Μαριούπολης στο έργο της μετακίνησης των αμάχων και των Ελλήνων ομογενών σε ασφαλές σημείο .
Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη από τη συνθήκη του Μοντρέ και με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει την διέλευση των πλοίων για ανθρωπιστικούς λόγους.

Τέλος η « κοινωνία αξιών» κάνει έκκληση στη Διεθνή Kοινότητα να σταλούν άμεσα στην Ουκρανία παρατηρητές από τον ΟΗΕ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για να καταγράψουν με ονόματα τους ηγέτες των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων που είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου που συντελούνται στην περιοχή ώστε να υποστούν δίκαιη τιμωρία.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και ήδη επηρεάζει το σύνολο του πλανήτη με ακραία καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την πρόσφατη, 6η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovermental Panel for Climate Change – IPCC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αναφορικά με τη βάση της φυσικής επιστήμης που αφορά στην κλιματική αλλαγή, είναι πλέον ξεκάθαρο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι η κλιματική αλλαγή, παρότι αποτελεί φυσικό φαινόμενο, οφείλεται στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και του εδάφους.
Μάλιστα, αναφέρεται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει ήδη υπερθερμάνει το κλίμα με ρυθμό, ο οποίος είναι πρωτοφανής τα τελευταία τουλάχιστον, 2.000 έτη της ιστορίας του πλανήτη, προκαλώντας αλλαγές στο σύνολο του κλιματικού συστήματος, οι οποίες είναι επίσης πρωτοφανείς.
Το αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι η παρατήρηση συχνότερων και εντονότερων καυσώνων, βροχοπτώσεων, ξηρασιών και τροπικών κυκλώνων, καιρικά φαινόμενα τα οποία αναμένεται, σύμφωνα με την έκθεση, να ενταθούν τα επόμενα έτη αλλά και να έχουν πλήθος αρνητικών επιπτώσεων σε πλανητικό επίπεδο.
Μάλιστα ο ΟΗΕ αλλά και πλήθος μελετών, διεθνών και Ευρωπαϊκών οργανισμών τονίζουν με συνέπεια εδώ και αρκετά έτη, ότι η περιοχή της μεσογείου στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, αποτελεί περιοχή υψηλής τρωτότητας ‘Vulnerability Hotspot’ και αναμένεται να επηρεαστεί εντονότερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη, με τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις να γίνονται εντονότερες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσπάθεια των κρατών εστιάζει σε 2 επίπεδα:

α). στη μείωση (μετριασμό) των εκπομπών των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) τα οποία ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και

β). στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με στόχευση τόσο στην προστασία των οικονομιών, κοινωνιών και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες του φαινομένου, αλλά και στην αξιοποίηση τυχόν ευκαιριών οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν σε κοινωνικοοικονομικό κυρίως επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί αναφορικά με τον μετριασμό, ότι προκειμένου να επιτύχουν οι προσπάθειες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο, κομβικό ρόλο παίζουν οι G20 οι οποίοι εκτιμάται ότι παράγουν το 78% των παγκόσμιων αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα οι έξι (6) μεγαλύτεροι παγκόσμιοι ρυπαντές: η Κίνα, οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Ινδία, η Ρωσία και η Ιαπωνία, οι οποίοι εκτιμάται ότι παράγουν τα σημαντικότερα ποσοστά αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, των οποίων ωστόσο οι πολιτικές δεν έχουν επιφέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι ανάλογη συνευθύνη στο εγχείρημα έχουν και οι χώρες, καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες ωστόσο επί του παρόντος δεν αναφέρονται στους στόχους των υπαρχόντων πολιτικών μετριασμού/προσαρμογής, ενώ, θα πρέπει να εστιάσουν σε ανάλογες προσπάθειες στο πεδίο της κατανάλωσης προϊόντων και ενέργειας.


Η Συμφωνία του Παρισιού η οποία υιοθετήθηκε από 196 μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) τον Δεκέμβριο του 2015 στη διάρκεια της διάσκεψης του Παρισιού για το κλίμα (COP21) , κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016 και αποτελεί την πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη για την κλιματική αλλαγή. Βασικός στόχος της συμφωνίας είναι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2οC, με προτιμότερο στόχο τους 1,5 οC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Mεταξύ άλλων, η συμφωνία του Παρισιού παρέχει ένα πλαίσιο για οικονομική, τεχνική και υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εκείνες τις χώρες που τη χρειάζονται.


Στη διάρκεια της πρόσφατης διάσκεψης της Γλασκόβης για το κλίμα (COP26) υπήρξαν μεταξύ άλλων, περαιτέρω πρωτοβουλίες των 197 μελών του ΟΗΕ όπως: α). η αύξηση των κονδυλίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, β). η έγκριση της παγκόσμιας δέσμευσης για το μεθάνιο και γ). η ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων της συμφωνίας του Παρισιού, οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνται επαρκής σε σχέση με τις άμεσες δράσεις μετριασμού και προσαρμογής οι οποίες επείγουν να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αλλά και προσαρμογή των κρατών στις επιπτώσεις της, όπως άλλωστε αναφέρεται στην 6η έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ.


Στο πλαίσιο των πρόσφατων γεγονότων της Ουκρανίας, τα οποία ωστόσο συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες σε πολλές περιοχές του πλανήτη σε μικρότερη ως επί το πλείστον κλίμακα σε σχέση με την παγκόσμια διάσταση της εν λόγω σύγκρουσης, αλλά και των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού ‘Covid-19’, γίνεται σαφές ότι η οποιαδήποτε περιβαλλοντική πολιτική, σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο, υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης, δεν μπορεί να υλοποιείται σε καθεστώς παγκόσμιας ανθρωπογενούς αναταραχής, η οποία επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, ενώ «διαλύει» την όποια προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, των κοινωνιών αι των οικονομιών.

Συνεπώς τα ερωτήματα που γεννώνται είναι:

  1. Μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ή οποία γρήγορα μετατράπηκε σε κλιματική κρίση και με μαθηματική ακρίβεια οδεύει σε κλιματική καταστροφή πλέον), αλλά και να «επιτύχουμε» τους στόχους των Διεθνών και Ευρωπαϊκών συμφωνιών μέσω των Εθνικών στρατηγικών για τον μετριασμό και την προσαρμογή, χωρίς παγκόσμια συνεννόηση και άμεση δράση, δεδομένου του κατεπείγοντος της κατάστασης που επιφέρει η κλιματική κρίση;
  2. Μπορούν κάποιες χώρες του πλανήτη να εντείνουν τις προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής και άλλες ή και «οι ίδιες» σε πολλές περιπτώσεις να συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή πολέμους ή πολεμικούς εξοπλισμούς ή πολιτικές που εντείνουν την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες;
  3. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με στρατηγικές και σχέδια δράσης τα οποία στηρίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων (λ.χ. φυσικό αέριο) ως μεταβατικό καύσιμο, χωρίς την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου ‘Contingency planning’ υπό το πρίσμα των πολλαπλών απειλών που ήδη υπάρχουν και αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα έτη, κυρίως, λόγω, της κλιματικής αλλαγής αλλά και της γενικότερης παγκόσμιας αναταραχής η οποία συμβαίνει σε πολλαπλά επίπεδα;
  4. Μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να συνεννοηθεί και να προτεραιοποιήσει τις υπάρχουσες απειλές που θα πρέπει η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα (λ.χ. τι είναι σημαντικότερο η κλιματική αλλαγή ή η ανάπτυξη των οικονομιών) και να συνεννοηθεί προκειμένου να αναζητηθούν ακόμα και αντισυμβατικές λύσεις ‘Out of the Box’ προκειμένου να αντιμετωπιστούν από την ανθρωπότητα;
    Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν αν θέλουμε να απαντήσουμε στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ωστόσο έως τώρα, τα γεγονότα μαρτυρούν ότι όχι μόνο δεν είμαστε κοντά σε παγκόσμια συνεννόηση, αλλά είμαστε μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση με ότι αυτό συνεπάγεται!

Υπεύθυνος του τομέα Περιβάλλοντος

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Στις 3 Μαρτίου του 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES» .
Ως συνέχεια της σύμβασης αυτής, στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 3η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day) με σκοπό την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας στο ζήτημα που αφορά την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Ο ρόλος της « CITES » είναι εξαιρετικά σημαντικός δεδομένου ότι το κύριο έργο της είναι να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που δεν θα επιτρέψουν στο διεθνές εμπόριο να απειλεί την επιβίωση των ειδών.


Μπορεί το παγκόσμιο φαινόμενο της λαθροθηρίας και της λαθρεμπορίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας να είναι παλιό όμως στις μέρες μας παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης λόγω της αύξησης της ζήτησης και της εμπορίας μέσω διαδικτύου.
Πλέον το εμπόριο της Άγριας Ζωής διεξάγεται οργανωμένα και έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητικό για πολλά είδη σε όλο τον κόσμο. Ζώα προωθούνται στη μαύρη αγορά ενώ άλλα σκοτώνονται για το κρέας, το δέρμα, τα δόντια ή τη γούνα τους ενώ παρατηρείται ότι ο κατάλογος των απειλούμενων ειδών συνεχώς μεγαλώνει.
Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, περίπου ένα εκατομμύρια άγρια είδη φυτών και ζώων αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο να εξαφανιστούν.

Τομέας περιβάλλοντος

Η «κοινωνία αξιών» για τον Ελληνισμό της Αζοφικής

Με την ελπίδα αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2014 με εκατόμβες θυμάτων επιτέλους να σταματήσει, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας , ότι από το 2017 ερχόμενη σε επαφή με Έλληνες της ομογένειας στην περιοχή, προσπαθούσαμε να πείσουμε το υπουργείο εξωτερικών , δήμους και ιδρύματα να οργανώσουμε σχετικές εκδηλώσεις .

Στο Υπουργείο εξωτερικών είχαμε αρχικά προτείνει διημερίδα με: α) μια μέρα αναφορά στον πολιτισμό του ελληνισμού της Aζοφικής β) μια κοινή συνεδρία πολιτικών κομμάτων, και των πρεσβειών Ρωσίας και Ουκρανίας και με βασικό αίτημα την προστασία του Ελληνισμού εκεί.

Στην προσπάθεια αυτή θα συμμετείχε και η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας με ήδη σχεδιασμένες παρουσιάσεις γνωριμίας της ιστορίας και του πολιτισμού του Ελληνισμού της περιοχής και οι ενέργειες μας ήταν σε επικοινωνία μαζί τους.

Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από κανένα.

Τελικά μπορέσαμε να κάνουμε με την ευκαιρία των 240 χρόνων από την ίδρυση της Μαριούπολης μια εκδήλωση στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου της Κηφισιάς τον Δεκέμβριο του 2018.

Σήμερα που η κατάσταση στην Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τις ζωές των ομογενών μας στην περιοχή ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η τύχη των Ελλήνων της Αζοφικής θα αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ελληνική Κυβέρνηση και θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Σημ.Με αφορμή την εκδήλωση του Δεκεμβρίου του 2018, δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο μου, στην εφημερίδα «Εύξεινος Πόντος» το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο:

Ντόρα Βακιρτζή
Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής

240 χρόνια από την ίδρυση της Μαριούπολης Ουκρανίας από Έλληνες


*Της Ντόρας Βακιρτζή , Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής


Η παρουσία των Ελλήνων στην Αζοφική (γνωστή ως Μαιώτις λίμνη κατά την αρχαιότητα) χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν οι Μιλήσιοι ίδρυσαν τη αποικία Τάναϊς στην εσχατιά της Ευρώπης , στις εκβολές του ομώνυμου ποταμού (σήμερα γνωστός ως Ντον). Η μεγάλη όμως εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή έγινε το 1789 από μαζική μετεγκατάσταση ελληνικών πληθυσμών από την Κριμαία. Οι Έλληνες αποίκησαν την Κριμαία ήδη από 8-7αιώνα π.Χ. με σημαντικότερες αποικίες το Παντικάπαιον (σημερινό Κέρτς) , Νυμφαίον , Κιμμερικόν, Χερσόνησος , Θεοδοσία. Οι πρώτοι άποικοι ήλθαν από την Μίλητο 7-6π.Χ αιώνα και αργότερα από την Ηράκλεια του Πόντου (τον 5 αιώνα π.Χ.)

Ο Ελληνισμός της Κριμαίας ήκμαζε μέχρι τον 13μ.Χ. αιώνα μέχρι την έλευση των Ενετών και Γενουατών στην περιοχή. Η κυριαρχία των Οθωμανών το 1474 στα νότια παράλια και ιδιαίτερα των Τατάρων στον Βορρά (Ταταρικό Χανάτο) δημιούργησε σκληρές συνθήκες υποτέλειας και πιέσεων εξισλαμισμού.


Με τη κάθοδο των Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή και βασικά μετά την Ρωσοτουρκική συνθήκη Κιουτσούκ Καϊρνατζή, οι Ρώσοι θα καταστρώσουν σχέδιο αξιοποίησης των ερημωμένων περιοχών της Αζοφικής με παράλληλη αποδυνάμωση του Ταταρικού Χανάτου. Το σχέδιο περιλαμβάνει απομάκρυνση του πλέον οικονομικά αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού της Κριμαίας (Χριστιανικοί πληθυσμοί) και εγκατάσταση του στις στέπες στης Αζοφικής. Η μετεγκατάστααη δρομολογήθηκε με απόφαση της Μεγάλης Αικατερίνης με παράλληλη παραχώρηση ιδιαίτερων προνομίων (Ρωσική υπηκοότητα, παραχώρηση μεγάλων κλήρων, απαλλαγή από στρατιωτική θητεία, διοικητική αυτονομία, δικαστική αυτονομία).

Έτσι, το 1778 με την πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτη και μετέπειτα Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιγνατίου και την στρατιωτική προστασία του Ρώσου στρατηγού Α.Σουβόροφ, 31.098 Χριστιανοί (8 πόλεις και 66 χωριά) εκ των οποίων 18.394 Έλληνες, μεταφέρθηκαν από την Κριμαία βορειότερα στην περιοχή του Αικατερίνοσλαβ . Μετά από μικρή παραμονή εκεί, το 1779 οι Έλληνες κατέβηκαν νοτιότερα, στα παράλια της Αζοφικής , και ίδρυσαν την πόλη Μαριούπολη στις όχθες του ποταμού Κάλμιου και 20 χωριά σε μια έκταση 8.114τετρ.χλμ. Μεταξύ των ιδιαίτερων προνομίων που παραχώρησε η Μ.Αικατερίνη ήταν και η αποκλειστική εγκατάσταση Ελλήνων στην περιοχή αυτή. Οι νέοι κάτοικοι ασχολήθηκαν κυρίως με αγροτικές εργασίες. Στα 1859 η ρωσική κυβέρνηση καταργεί την αυτονομία και την αποκλειστική εγκατάσταση Ελλήνων στην περιοχή στα πλαίσια σχεδίου εκβιομηχάνισης και αξιοποίησης του πλούσιου σε μεταλλεύματα υπεδάφους της περιοχής.

Επιπλέον ακολούθησε μια πολιτική εκρωσισμού με κατάργηση των ελληνικών σχολείων και της εκκλησιαστικής λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα. Ελάχιστα συγγράμματα κυκλοφορούν με απόδοση του ελληνικού λόγου με ένα εμπλουτισμένο κυριλλικό αλφάβητο . Η μεγάλη πολιτιστική αναγέννηση του Ελληνισμού της Αζοφικής θα γίνει το 1926 στα πλαίσια της πολιτικής των Μπολσεβίκων περί πολιτιστικής ανάπτυξης των μειονοτήτων. Καθιερώνεται η διδασκαλία της ελληνικής δημοτικής γλώσσας στα σχολεία με μία ορθογραφία κοντά στον προφορικό λόγο. Από το αλφάβητο απαλείφθηκαν τα γράμματα ξ, ψ, ω. Το «ου» αντικαταστάθηκε με το «υ», ενώ χαρακτηριστικοί ήχοι της ρωμαίικης γλώσσας αποδόθηκαν με ςς, ζζ,τζ, ςτζ.
Το 1928 δημιουργούνται 3 ελληνικές νομαρχίες και στις δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται οι τοπικές διάλεκτοι. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στον Ελλαδικό χώρο, η χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση καθιερώθηκε μόλις το 1976.
Στην άνθηση της ελληνικής γραμματείας συνέβαλε καθοριστικά ο εκδοτικός οίκος του Δονμπάς «Κολεχτιβιστίς» (πρώτη έκδοση 1930), που εξέδιδε την ομώνυμη αγροτική εφημερίδα, σχολικά βιβλία υπό την επιμέλεια του δάσκαλου Αμφικτύωνα Δημητρίου, μεταφράσεις μεγάλων ρωσικών έργων (Πούσκιν, Τσέχωφ κ.ά.). Τα ιδιαίτερα θέματα που απασχόλησαν τον οίκο ήταν η εξάλειψη του αναλφα-βητισμού, το γλωσσικό ζήτημα, η υποστήριξη της νέας ελληνικής δημιουργίας.

Τον εκδοτικό οίκο υποστήριζε συγκροτημένη φιλολογική ομάδα η γνωστή και ως «κολεχτίβα των συνεργατών της σύνταξης και η Μαριουπολίτικη ρωμαίικη φιλολογική γρούπα» με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον Γεωργή Κωστοπράβ (1903-1938). Ελληνικά έργα παίζονται στο Κρατικό Ελληνικό Θέατρο της Μαριούπολης , ιδρύεται η Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία, Ελληνικά μουσικά και χορευτικά σχήματα.

Μέχρι και το 1937 υπάρχει πλούσια και πολύ σημαντική παραγωγή για την ελληνική γραμματεία. Το έργο του Κωστοπράβ επαινέθηκε ιδιαίτερα από προσωπικότητες όπως ο Γκόργκι και ο Μαξίμ Ρίλσκι , ενώ κατά την εφημερίδα Εμπρός Ν.Υόρκης σε άρθρο του 1936 αναφέρεται ότι η ποίηση του Κωστοπράβ πρέπει να καταταχθεί ανάμεσα στα καλύτερα λυρικά έργα που μας έδωσε τα «τελευταία χρόνια» η νεοελληνική ποίηση. Η δημιουργική αυτή περίοδος θα ανασταλεί από την Σταλινική πολιτική το 1937 στα πλαίσια της «Ελληνικής Επιχείρησης του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων – NKVD».

Τότε με μόνο κριτήριο την εθνική ταυτότητα , η πνευματική ηγεσία του ελληνισμού θα αφανισθεί (3.470 θύματα το πρώτο έτος). Ο ελληνισμός θα διατηρήσει υπό σκληρές συνθήκες την πολιτιστική του ταυτότητα ανεπίσημα και πρωτίστως με την προφορική παράδοση. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, θα μετονομασθούν χωριά και πόλεις και η Μαριούπολη θα ονομασθεί Ζτάνωφ το 1948.
Μια νέα περίοδος αναγέννησης θα ξεκινήσει στο τέλος της δεκαετίας του 50 με την αποσταλινοποίηση.

Οι επιφανείς γλωσσολόγοι ελληνιστές Αντρέι Μπιλέτσκι & Τατιάνα Τσερνισόβα από το Πανεπιστήμιο του Κιέβου θα ασχοληθούν συστηματικά με την μελέτη της ρουμέϊκης γλώσσας . Δειλά–δειλά ο ελληνισμός της Αζοφικής αναζητά και πάλι την πολιτιστική του ταυτότητα, ερευνητές όπως ο Αλέξανδρος Ασλά θα ασχοληθούν με την καταγραφή της παράδοσης (ελληνικά τραγούδια, ποίηση) ενώ νέοι δημιουργοί θα κάνουν την εμφάνιση τους. Με την περεστρόικα το 1987 επανέρχεται η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και νέα αυτονομία παραχωρείται σε όλες τις μειονότητες. Με την διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ οι Έλληνες της Αζοφικής συνεχίζουν την πορεία τους ως πολίτες της Ουκρανίας.
Δυστυχώς αυτή η σπουδαία λογοτεχνική σχολή θα μείνει άγνωστη στον ελλαδικό χώρο. Από τις φωτεινές εξαιρέσεις το λογοτεχνικό περιοδικό ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (εκδότης Κώστας Βαλέτας) που από τη δεκαετία του 80 θα κάνει προσπάθεια προσέγγισης του χώρου με εκτεταμένα αφιερώματα.
Άγνωστο στον Ελλαδικό χώρο θα παραμείνει και το έργο σπουδαίων Ελλήνων διεθνούς κύρους όπως του Arkhip Kuindzhi (1842-1910) επιφανή Ακαδημαϊκού ζωγράφου (έργα του πωλούνται ακόμη και σήμερα σε αφίσες στο Amazon), του τενόρου David Yuzhin Pisitko (1863-1923), της σοπράνου Akritove Ella (1934- ), του πιλότου Μπαχτζσιβαντζή Γκριγκόρι (1909-1943 ) χάρις στις δοκιμαστικές πτήσεις του οποίου έγινε εφικτή η αποστολή του Γκαγκάριν στο διάστημα κ.ά.

Διακεκριμένοι επιστήμονες όπως ο Βασίλης Καράζιν (1773-1842), που ίδρυσε το Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου και πρωτοστάτησε στην ίδρυση πρώτου Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Ρωσία και την Ευρώπη, ο Dmitry Aynalov (1862-1939), Καθηγητής σε Πανεπιστήμια Καζάν, Αγ.Πετρούπολης , Ιστορικός Τέχνης, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης, ο Γεώργιος Τσελπάνωφ (1862-1936) μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, καθηγητής φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια Κιέβου & Μόσχας, ιδρυτής του Ψυχολογικού Ινστιτούτου εξακολουθούν να παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι στην Ελλαδική επιστημονική κοινότητα .


Πολλοί Έλληνες της Αζοφικής διακρίθηκαν και παρασημοφορήθηκαν είτε ως ήρωες του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου είτε για την εργασία τους, ενώ αρκετοί αναδείχθηκαν και σε πολιτικά αξιώματα.
Αλλά και στη σύγχρονη εποχή έχουμε αρκετές σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς κύρους όπως ο Matsuka Henadii(1930-2017) που διέπρεψε στην Μοριακή Βιολογία, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας της Ουκρανίας ,ο Victor Bayrahtar (1930-) φυσικός , Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ο Olexandr Fedorovych Vozianov (1938-) χειρούργος,ουρολόγος , ήρωας της Ουκρανίας, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, Πρόεδρος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, ο Konstantin Balabanov (1949-), Πρύτανης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μαριούπολης.


Οργανωμένοι γύρω από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας με πρόεδρο την δυναμική κυρία Αλεξάνδρα Προτσένκο-Πιτσατζή, αγωνίζονται σήμερα για την διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τη διάσωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς τους, ενώ παράλληλα διακατέχονται από έντονους συναισθηματικούς δεσμούς για την Ελλάδα, όπως αποτυπώνονται και στις μεγάλες γιορτές του ελληνισμού που οργανώνουν.


Στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής θεωρούμε ότι η δύναμη του ελληνισμού είναι στην οικουμενικότητα του και η κάθε μορφής δικτύωση δίνει συνέργειες και τον ενισχύει. Η εσωστρέφεια του ελλαδικού χώρου είναι διαχρονική κοινωνική παθογένεια και είναι εμφανής και σε αυτή την περίπτωση. Ιδιαίτερα για τον Ελληνισμό της Αζοφικής θεωρούμε ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες που τον καθιστούν πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης και έρευνας. Επιπλέον πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση μας η κάθε μορφής συμπαράσταση καθώς αυτός ειδικά ο ελληνισμός εμπλέκεται σε πολεμική σύρραξη λόγω γεωγραφικής θέσης ( στη ρωσο-ουκρανική κρίσης που ξεκίνησε το 2014). Χωριά είναι μοιρασμένα γύρω από την εμπόλεμη ζώνη ενώ ήδη υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές και θύματα. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής πρόσφατα (11 Δεκεμβρίου) οργάνωσε στα πλαίσια των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Κηφισιάς σε συνεργασία με τον διακεκριμένο ιστορικό και συγγραφέα Δρ.Βλάση Αγτζίδη ( ο οποίος έχει σημαντικό ερευνητικό έργο για την Παρευξείνιο Διασπορά), σχετική εκδήλωση με αφορμή την επέτειο των 240χρόνων από την εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες οι κ.Αλέξανδρος Ασλά Μουσικολόγος ερευνητής και η κα Εύα Παπαδάτου Υπεύθυνη Ευρώπης της Γ.Γ.Α.Ε του Υπ.Εξωτερικών. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή βιντεοσκοπημένης εκδήλωσης « ΜΕΓΑ ΓΙΟΡΤΗ» που οργανώνεται κάθε χρόνο το φθινόπωρο από τους Έλληνες στην Ουκρανία. (την επιμέλεια του βίντεο είχε ο κ.Ελληνιάδης). Παράλληλα στο Ι.Κ.ΔΥΝ στα πλαίσια του τομέα δράσης μας που αφορά στον οικουμενικό ελληνισμό, σχεδιάζουμε και άλλες σχετικές δραστηριότητες σε ενημερωτικό , πολιτιστικό και ερευνητικό επίπεδο.


Εφημερίδα Εύξεινος Πόντος , Δεκέμβριος 2018

Πολιτική Προστασία σε Έκτακτες Ανάγκες (διαδικτυακή εκδήλωση)

Πολιτική Προστασία σε Έκτακτες Αναγκες, από τον Σχεδιασμό στην Πράξη

Αγαπητοί φίλοι

Η “ Κοινωνία Αξιών” σας προσκαλεί σε διαδικτυακή συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων, για τα ζωτικά για όλους μας ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και από 19.30-21.00

Η συζήτηση είναι ανοικτή με μικρές αρχικές εισηγήσεις από τους:

  1. Μιχάλη Θηραίο: Μηχανισμός Διοίκησης κι Ελέγχου – Μικτό Επιχειρησιακό Κέντρο διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας -συγκεκριμένα μέτρα για βελτίωση.
  2. Δημήτρη Παληάτσο: Ηθικά ζητήματα και Δεοντολογία της Πολιτικής Προστασίας – ατομική και συλλογική ευθύνη.
  3. Στέλιο Φενέκο: Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας – Βελτιώσεις λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών και των διδαγμάτων από την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://join.skype.com/Ik9mThykb3L0

Ελπίζουμε στην ευρεία συμμετοχή σας, για την συνδιαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πρότασης αναθεώρησης που στην συνέχεια θα υποβληθεί αρμοδίως στην Κυβέρνηση.