ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

κοινα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Η υγειονομική κρίση πλήττει όλο τον κόσμο και η σωστή ενημέρωση σώζει ζωές!

Τα μέλη της «κοινωνίας αξιών» όπου και να βρίσκονται βάζουν κι αυτά ένα μικρό λιθαράκι οργανώνοντας δράσεις με σκοπό την σωστή αντιμετώπιση του θανατηφόρου ιού.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μέρος της προσπάθειας ευαισθητοποίησης μιας μικρής κλειστής κοινωνίας. Πρόκειται για τα μέλη του
πληρώματος ενός δεξαμενοπλοίου τα οποία ανέλαβε να ενημερώσει εθελοντικά το μέλος του πολιτικού μας συμβουλίου που ταξιδεύει μαζί τους.

CORONA_V
Το link που δίδεται αφορά την δεύτερη ενημέρωση. Είχε προηγηθεί μια παρουσίαση με την μορφή παιγνιώδους δραστηριότητας που τους έκανε όλους να συμμετέχουν με ευχαρίστηση αλλά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έτσι όπως ο Κ.Κ έμαθε στους προσκόπους.

ww

Μετά από αυτά, την ώρα της “υποδοχής” των ξένων πάνω στο πλοίο για τις διαδικασίες της εκφόρτωσης, όλο το πλήρωμα τήρησε τα μέτρα με ενσυνείδητη πειθαρχία!!!

Τομέας ακτιβισμού της «κοινωνίας αξιών»

 

 

Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΩΣ ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΟΣΟ ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΚΡΙΣΗ

κοινα

Βλέποντας τα προβλήματα κοινωνικής και ατομικής διαβίωσης που αρχίζουν να εμφανίζονται στην Ιταλία και με αφορμή την περίπτωση του επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Λονδίνο (άρνησης από πολλούς εγχώριους να δεχθούν τον επαναπατρισμό τους), καθίσταται προφανές ότι σύντομα θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα που θα δοκιμάσουν τις αντοχές της κοινωνίας μας από πλευράς βιοηθικής, τόσο όσο αφορά τις αποφάσεις, τις υποχρεώσεις και τα μέτρα διαχείρισης από την Πολιτεία, όσο και από πλευράς ατομικής συμπεριφοράς, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Η κατάσταση που βιώνουμε με την επιδημία COVID-19 είναι υψηλού ρίσκου και αβεβαιότητας. Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ταχύτατα, οι πόροι (ανθρώπινοι, υλικοί, υποδομές) και οι ικανότητες της χώρας είναι περιορισμένα και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται τάχιστα και οπωσδήποτε προληπτικά, παρόλο που τα υποκείμενα στοιχεία για τη λήψη των αποφάσεων είναι ακόμη λίγα και αβέβαια. Στην διαμορφούμενη αυτή κατάσταση, όλοι μας και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με την χάραξη της πολιτικής, την διαχείριση και την αντιμετώπιση της επιδημίας, χρειαζόμαστε μια ηθική πυξίδα για να μας καθοδηγήσει στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή τους.

Η βιοηθική θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο του προβλήματος και προσδιορίζει τις αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στις αποφάσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας αυτής, τόσο σε επίπεδο πολιτικής, όσο και σε επίπεδο εκτελεστικό, επικοινωνίας και συστημάτων υγείας.

Με βάση τα όσα έχουν αποφασισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, και έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τις χώρες, οι αρχές αυτές είναι συγκεκριμένες:

1. Δικαιοσύνη : Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές έννοιες.

• Ισότητα: στην κατανομή των πόρων, των ευκαιριών αλλά και των αποτελεσμάτων. Αποφυγή διακρίσεων και εκμετάλλευσης, με μέριμνα για τα άτομα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αδικίες και στις επιπτώσεις της επιδημίας.
• Διαδικαστική δικαιοσύνη: αναφέρεται στην δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Βασικές προϋποθέσεις:
(α) Κατάλληλη τυπική διαδικασία: γνωστή σε αυτούς που πρέπει να την εφαρμόσουν, ενημέρωση των πολιτών και δυνατότητα ακρόασης.
(β) Διαφάνεια: παροχή σαφών και ακριβών πληροφοριών σχετικά με τη βάση των αποφάσεων και τη διαδικασία με την οποία γίνονται.
(γ) Συμμετοχή: οι αρμόδιοι φορείς στην διαχείριση της επιδημίας να καλούνται να συμμετάσχουν στις αποφάσεις.
(δ) Εποπτεία: εξασφάλιση κατάλληλων μηχανισμών για την καλή υλοποίηση των αποφάσεων, παρακολούθηση και αναθεώρηση.
(ε) Λογοδοσία: Συγκεκριμένος καθορισμός υπευθυνοτήτων, κατανομή και ανάληψη της ευθύνης για τις αποφάσεις.

2. Ευεργετικότητα – Η ευεργετικότητα στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας αναφέρεται σε πράξεις που γίνονται προς όφελος των ατόμων και των κοινοτήτων της κοινωνίας (ψυχολογική και σωματική). Υποχρέωση της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού είναι να διασφαλίσουν τις βασικές ανάγκες των ατόμων και των κοινοτήτων στην κοινωνία μας , όπως η διατροφή, η προστασία, η καλή υγεία, η ασφάλεια, η διαχείριση του φόβου και της ψυχολογικής ανασφάλειας.

3. Ωφελιμότητα – Η αρχή αυτή δηλώνει ότι οι ενέργειες είναι ωφέλιμες στο μέτρο που προάγουν την ευημερία των ατόμων ή των κοινοτήτων. Οι προσπάθειες για μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας απαιτούν την εξέταση της αναλογικότητας (εξισορρόπηση των πιθανών οφελών μιας απόφασης / ενέργειας, έναντι τυχόν κινδύνων βλάβης) και αποτελεσματικότητας (επίτευξη των μεγαλύτερων οφελών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος).

5. Σεβασμός των προσώπων: Αναφέρεται στη μεταχείριση των ατόμων με τρόπους που αρμόζουν στον ανθρωπιστικό μας πολιτισμό, με την αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(α) Κεντρική πτυχή του σεβασμού των προσώπων είναι ο σεβασμός της αυτονομίας τους, που επιτρέπει στα άτομα να κάνουν τις δικές τους επιλογές με βάση τις αξίες και τις προτιμήσεις τους, εφόσον φυσικά οι επιλογές τους στα ζητήματα που αφορούν την συγκεκριμένη επιδημία δεν είναι εις βάρος της κοινωνίας.
(β) Η ενημερωμένη συγκατάθεση, μια διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται σε άνα άτομο μια πορεία δράσης βασισμένη σε επαρκείς και ακριβείς σχετικές πληροφορίες, χωρίς εξαναγκασμό ή αδικαιολόγητο κίνητρο.
(γ) Ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων των ατόμων, με διαφάνεια και παροχή άμεσων και συγκεκριμένων πληροφοριών, οδηγιών για την προστασία των συμφερόντων τους.
(δ) Ο σεβασμός των προσώπων περιλαμβάνει επίσης την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας, δίνει διέξοδο στις θρησκευτικές πεποιθήσεις (με προϋπόθεση οι σχετικές αποφάσεις να μην επιφέρουν δυσμενές αποτέλεσμα για την κοινωνία) και περιλαμβάνει την μέριμνα για τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς.
(ε) Σημαντικό επίσης είναι να υπάρχει διαφάνεια και αλήθεια για τις εξελίξεις της επιδημίας και για την συνολική διαχείριση της δημόσιας υγείας και έρευνας.

6. Ελευθερία: Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών, όπως π.χ. η ελευθερία κινήσεων, η ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά και η ελευθερία του λόγου. Πολλές πτυχές της ελευθερίας προστατεύονται ως θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να υπάρξει εύλογος περιορισμός συγκεκριμένων ελευθεριών και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε φορά, με βάση πάντα τις Συνταγματικές και θεσμικές δεσμεύσεις και διαδικασίες ανάγκης.

7. Αμοιβαιότητα: Συνίσταται σε πρόσφορη και ανάλογη ανταπόδοση, δηλαδή η ανταπόδοση που προσδοκάται και επιβεβαιώνεται από τις αποφάσεις να είναι απτή και να έχει πραγματική αξία για τα άτομα και την κοινωνία, για τις συνεισφορές, τις δεσμεύσεις και τον αυτοπεριορισμό που έχουν γίνει. Οι πολιτικές που τηρούν και επιβεβαιώνουν την αμοιβαιότητα, αποτελούν σημαντικό μέσο και για την ενίσχυση της αρχής της δικαιοσύνης στην δίκαιη ανάληψη των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται για την διαχείριση της επιδημίας και στην διανομή των ανταποδοτικών οφελών.

8. Αλληλεγγύη: Η αλληλεγγύη δεν αφορά μόνο τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, μιας κοινότητας και μίας κοινωνίας, αλλά αφορά όλες τις χώρες και την παγκόσμια κοινότητα όπως εξελίσσεται η συγκεκριμένη επιδημία. Η αρχή της αλληλεγγύης απαιτεί την συλλογική δράση όλων των χωρών για την αντιμετώπιση της κοινής απειλής, και υπερβαίνει τις ανισότητες που υπονομεύουν την υγεία και την ασφάλεια των μειονοτήτων, των κοινοτήτων και των χωρών που υφίστανται διακρίσεις.

ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ

1. Οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται έγκυρα και με υπεύθυνη επιστημονική τεκμηρίωση, με όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και να νομιμοποιούνται θεσμικά χωρίς ανορθολογικές πολιτικάντικες καθυστερήσεις.

2. Όσο πιο επιθετική είναι η προτεινόμενη δράση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για αξιόπιστες αποδείξεις, και ότι αυτό που προτείνεται είναι πιθανό να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ορθολογικά αιτιολογημένα επιχειρήματα, τα οποία να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν από ανάλογες καταστάσεις (π.χ. άλλες χώρες, συναφείς επιδημίες κλπ).

3. Κατά την εξισορρόπηση των αρχών αυτών και σε περιπτώσεις ανάγκης λήψης ανταγωνιστικών μέτων για την διαχείριση της επιδημίας, είναι σημαντική η εφαρμογή των “Αρχών Siracusa” (Αρχές που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο OHE το 1984, για τον περιορισμό και τις παρεκκλίσεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα). Οι αρχές αυτές αποτελούν ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του περιορισμού συγκεκριμένων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η συγκεκριμένη επιδημία.

4. Οι αρχές αυτές προβλέπουν ότι κάθε περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο και με την επιδίωξη ενός θεμιτού στόχου γενικού συμφέροντος. Επιπλέον, αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητοι, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Τέλος, οι περιορισμοί πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και αποδεικτικά επιχειρήματα και να μην επιβάλλονται με άδικες διακρίσεις, με αυθαίρετο, και παράλογο αυταρχικό τρόπο.

5. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της επιδημίας είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και η επιφορτισμένη ηγεσία με την εκτέλεση και τον έλεγχο της δρουν με συνέπεια, υπευθυνότητα, λιτότητα και αξιοπιστία στην έκφραση και στην επικοινωνία, με σταθερότητα και ειλικρίνεια.

6. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες ανοικτές σε αναγκαίες αναθεωρήσεις, συντονισμένες και με αμεσότητα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια κοινότητα, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία και νέες έγκυρες επιστημονικές μέθοδοι αντιμετώπισης.

Ας λάβουμε υπ’ όψη έγκαιρα και με υπευθυνότητα όλες τις παραπάνω αρχές (που έχουν υιοθετηθεί από τον Παγκόμσιο Οργανισμό Υγείας ΟΗΕ), γιατί όσο βαθαίνει η κρίση τόσο θα δοκιμάζονται οι αντοχές, ο ανθρωπισμός μας και η κοινωνική αντίστασή μας στις άμεσες και έμμεσες παρενέργειες της επιδημίας, και όσο τις διατηρούμε τόσο θα βελτιώνεται η “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΟΣΙΑ” τώρα αλλά και διαχρονικά.

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ! …ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

κοινα

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ! …ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

(Δημόσια επίκριση του Τούρκου μπασκετμπολίστα Καντέρ των Boston Celtics για τον Ερντογάν)

Πριν μερικές εβδομάδες, μόλις άρχισε η λοίμωξη να μεταδίδεται και σε άλλες χώρες εκτός της Κίνας, έκανα την εκτίμηση (στην εκπομπή του ΑΛΦΑ «ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»), ότι η Τουρκία θα κρύψει το πρόβλημα και δεν θα λάβει τα δέοντα μέτρα, όπως και επιβεβαιώθηκα.

Η εκτίμηση αυτή προήλθε ακριβώς από το πόσο προβλέψιμος είναι ο παρανοϊκός και στυγνός δικτάτορας Ερντογάν.

Ο Ερντογάν φοβούμενος ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας θα ευνοούσαν ένα δυνητικό πραξικόπημα (το οποίο φοβάται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο), δεν θέλησε να λάβει τέτοια μέτρα, αφού θα αναγκαζόταν να δώσει αρμοδιότητες και ισχύ στις Ένοπλες δυνάμεις για να εφαρμοσθούν τα μέτρα.
Την ίδια στιγμή οι φανατικοί υποστηρικτές του (πολίτες και ισλαμιστές που έμειναν στο πλευρό του και εμπόδισαν τις ένοπλες δυνάμεις να κινηθούν στο προηγούμενο πραξικόπημα), θα ήταν αποκλεισμένοι και ανοργάνωτοι στα σπίτια τους.

Και πράγματι, ακόμη και τώρα τα μέτρα που παίρνει είναι για τα μάτια του κόσμου, κρύβει τα κρούσματα, ανακοινώνονται άλλοι λόγοι για τον θάνατο των θυμάτων του κορωνοϊού που αυξάνονται τραγικά, αδιαφορεί για τους άλλους γειτονικούς λαούς (για τους οποίους η Τουρκία αποτελεί μία ωρολογιακή βόμβα), αδιαφορεί για τους μετανάστες που τους χρησιμοποιεί ως εργαλεία, και κόβει το νερό προς την Β. Συρία, όπου υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι άμαχοι, χωρίς καμία υγειονομική βοήθεια, διωγμένοι από τα σπίτια τους, χωρίς νερό και τρόφιμα, εκτεθειμένοι σε πυρά, βομβαρδισμούς και στις μεταδοτικές λοιμώξεις.

Συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα, τα Τουρκικά αεροσκάφη έχουν αποθρασυνθεί πλέον και πετάνε πάνω από την Ελληνική επικράτεια, πάνω από την Χίο, την Λέσβο, τον Έβρο, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα ακόμη.

Ενώ ο ΓΓ/ΟΗΕ έκανε έκκληση για ανακωχή και κατάπαυση του πυρός στις περιοχές συγκρούσεων, αυτός βρίσκει ευκαιρία για στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα και υποκινεί τους παραστρατιωτικούς που χρησιμοποιεί για να διευρύνει τα προγεφυρώματά του και να βελτιώσει τις θέσεις του.

Αδιαφορεί για τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι χώρες για να περιορίσουν την μετάδοση του θανατηφόρου ιού COVID-19 και εγκληματεί κατά των πολιτών της Τουρκίας αλλά και κατά της ανθρωπότητας. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να λάβει μέτρα εναντίον του.

Με ένα τέτοιον άνθρωπο δεν συνδιαλέγεσαι, δεν τον νομιμοποιείς, δεν τον αναγνωρίζεις, δεν υποχωρείς, και δεν του επιτρέπεις να θέτει όρους.
Νισάφι πια!

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ

cropped-koinonia-axion-logo2.jpg

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ

Επικαλούμαι τα απλά λόγια του Παλαμά για την σημερινή επέτειο, εκφράζοντας τις σκέψεις όλης της “κοινωνίας αξιών”.

“…..αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα,
μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!”

Στέλιος Φενέκος

Πρόεδρος της “κοινωνίας αξιών”

 

TA ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ

84539533_2791719487538161_6969791448124227584_o

Η επίσημη επιβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι ξεκινάει πρόγραμμα πιλοτικής τοποθέτησης πλωτού φράγματος μήκους 2.700 μέτρων στο Δυτικό Αιγαίο, δείχνει αδυναμία διαχείρισης του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος με όρους Διεθνούς Δικαίου, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ζωής.

Συγκεκριμένα:

1. Αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή, διότι εάν μια βάρκα με μετανάστες-πρόσφυγες, για οποιοδήποτε λόγο, βυθιστεί από την πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχουν ελληνικές δυνάμεις διάσωσης, τότε πολλοί επιβαίνοντες καταδικάζονται σε πνιγμό (άλλη είναι η επίδραση φραγματος στη ξηρά και άλλη στη θάλασσα όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού).

2. Σε περίπτωση που οι ναυαγοί επιχειρήσουν να σκαρφαλώσουν και να κρατηθούν από το φράγμα, τί προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση; Να τους σπρώξει να πέσουν στη θάλασσα από την πλευρά της Τουρκίας, ελπίζοντας ότι οι γείτονες θα αναλάβουν την ευθύνη της διάσωσής τους (εφόσον θα υπάρχουν τουρκικά πλοία στην περιοχή-που δεν θα υπάρχουν);
Εάν πάλι πέσουν από την πλευρά των ελληνικών χωρικών υδάτων, τότε πώς θα αντιδράσουν οι ελληνικές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης;

3. Ποιά θα είναι η λειτουργικότητα του φράγματος, εάν οι βάρκες κινηθούν παράλληλα με αυτό (που θα κινηθούν) ή εάν με οποιονδήποτε τρόπο καταφέρουν να το ξεπεράσουν (από άλλα σημεία);

4. Εκτός των άλλων, η πόντιση τέτοιων φραγμάτων παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και δημιουργεί εξόχως αρνητικές εντυπώσεις για τη χώρα μας στο διεθνές περιβάλλον.

Καταλήγοντας,
διαπιστώνεται ότι με το εσφαλμένο αυτό μέτρο, η κυβέρνηση δείχνει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί με σύννομα μέτρα και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή το μεταναστευτικό πρόβλημα.

Στρατηγική ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας

Η αρχή του Πασκάλ για τα ρευστά είναι γνωστή: κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.

Παρενέβησαν οι ΗΠΑ (που πιέζονται από την Τουρκία), με πιέσεις προς τον Σίσι και ξαφνικά αυτός έκανε αμέσως πίσω στο ζήτημα της αναγνώρισης πλήρους επήρειας της Μεγίστης, στις διαπραγματεύσεις για οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδος.

Γι αυτό λοιπόν χρειάζεται να αυξήσουμε την κινητικότητά μας σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουμε να αποσβέσουμε τις οιεσδήποτε «πιέσεις», οι οποίες τελικά καταλήγουν να είναι εις βάρος μας. Και για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δράσουμε συμπληρωματικά σε πολλά επίπεδα και τομείς, επιδιώκοντας συνέργειες κλίμακας:

α. Το ζήτημα της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου

Η μόνη διαγραφόμενη διεθνολογική λύση (από πλευράς Διεθνούς Δικαίου) λόγω της διαφαινόμενης άρνησης της Αιγύπτου να δεχθεί την πλήρη επήρεια του Καστελόριζου, αλλά και εν πολλοίς και για τα προβλήματα της Τουρκο-Λιβυκής οριοθέτησης, μετά τις χλιαρές αντιδράσεις υποστήριξης από τους διεθνείς παράγοντες (και ύπουλης υποστήριξης των συμφερόντων της Τουρκίας από κάποιους εξ αυτών), είναι η υπογραφή συνυποσχετικού με την Αίγυπτο και την Κύπρο και η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Εάν όμως δεν θέλουμε να προσφύγουμε στο ΔΔΧ, με συνυποσχετικό με την Κύπρο και την Αίγυπτο ή δεν τα καταφέρουμε να πεισθούν οι άλλοι για να προσφύγουμε (για δικούς τους ή άλλους εξωτερικούς λόγους – και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι), τότε είναι μονόδρομος το να προετοιμασθούμε για την κλιμάκωση των ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει τετελεσμένα εντός των θαλασσίων ζωνών που διεκδικεί. Και τότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιδράσουμε.

Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, όχι μόνο για αποτροπή των Τουρκικών παρανομιών για να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα, αλλά και γιατί το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί να δείξουμε την αποφασιστική μας βούληση για να διαφυλάξουμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας που παραβιάζονται. Αυτό ακριβώς προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, δηλαδή να δείξουμε εμπράκτως τις αντιρρήσεις μας στις Τουρκικές ενέργειες, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας αυτές διεθνώς και στο ΔΔΧ (όταν η υπόθεση πάει εκεί).

Προβλέπει μάλιστα, ότι η ευθύνη της προστασίας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ανήκει αποκλειστικά στις χώρες στις οποίες αυτά έχουν αναγνωρισθεί και ανήκουν.

Και διερωτάται εύλογα ο καθείς: πως αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα σε μία περιοχή θα αναγνωρισθούν, όταν η χώρα μας δεν δείχνει την βούλησή της για την κατοχή τους; Πως θα ξέρουν όλοι (και οι διεκδικητές), ποια είναι η βούλησή μας (και ποια ακριβώς η παρανομία τους), όταν αυτή η περιοχή (ΑΟΖ εν προκειμένω), δεν δηλώνεται με ακρίβεια (δεν έχουμε δηλώσει ποτέ με συγκεκριμένα στίγματα, ποια είναι η περιοχή στην οποία θεωρούμε εμείς ότι έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα) και ούτε η βούλησή μας εκφράζεται έμπρακτα, με ενέργειες για προστασία των δικαιωμάτων αυτών;

β. Προϋποθέσεις και περιορισμοί που υπάρχουν

Κατόπιν αυτών, στις δυνητικές ενέργειές μας θα πρέπει να λάβουμε πρωτίστως υπ’ όψη τα παρακάτω:

1. Ότι η σχέση ισχύος με την Τουρκία θα μεταβάλλεται εις βάρος μας μελλοντικά.

2. Ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να τηρούν εξισορροπητική στάση στις σχέσεις Ελλάδος –Τουρκίας, εφόσον στο ορατό μέλλον η Τουρκία δεν ενταχθεί ξεκάθαρα και μη αναστρέψιμα, στον Ρωσικό χώρο επιρροής.

3. Ότι η στρατηγική “Deterrence by Denial” (αποτροπή με άρνηση χρήσης και εκμετάλλευσης συγκεκριμένης περιοχής), που ακολούθησε με επιτυχία μέχρι τώρα η Τουρκία, στην ουσία μας απαγόρευσε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, την εγκαθίδρυση ΑΟΖ και την εκμετάλλευση κάθε υποθαλάσσιου πόρου στην περιοχή.

4. Ότι η στρατηγική αυτή της Τουρκίας, αφού πέτυχε τον αρχικό της στόχο στην συγκεκριμένη περιοχή, μετατρέπεται τώρα

και με ταχείς ρυθμούς, σε επιθετική στρατηγική επιβολής της βούλησή της δια της ισχύος (κάθε μορφής ισχύος).

5. Ότι εμείς στην επιθετική αυτή στρατηγική προβολής ισχύος, προκρίνουμε πρωτίστως διπλωματικούς και ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών μας (όσον αφορά στην έκφραση της αποφασιστικής μας βούλησή για τις παρανομίες και τις παραβιάσεις και όχι στις αντιδράσεις μας σε επιθετικές πράξεις της Τουρκίας, όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο).

6. Ότι αν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για σημαντικούς υποθαλάσσιους πόρους, αυτοί μένουν ουσιαστικά ανεκμετάλλευτοι λόγω της επιτυχημένης στρατηγικής της Τουρκίας, που μας δημιούργησε φοβικό σύνδρομο για να τους εκμεταλλευθούμε όχι μόνο στη περιοχή του Καστελόριζου αλλά και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

7. Ότι η απειλή πολέμου για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, η συνεχής προβολή ισχύος εκ μέρους της Τουρκίας και η απειλή για πίεση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την πλευρά μας, μας έχουν δημιουργήσει διαχρονικά φοβικά σύνδρομα, ακινησία και παθητική αποδοχή τετελεσμένων στο συγκεκριμένο ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο, που συμπαρασύρει και την οριοθέτηση τους σε όλη την επικράτεια (δεν σχεδιάζουμε γραμμές βάσεως, δεν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα ούτε στο Ιόνιο, δεν καθορίζουμε ΑΟΖ πουθενά, ούτε καν δηλώνουμε διεθνώς και επισήμως τις θέσεις μας γι αυτήν, δεν ορίζουμε συνορεύουσα ζώνη για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης μεταναστών και ούτε καν ζώνη αλιείας, με αποτέλεσμα να νέμονται των αλιευμάτων και πολλοί άλλοι).

8. Ότι ο ισότιμος διάλογος έχει πλέον ξεπεραστεί στο μυαλό του Ερντογάν και η επιθυμία του είναι να επιβάλλει τους όρους του δια της ισχύος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (το δήλωσε σαφέστατα).

9. Ότι παρ’ όλα αυτά, ούτε ο ίδιος θα ήθελε μία πολεμική σύγκρουση που να ξεφεύγει από την κλίμακα των θερμών επεισοδίων, μία σύγκρουση που θα ενείχε το σοβαρό ρίσκο αποτυχίας είτε θα ανάγκαζε το ΣΑ/ΟΗΕ να παραπέμψει το ζήτημα στο ΔΔΧ.

10. Ότι οι δυνατότητές μας για στρατηγικές συμμαχίες, με συμμάχους που να θέλουν να μας υποστηρίξουν μέχρι τέλους αντιτασσόμενοι πλήρως στην Τουρκία (και στις πιέσεις από μεγάλες δυνάμεις), είναι περιορισμένες και οπωσδήποτε αβέβαιες (η αβεβαιότητα επιτείνεται και λόγω των συμφερόντων και των πολύπλοκων ισορροπιών των δυνητικών συμμάχων μας αλλά και των ευρύτερων γεωπολιτικών συμφερόντων).

11. Ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να είναι σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου (η αδράνεια αυτή ευνοεί ξεκάθαρα την διεκδικούσα και επιτιθέμενη Τουρκία).

12. Ότι η ΕΕ δεν θα επιβάλλει σημαντικές κυρώσεις, ούτε θα έχουμε την καθοριστική υποστήριξη της, αφού οι αποφάσεις των οργάνων της κυριαρχούνται πάντα από τον φόβο του μεταναστευτικού, αλλά και από τα διμερή συμφέροντα και τις σχέσεις μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών με την Τουρκία.

Για όλα αυτά είναι αναγκαία μία ολοκληρωμένη «Στρατηγική Ανάσχεσης/Αποδόμησης» των Τουρκικών επιχειρημάτων και της Τουρκικής επιθετικότητας όπως παρακάτω:

γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ/ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ: «ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΓΕΝΝΑΙΟΙ»

Η βέλτιστη στρατηγική που προκύπτει, λαμβάνοντας όλες τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που περιγράφηκαν πιο πάνω, είναι μία συγκροτημένη και συνεκτική «Στρατηγική Ανάσχεσης/Αποδόμησης» της Τουρκικής επιθετικότητας, και Αναστροφής του ρυθμού επέκτασης της ισχύος της εις βάρος μας.

Ο σχεδιασμός της να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες και τους συντελεστές ισχύος της χώρας, με εφαρμογή σε όλα τα δυνητικά πεδία, στο διεθνές αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον, να μπορεί να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται και κάθε συγκυρία όποτε προκύπτει, επιδιώκοντας να επιτυγχάνουμε κάθε φορά πολλές μικρές νίκες.

Ευχής έργο θα ήταν να μπορούν να υπάρξουν αποφασιστικές νίκες με μιας. Στο σημερινό όμως περιβάλλον και με τους περιορισμούς που αναπτύξαμε πιο πάνω, αυτό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο.

Οι πολλές μικρές νίκες συνεπώς μπορούν να δημιουργήσουν θεμελιώδες ευνοϊκό έδαφος για εξισορρόπηση της επιθετικότητας και των διεκδικήσεων της Τουρκίας, περιορισμού της προβαλλόμενης από αυτήν ισχύος και τελικά στο σύνολό τους να δημιουργούν προϋποθέσεις για την επίτευξη στρατηγικών αποτελεσμάτων και τελικά να τα επιφέρουν.

Και αυτό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους, εφόσον είναι πλέον αντιληπτό ότι η αντιπαράθεσή μας με την Τουρκία είναι σκληρής ισχύος και βασίζεται σε ένα μοντέλο zero sum (το δικό της όφελος είναι δική μας απώλεια). Η αντιπαράθεση αυτή υποκινείται πρωτίστως από την απολυταρχική και ηγεμονική αντίληψη της ηγεσίας της Τουρκίας, τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και στους δύο λαούς, αντιλήψεις, οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί στη πράξη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο για να ξεπερασθούν παρά τις δικές μας κυρίως προσπάθειες.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, συνεκτικά, με συνέπεια και συνέχεια, είναι αναγκαίο όπως:

1. Πρώτα από όλα να υιοθετήσουμε μία στρατηγική συνολικής αποδόμησης των Τουρκικών επιχειρημάτων κάθε μορφής, παντού και σε όλα τα επίπεδα, για όλες τις διεκδικήσεις της που είναι εις βάρος των συμφερόντων μας και μας θίγουν.

2. Στιβαρή τεκμηρίωση των θέσεών μας σε όλα τα Διεθνή Φόρα, τους Διεθνείς Οργανισμούς και διπλωματικές συναντήσεις, σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη αποδόμηση των Τουρκικών διεκδικήσεων και των προσπαθειών επέκτασης της ισχύος της.

3. Συνολική στρατηγική ανάσχεσης των διεκδικήσεων της Τουρκίας και της εκ μέρους της προβολής ισχύος (που μας θίγει άμεσα ή έμμεσα αλλά και η οποία δυνητικά θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος μας), παντού και σε όλα τα επίπεδα (αυτό άλλωστε το έκανε πάντα και εξακολουθεί να το κάνει η ίδια η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου, σε όλα τα πεδία).

4. Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας δίνονται από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, συνεκτικά, πλήρως τεκμηριωμένα, με ένα πλέγμα επιλεγμένων υποστηρικτικών ενεργειών, χωρίς ολιγωρίες και υπεκφυγές.

5. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εσωτερικού δικαίου για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι και το εσωτερικό δίκαιο αποτελεί στοιχείο που λαμβάνεται υπ’ όψη στο διεθνές δίκαιο.

6. Να αλλάξουμε την παθητική μας στάση σε ΝΑΤΟ και ΕΕ διεκδικώντας με όλα τα μέσα (ΒΕΤΟ, προσφυγές, συμπαρατάξεις με άλλους, συμμαχίες κλπ), την αλλαγή της στάσης του και την καθοριστική παρέμβασή του. Ειδικότερα:

Να επισημάνουμε τις παραβιάσεις των καταστατικών δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ που γίνονται κατ επανάληψη από την Τουρκία, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις απειλές προς άλλα κράτη μέλη για πόλεμο και για την αποστολή μεταναστών και τζιχαντιστών στην ΕΕ, τις σχέσεις με τους τρομοκράτες του ISIS που έχουν αποδειχθεί, την παράνομη εισβολή στη Συρία, τα εγκλήματα που έγιναν και γίνονται εκεί από τους παραστρατιωτικούς που έχει στρατολογήσει υπό την σημαία Νατοϊκής χώρας και εκθέτουν όλο το ΝΑΤΟ (ενέργειες που φέρνουν την τρομοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης), για την παράνομη ενίσχυση με όπλα και στρατιωτικές δυνάμεις (στρατιωτικούς και κυρίως παραστρατιωτικούς) της κυβέρνησης της Λιβύης, παρά την απαγόρευση του ΣΑ/ΟΗΕ και για την παράνομη συμφωνία της με αυτήν.
Να συμπαραταχθούμε με την Γαλλική πλευρά για την αναμόρφωση του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα στο ζήτημα των εσωτερικών διακρατικών διενέξεων. Αφού μάλιστα το ΝΑΤΟ στερείται μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ των μελών του, να προτείνουμε να επανέλθει στο τραπέζι η παλιά Καναδική πρόταση περί συμφωνίας όλων, για την παραπομπή των διενέξεων αυτών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ακόμη και αν υπάρξει άρνηση των χωρών γι αυτό (που θα υπάρξει) εν τούτοις θα έχουν αποκαλυφθεί τις προθέσεις όλων, εμείς θα έχουμε δηλώσει την επιθυμία μας για βελτίωση του ΝΑΤΟ στο ζήτημα αυτό και με μεγάλες πιθανότητες θα έχουμε και σημαντικούς υποστηρικτές στις θέσεις αυτές.
Και αφού κάνουμε όλα αυτά, ίσως επιτέλους να νοιώσει κάποια πίεση ο ΓΓ/ΝΑΤΟ αλλά και οι χώρες που κρύβονται παθητικά πίσω από αυτόν και την ανεπάρκειά του, εκθέτοντας όλο το ΝΑΤΟ.
Πιέσεις μας προς την Επιτροπή της ΕΕ, ειδικά στους τομείς αλιείας και ενέργειας, που έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα για όλη την ΕΕ, όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαϊκών πόρων και της ΑΟΖ είναι αναγκαίες. Σημειωτέον ότι στη Σύμβαση για το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ, η ΕΕ έχει δηλώσει την αρμοδιότητά της αυτήν στον τομέα της αλιείας και της προστασίας των πόρων των θαλασσίων ζωνών της ΕΕ. Η αρμοδιότητα αυτή έχει καταγραφεί με συγκεκριμένο άρθρο στην Σύμβαση.
Όπως επίσης να ενασκηθούν πιέσεις για την ανάληψη της ευθύνης της ΕΕ για συνδρομή στο πεδίο με Ευρωπαϊκές δυνάμεις της FRONTEX και με μέσα ακτοφυλακής (όπως θεσμικά έχει συμφωνηθεί από την Επιτροπή), καθώς και για κυρώσεις προς την Τουρκία.
ΣΗΜ: Πλην όμως υπάρχει απροθυμία για την καθοριστική και πλήρη ανάληψη αυτής της ευθύνης από την Επιτροπή. Και όπως φαίνεται, ούτε εμείς επιθυμούμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα με την προσφυγή μας εναντίον των οργάνων της ΕΕ για αυτήν την απροθυμία στο Δικαστήριο της ΕΕ ( το ελάχιστο με την προδικαστική διαδικασία).
7. Να επιδιώξουμε την πλήρη διπλωματική ενεργοποίηση μας για δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών και εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας συνεργασιών, που θα περιορίζουν τις Τουρκικές διεκδικήσεις και την Τουρκική επιθετικότητα.

8. Να δηλώσουμε άμεσα διεθνώς στους Διεθνείς Οργανισμούς, στην ΕΕ και οπωσδήποτε ΟΗΕ, τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ σε όλον τον Ελλαδικό χώρο, έτσι όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο, μετρημένα από τις γραμμές βάσεως, οι οποίες είναι ανάγκη (και εφικτό) να χαραχθούν τάχιστα.

9. Να νομοθετηθεί η επέκταση της αρμοδιότητας θαλάσσιας αστυνόμευσης στο Λιμενικό σώμα για όλο το εύρος αυτής της ΑΟΖ.

10. Να ανακηρυχθεί «Συνορεύουσα Ζώνη» για πλήρη θαλάσσια αστυνόμευση μέχρι τα 10 νμλ και σε συμφωνία των εξωτερικών ορίων με τον εθνικό εναέριο χώρο. Οι λόγοι για μία τέτοια ανακήρυξη είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής από αυτήν την διακίνηση.

11. Λόγω των περιορισμένων πόρων, αρχικά ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με ορθολογισμό, επί τη βάσει ρεαλιστικών σεναρίων, δηλαδή εκεί που υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης και εμπλοκής μας, για να μπορούμε να επιτύχουμε τις πολλές μικρές νίκες.

12. Διαμόρφωση μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενίσχυση των αμυντικών και επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων, που να μπορούν ρεαλιστικά να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε όλη την κλίμακα της Τουρκικής επιθετικότητας.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη «Στρατηγική Ανάσχεσης», σε μία προσπάθεια επίτευξης πολλών, μικρών νικών, σε κάθε πεδίο αντιπαράθεσης με την Τουρκία και σύγκρουσης συμφερόντων, και κυρίως στο θαλάσσιο χώρο αεροναυτικών επιχειρήσεων ως προϋπόθεση για την επιτυχία της ευρύτερης στρατηγικής μας.

Σημαντικό τμήμα της στρατηγικής αυτής είναι και η αναβάθμιση του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, που είναι αναγκαίο να γίνει και ευελπιστούμε ότι ο θεσμός του Εθνικού Συμβούλου Ασφαλείας θα συνεισφέρει σημαντικά σε αυτήν την αναβάθμιση. Όμως απαιτούνται και συγκεκριμένες οργανωτικές, δομικές και διαρθρωτικές ενέργειες για την καλή ανταπόκριση και λειτουργία του θεσμού αυτού, οι οποίες πρέπει τάχιστα να προβλεφθούν θεσμικά (επί του συγκεκριμένου θα υπάρξει ξεχωριστή πρόταση)

Στέλιος Φενέκος Πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών.