κοινα

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(συνεχίζουμε την παράθεση των σεναρίων και των δυνητικών επιπτώσεων ενός εκάστου για την ΕΕ και για τη χώρα μας)

“ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ”
«Τίποτα άλλο, μόνο μία ενιαία αγορά»

Στο σενάριο αυτό η ΕΕ των 27+1 δεν μπορεί να συμφωνήσει για να κάνει περισσότερα σε πολλούς τομείς πολιτικής, οπότε επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην εμβάθυνση ορισμένων βασικών πτυχών της ενιαίας αγοράς.

Δεν υπάρχει κοινή απόφαση για να συνεργαστούμε περισσότερο σε τομείς όπως η ο ενιαίος αμυντικός χώρος με κοινά Ευρωπαϊκά σύνορα, η αναδιανεμητική λειτουργία, η κοινωνική πολιτική, η μετανάστευση, η ασφάλεια η άμυνα κλπ.

Η λειτουργία της ενιαίας αγοράς γίνεται ο κύριος λόγος ύπαρξης της ΕΕ των 27+1.
Η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την ικανότητα συμφωνίας των σχετικών πολιτικών και οικονομικών προτύπων.

ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

Η θετική ατζέντα δράσης συνεχίζει να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, βασισμένα στην κοινή αίσθηση του σκοπού.

. Αποδεικνύεται ευκολότερο να συμφωνούμε όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των αγαθών, (η οποία θα εξακολουθεί να μην είναι ατελώς),
• Δημιουργούνται όμως μεγάλες ανισότητες στην αγορά εργασίας.
• Τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο τηρούνται.
• Η ενότητα της ΕΕ των 27+1 διατηρείται, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί εκ νέου σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων και διαφορών.
• Η κοινή εξωτερική πολιτική βελτιώνεται ώστε να υπάρχει μία φωνή εκπροσώπησης και ενισχύεται η κοινή αμυντική συνεργασία, χωρίς όμως να ενισχύεται σημαντικά η τάση για δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού αμυντικού χώρου και κοινών Ευρωπαϊκών συνόρων.
• Η στάση της Ρωσίας και ο ανταγωνισμός με Κίνα και ΗΠΑ θα ενισχύσουν τις φωνές για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
• Εξελικτική πρόοδος στην λειτουργική βελτίωση της ζώνης του Ευρώ.
• Η απλή αγορά ισχυροποιείται, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, του τεχνολογικού τομέα και του τομέα πληροφορικής.
• Μόνο η συλλογική αποφασιστικότητα για την από κοινού επίλυση των ουσιωδών ζητημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των υποσχέσεων και στις προσδοκίες των πολιτών.
• Πλην όμως η λήψη αποφάσεων παραμένει πολύπλοκη, με σημαντικές καθυστερήσεις και δεν ικανοποιεί πάντα τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών
• Η Συνεργασία στη διαχείριση του μεταναστευτικού και της ασφάλειας των εξωτερικών κρατικών συνόρων βελτιώνεται προοδευτικά πλην όμως αργά και με καθυστερήσεις λόγω διαφωνιών.
• Η ΕΕ διευρύνει τις συμφωνίες εμπορίου με μεσαίους κυρίως εμπορικούς συνομιλητές όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, χώρες της Λατινικής Αμερικής κλπ.
• Η διαδικασία επικύρωσης τους θα παρουσιάζει συχνές καθυστερήσεις στα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών λόγω διαφωνιών σε συγκεκριμένα διμερή εμπορικά ζητήματα.
Οι χώρες συνεχίζουν να προωθούν διμερείς συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών.
• Καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που να αντανακλά μία ατζέντα που να έχει συμφωνηθεί και από τους 27+1.
• Οι φωνές για μια ΕΕ πολλών ταχυτήτων με βάση τον Γερμανο-γαλλικό άξονα παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται από τις αδυναμίες της Ευρώπης να διαχειρισθεί τις κρίσεις με ίδιους όρους για όλες τις χώρες της.
• Ο κίνδυνος για ενδεχόμενη αποχώρηση χώρας από την Ευρωζώνη θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s