Στις 3 Μαρτίου του 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES» .
Ως συνέχεια της σύμβασης αυτής, στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η 68η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 3η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day) με σκοπό την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας στο ζήτημα που αφορά την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Ο ρόλος της « CITES » είναι εξαιρετικά σημαντικός δεδομένου ότι το κύριο έργο της είναι να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που δεν θα επιτρέψουν στο διεθνές εμπόριο να απειλεί την επιβίωση των ειδών.


Μπορεί το παγκόσμιο φαινόμενο της λαθροθηρίας και της λαθρεμπορίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας να είναι παλιό όμως στις μέρες μας παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης λόγω της αύξησης της ζήτησης και της εμπορίας μέσω διαδικτύου.
Πλέον το εμπόριο της Άγριας Ζωής διεξάγεται οργανωμένα και έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητικό για πολλά είδη σε όλο τον κόσμο. Ζώα προωθούνται στη μαύρη αγορά ενώ άλλα σκοτώνονται για το κρέας, το δέρμα, τα δόντια ή τη γούνα τους ενώ παρατηρείται ότι ο κατάλογος των απειλούμενων ειδών συνεχώς μεγαλώνει.
Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, περίπου ένα εκατομμύρια άγρια είδη φυτών και ζώων αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο να εξαφανιστούν.

Τομέας περιβάλλοντος

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s