κοινα

 

Με δεδομένη την συνεργασία της “κοινωνίας αξιών” στις επερχόμενες ευρωεκλογές με το “Ποτάμι”, ξεκινάμε σήμερα μία σειρά άρθρων, με τα οποία παρουσίαζονται οι δυνητικές επιλογές για το μέλλον της ΕΕ, τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής καθώς και ποια επιλογή μπορεί να ευνοεί περισσότερο τα συμφέροντα της Ελλάδος.

Η πολιτική της “κοινωνίας αξιών” ως κόμμα με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό, είναι ξεκάθαρη:

“ΣΚΕΨΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ & ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Η ανάπτυξη της ΕΕ (από το 1952) είναι από τα πιο επιτυχημένα ειρηνικά εγχειρήματα της ιστορίας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν όμως σήμερα λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι:

• Η δυνητική μετάβαση προς τις Ενωμένες πολιτείες της Ευρώπης θα ενισχύσει αυτήν την προσπάθεια για μία διαρκή ειρήνη και ευημερία;
• Μία ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα θα ενισχύσει την ασφάλεια;
• Εξακολουθούμε να προσδοκούμε για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, ενιαίο αμυντικό χώρο και κοινά Ευρωπαϊκά σύνορα;
• Είναι δυνατός ο κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός;
• Είναι εφικτή μία καλύτερη Δημοκρατία στην ΕΕ των ευρωπαίων πολιτών;

Στη συνέχεια αναλύονται με διαδοχικά άρθρα 5 σενάρια όσον αφορά το ορατό μέλλον της ΕΕ (περιληπτικά όπως και στη Λευκή Βίβλο, χωρίς να εξετάζονται διεξοδικά οι νομικές ή θεσμικές διαδικασίες).

Η βασική προϋπόθεση για όλα τα σενάρια είναι ότι αυτά τα 27+1 (Ηνωμένο Βασίλειο) κράτη-μέλη συνεχίζουν να συνιστούν την ΕΕ.

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ :
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει έτσι όπως πάει και επικεντρώνεται στην υλοποίηση του θετικού μεταρρυθμιστικού της προγράμματος.»

Στο σενάριο αυτό η ΕΕ των 27+1 ακολουθεί την πορεία της, εστιάζει στην εφαρμογή και την αναβάθμιση της τρέχουσας ατζέντας μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2025. Οι προτεραιότητες επικαιροποιούνται τακτικά, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα καθώς προκύπτουν και εκδίδεται νέα νομοθεσία. Η ΕΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται:

• Στην απασχόληση,
• Στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις,
• Ενισχύει την ενιαία αγορά
• Στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
• Ενισχύει τις επενδύσεις σε ψηφιακές, μεταφορικές και ενεργειακές υποδομές

ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

• Η θετική ατζέντα δράσης συνεχίζει να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, βασισμένα στην κοινή αίσθηση του σκοπού.
• Τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο τηρούνται.
• Η ενότητα των μελών της διατηρείται, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί εκ νέου σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων και διαφορών.
• Η κοινή εξωτερική πολιτική βελτιώνεται ώστε να υπάρχει μία φωνή εκπροσώπησης και ενισχύεται η κοινή αμυντική συνεργασία, χωρίς όμως να ενισχύεται σημαντικά η τάση για δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού αμυντικού χώρος.
• Η στάση της Ρωσίας και ο ανταγωνισμός με Κίνα και ΗΠΑ θα ενισχύσουν τις φωνές για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
• Εξελικτική πρόοδος στην λειτουργική βελτίωση της ζώνης του Ευρώ.
• Η απλή αγορά ισχυροποιείται συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, του τεχνολογικού τομέα και του τομέα πληροφορικής. Οι χώρες συνεχίζουν να προωθούν συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών.
• Μόνο η συλλογική αποφασιστικότητα για την από κοινού επίλυση των ουσιωδών ζητημάτων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των υποσχέσεων και στις προσδοκίες των πολιτών.
• Πλην όμως η λήψη αποφάσεων παραμένει πολύπλοκη, με σημαντικές καθυστερήσεις και δεν ικανοποιεί πάντα τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών
• Η Συνεργασία στη διαχείριση του μεταναστευτικού και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων βελτιώνεται προοδευτικά πλην όμως αργά και με καθυστερήσεις λόγω διαφωνιών.
• Η ΕΕ διευρύνει τις συμφωνίες εμπορίου με μεσαίους κυρίως εμπορικούς συνομιλητές όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, χώρες της Λατινικής Αμερικής κλπ.
• Η διαδικασία επικύρωσης τους θα παρουσιάζει συχνές καθυστερήσεις στα κοινοβούλια των Ευρωπαϊκών χωρών λόγω διαφωνιών σε συγκεκριμένα διμερή εμπορικά ζητήματα.
• Καθυστερεί ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που να αντανακλά μία ατζέντα η οποία να έχει συμφωνηθεί και από τους 27 (+1).
• Οι φωνές για μια ΕΕ πολλών ταχυτήτων με βάση τον Γερμανο-γαλλικό άξονα παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται από τις αδυναμίες της Ευρώπης να διαχειρισθεί τις κρίσεις, με ίδιους όρους για όλες τις χώρες της.
• Ο κίνδυνος για ενδεχόμενη αποχώρηση χώρας από την Ευρωζώνη θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s