koinonia axion FACEBOOK political party

Απόδημος Ελληνισμός

Για την “κοινωνία αξιών” ο Ελληνισμός είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής.

Ο Οικουμενικός Ελληνισμός, δηλαδή όλοι εκείνοι που ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της Ελληνικής παιδείας και πολιτισμού (Απόδημοι, Γηγενείς Ομογενείς, που διαμένουν εκτός του Ελλαδικού κράτους, και Φιλέλληνες), αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις του ελληνισμού διαχρονικά. Όχι μόνο επειδή κατόρθωσε να επιβιώσει, αλλά κυρίως γιατί ανέπτυξε σημαντικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Αυτός ο Ελληνισμός, που υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια, μας είναι εν πολλοίς άγνωστος και ουσιαστικά αγνοημένος από το επίσημο ελληνικό κράτος.

Το νεοελληνικό κράτος δημιουργήθηκε στο πλέον περιθωριακό και υποβαθμισμένο μέρος του ελληνικού κόσμου τον 19ο αιώνα. Αυτό δημιούργησε ανταγωνιστικές τάσεις από τις κρατικοδίαιτες ελίτ, που κυριάρχησαν μετά τον Καποδίστρια, και είχε σαν αποτέλεσμα:

– την υποβάθμιση των μη Ελλαδιτών Ελλήνων,

– την αδυναμία αντιμετώπισης των ιστορικών προκλήσεων και κρίσεων, όπως η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή (το τραύμα της μνήμης είναι ακόμη ανοικτό, αυτό άλλωστε δείχνει το γεγονός ότι το θέμα επανέρχεται στο πολιτικό διάλογο με τόση έμφαση) ή η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και

– την ελλειμματική συμπεριφορά προς τους Έλληνες πρόσφυγες, που οι κρίσεις αυτές έφεραν  στην Ελλάδα.

Ένας δεύτερος λόγος της αδιαφορίας είναι η κακόβουλη προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης που στοίχειωσε το Ελληνικό πολιτικό σύστημα και το οδήγησε σε εσωστρέφεια.

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, που ιδρύθηκε το 1995, τελικά δεν μπόρεσε να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο, γιατί σε μεγάλο βαθμό χειραγωγήθηκε από κυβερνητικές σκοπιμότητες.

Ιδιαίτεροι λόγοι όπως:

– η παγκοσμιοποίηση,

– το κύμα μετανάστευσης σημαντικής μερίδας νέων μας,

– η δύσκολη περίοδος που περνά η χώρα μας,

καθιστούν απαίτηση των καιρών τη συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεων του Ελληνισμού.

Η “κοινωνία αξιών” θεωρεί ζωτικής σημασίας τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής που θα συνεργάζεται και θα αξιοποιεί τον απανταχού Ελληνισμό στη λογική μιας συνεχούς και αμφίδρομης δράσης.

Η “κοινωνία αξιών”, στην κατεύθυνση αυτή, ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα διατιθέμενα μέσα, με:

– πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες οργανώσεις της ομογένειας,

– ελληνικά εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια στο εξωτερικό,

– φοιτητικές οργανώσεις ελλήνων στο εξωτερικό,

– πολιτικές προσωπικότητες του Ελληνισμού, με κύρος και επιρροή στις χώρες τους.

Στόχος μας είναι, με τη συμμετοχή και των δυνάμεων του Οικουμενικού Ελληνισμού στα δρώμενα της “κοινωνία αξιών”, να συμβάλλουμε αφενός:

– στη διατήρηση και ενίσχυση του Ελληνισμού ανά τον κόσμο, πρωτίστως μέσω της ελληνομάθειας. Με συντονισμένες ενέργειες να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των τοπικών νομοθεσιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδρυση διεθνών σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εδρών,

– στην ενίσχυση του πολιτιστικού ρόλου των ελληνικών κοινοτήτων μέσα από την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που διαθέτουν. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γηγενών να υπάρξει μέριμνα για τη διάσωση και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς,

– στη συσπείρωση για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την Ελλάδα στο εξωτερικό.  Δημιουργία δικτύου προβολής και διαχείρισης κρίσεων, με εμπλουτισμό περιεχομένου στα ηλεκτρονικά μέσα.

– στην αξιοποίηση των ευκαιριών  προβολής και προώθησης  των Ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό,

– στην επαναλειτουργία και ενίσχυση δορυφορικών και διαδικτυακών ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, με θέματα που αφορούν στον Οικουμενικό Ελληνισμό,

– στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων και παραγωγή διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ελληνόπουλων που διαμένουν εκτός Ελλαδικού κράτους, αλλά και όλων όσων επιθυμούν να γνωρίσουν τον Ελληνισμό,

– στην παροχή υπηρεσιών ΚΕΠ ηλεκτρονικά,

– στη νομική θεσμοθέτηση  πλαισίου  συνεργασίας  της πολιτείας με τα διμερή Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, ώστε να υπάρξει συντονισμένη δράση για τη στήριξη της Ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό με το μέγιστο θετικό αντίκτυπο για την Ελλάδα και τη τοπική ομογένεια,

– στην κατάρτιση εθνικής στρατηγικής και δράσεων ανάπτυξης ουσιαστικής Πολιτιστικής Διπλωματίας που θα συμπεριλαμβάνει και το σημαντικό δυναμικό του Ελληνισμού ανά τον κόσμο,

– στην ενίσχυση της συνοχής όλου του Ελληνισμού. Σε αυτή τη κατεύθυνση οι συμπολίτες μας Έλληνες που για διάφορους λόγους διαμένουν στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Να τους δίνεται η ισότιμη  δυνατότητα να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές από τους τόπους διαμονής του,

– στη δημιουργία Υπουργείου Οικουμενικού Ελληνισμού για στοχευμένη και συντονισμένη πολιτική  ενίσχυσης και αξιοποίησης του,

και αφετέρου

– στην προσέλκυση επενδύσεων,

– στην ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος από ομογενείς (που θα έχει και πολλαπλές συνέργειες). Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα προγράμματα φιλοξενίας μαθητών ελληνικών σπουδών του εξωτερικού,

– στην ανάπτυξη προγραμμάτων δράσεων εθελοντισμού  στην Ελλάδα,

– στη θέσπιση φορολογικών ρυθμίσεων, που θα διευκολύνουν την επανασύνδεση των Αποδήμων με το τόπο καταγωγής τους,

– στην επίλυση προβλημάτων  επαναπατρισμού Αποδήμων Ελλήνων που θα ήθελαν να επαναπατρισθούν,

– στη δημιουργία ειδικής πολιτικής, με έμπρακτη παροχή ωφελημάτων σε Φιλέλληνες που έχουν σημαντική δραστηριότητα υπέρ της Ελλάδας,

– στην κατάρτιση προγραμμάτων επενδύσεων και απασχόλησης παλιννοστούντων σε τομείς, που να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους εμπειρίες και δυνατότητες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 5ετους Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας,

– στη βελτίωση και κωδικοποίηση της ισχύουσας ελληνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας,

– στην καταγραφή των κληρονομιών και κληροδοτημάτων των απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέριμνα για τη μεταφορά τους στους δικαιούχους σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τις ελληνικές κοινότητες, συλλόγους και τη Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας,

– στην προβολή και τη διδασκαλία  των επιτευγμάτων και της ιστορίας του Οικουμενικού Ελληνισμού.

Για το λόγο αυτό αφουγκραζόμαστε και δράμε παράλληλα, έξω και μέσα, αξιοποιούμε τις συνέργειες , καλλιεργούμε κοινή αντίληψη και επιδιώκουμε  την κοινή δράση για το συμφέρον της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

Ντόρα Βακιρτζή, υπεύθυνη Οικουμενικού Ελληνισμού της “κοινωνίας αξιών”

 

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

One response »

  1. dervisgr says:

    ΜΠΡΑΒΟ στην κυρια Ντορα Βακιρτζή και στην ‘κοινωνία Αξιων” για την πολυ εμπεριστατωμενη μελετη επι του Αποδημου ελληνισμου και Καταρτιση σχετικου πλαισίου δράσης γι αυτον.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s