Στις 01/03/2023 κατατέθηκε στη βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο:

«Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου το οποίο αφενός μεν δεν έχει περάσει την απαραίτητη διαβούλευση αφού πρακτικά ενσωματώθηκαν 3 διαφορετικά νομοσχέδια «γίγας» με ελάχιστη διαβούλευση, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές (4 ημερολογιακών ημερών και εν μέσω του τριημέρου της Kαθαράς Δευτέρας) μέσω του οποίου ουσιαστικά περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων, άρθρα εκτρώματα για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ καθώς και άρθρο το οποίο θεσπίζει τη «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων», αλλάζοντας ουσιαστικά τον έλεγχο του νερού και εκκινώντας τη διαδικασία ιδιωτικοποίησής του.

Το κακοστελεχωμένο και υποστελεχωμένο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται ο βασικός ρυθμιστής της πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, ενώ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ τίθενται πλέον η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΔΑΠ Παγίων.

Θυμίζουμε τα αποτελέσματα τέτοιου είδους «ιδιωτικοποιήσεων» στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Δυστυχώς πρόκειται για μια ακόμα άνευ προηγουμένου μεθόδευση η οποία δρα  επιθετικά ενάντια στην προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών

Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Α.Σ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s