Πολιτική Προστασία σε Έκτακτες Αναγκες, από τον Σχεδιασμό στην Πράξη

Αγαπητοί φίλοι

Η “ Κοινωνία Αξιών” σας προσκαλεί σε διαδικτυακή συζήτηση και συνδιαμόρφωση προτάσεων, για τα ζωτικά για όλους μας ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και από 19.30-21.00

Η συζήτηση είναι ανοικτή με μικρές αρχικές εισηγήσεις από τους:

  1. Μιχάλη Θηραίο: Μηχανισμός Διοίκησης κι Ελέγχου – Μικτό Επιχειρησιακό Κέντρο διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας -συγκεκριμένα μέτρα για βελτίωση.
  2. Δημήτρη Παληάτσο: Ηθικά ζητήματα και Δεοντολογία της Πολιτικής Προστασίας – ατομική και συλλογική ευθύνη.
  3. Στέλιο Φενέκο: Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας – Βελτιώσεις λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών και των διδαγμάτων από την εγχώρια και διεθνή εμπειρία.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://join.skype.com/Ik9mThykb3L0

Ελπίζουμε στην ευρεία συμμετοχή σας, για την συνδιαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης πρότασης αναθεώρησης που στην συνέχεια θα υποβληθεί αρμοδίως στην Κυβέρνηση.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s