κοινα
Η «κοινωνία αξιών» με στελέχη της, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό πρόγραμμα επισκέψεων σε κρίσιμους κοινωνικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φυλακές και σωφρονιστικά ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας, εργοστάσια και κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, επιχειρήσεις και άλλες σημαντικές υποδομές σε όλη τη χώρα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Οι επισκέψεις αυτές γίνονται για να έχουμε άμεση αντίληψη για τις ελλείψεις, τις δυσλειτουργίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στη καθημερινότητά τους αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να προωθηθούν ρεαλιστικές πολιτικές και λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη της συνεργασία μας με το Ποτάμι , οι πρόεδροι και στελέχη των δύο σχηματισμών, επισκέφθηκαν σχολεία και καταστήματα, σε γειτονιές γύρω από την Πλατεία Αττικής.

plateia-attikis-
Ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν σε δημοτικό σχολείο της περιοχής, γιατί τα προβλήματα ένταξης στις εθνογραφικά μεταβαλλόμενες αυτές περιοχές είναι μεγάλα και το μέλλον του τόπου εξαρτάται από την παιδεία, την κοινωνική συνοχή και τον πολιτισμό του.
Το πολυπολιτισμικό δημοτικό σχολείο που επισκεφθήκαμε αριθμεί 180 μαθητές Έλληνες και από διάφορες άλλες χώρες (αλβανικής, βουλγαρικής, και κυρίως Συριακής καταγωγής), σε μια αναλογία 60%-40%.
Η ενημέρωση που ακολούθησε μας προβλημάτισε δεδομένου ότι όπως μάθαμε υπάρχουν μεγάλες διαφορές χρόνο με το χρόνο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών. Οι διαφορές εντοπίζονται σε επίπεδο μαθησιακό, συναισθηματικό ,γνωστικό, ωριμότητας και αισθήματος ασφάλειας, ως αποτέλεσμα της επί μακρόν δυσμενούς οικονομικής κατάστασης και ανασφάλειας που βιώνουν στο σπίτι τους. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από εκπαιδευτικούς στην παρατηρούμενη έλλειψη οράματος και στο αίσθημα παραίτησης που είναι καταφανές στην ελληνική οικογένεια, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά.
Σε ότι αφορά τις πρακτικές ανάγκες του σχολείου αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που παίζει η θετική ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα (εταιρείες και καταστήματα της περιοχής και όχι μόνο) που πολλές φορές συνδράμουν το σχολείο με σημαντική υλικοτεχνική βοήθεια, για να καλύψουν την αδυναμία της πολιτείας.
Η δράση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε καταστήματα και νέες επιχειρήσεις της περιοχής, όπου ακολούθησε διάλογος με τους επαγγελματίες για τα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s