κοινα

Η κοινωνία αξιών μελέτησε προσεκτικά το κείμενο που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και πρόκειται να υπογραφεί από τις χώρες στη Σύνοδο του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο στο Μαρακές.

Το κείμενο περιέχει μερικές θετικές ρυθμίσεις, πολλές παραινέσεις, αρκετά ευχολόγια και αοριστίες και αρκετά αρνητικά σημεία, με κυριότερο, ότι προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αφήνοντας τις χώρες να διαπληκτίζονται για να προφυλαχθούν από τις κακές επιπτώσεις των καθυστερημένων παρεμβάσεων και πολιτικών, σε επίπεδο ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών (και ΕΕ).

Ως πρωτογενές κείμενο θα επιφέρει και δευτερογενείς κανονιστικές ρυθμίσεις και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς (και στην ΕΕ).

ΘΕΤΙΚΑ

• Τα κράτη θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ “regular and irregular migration status” λαμβάνοντας υπ όψη εσωτερικές εθνικές αναγκαιότητες, δεσμεύσεις και περιορισμούς, και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο

• Αναγνωρίζει την ισχύ του εσωτερικού δικαίου σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, και την ισότητα εφαρμογής στο νόμο.

• Λέει ότι ο ΟΗΕ δεσμεύεται για να υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα, ευημερία και ανάπτυξη στις χώρες προέλευσης.
ΣΗΜ: Όμως όταν είναι να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν κάποιο από τα 5 μόνιμα μέλη, πέφτουν τα ΒΕΤΟ και δεν γίνονται αυτά που πρέπει για ειρήνευση και ανάπτυξη στις χώρες αυτές.

• Προτρέπει για διεθνή συνεργασία και βοήθεια για να γίνουν επενδύσεις σε χρήμα και σε ανθρώπινο κεφάλαιο στις περιοχές που βάλλονται.

• Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες στη διαχείριση των φύλων, και το σημαντικότερο των παιδιών, κυρίως των ασυνόδευτων και όσων έχουν αποχωρισθεί από τους γονείς τους.

• Αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της μετανάστευσης απαιτεί συνολική κυβερνητική προσέγγιση.

• Αναγνωρίζει “national sovereignty wrights”, αν και στη συνέχεια αδυνατίζει πολύ τα δικαιώματα αυτά, μέσα από τη ρητορική που χρησιμοποιεί στις δεσμευτικές οδηγίες προς τα κράτη.

ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

• Εξετάζει τους μετανάστες σαν άτομα και δεν εξετάζει τη μετανάστευση από την πλευρά μίας αυστηρά δογματικής, δεμένης πολιτισμικά ομάδας, όπως στην πραγματικότητα είναι πολλές ομάδες μεταναστών.
Ακόμη χειρότερα δεν αντιλαμβάνεται την σύγκρουση που ενυπάρχει σε πολλές ομάδες μεταναστών, λόγω διαφορετικής φυλής και θρησκευτικού δόγματος.

• Δεν εξετάζει τις αντιλήψεις των μεταναστών και την αδυναμία προσαρμογής τους, σε σχέση με την περιοχή που πάνε.

• Θεωρεί ότι έρχονται με καλές προθέσεις και διάθεση να εργασθούν, και όχι επιθετικά και με διάθεση κυριαρχίας.

• Θεωρεί υποθετικά ότι η μετανάστευση εξυπηρετεί την διαρκή αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable development).
ΣΗΜ: Εσφαλμένη και ατεκμηρίωτη υπόθεση.
Στην προσπάθεια να κρυφτεί το πρόβλημα και να αρθούν οι αντιφάσεις, αποφεύγει να κάνει διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης σε όλο το κείμενο, χρησιμοποιώντας παρελκυστική γλώσσα και χαρακτηρίζοντάς την regular and irregular.

• Θέτει πάλι μία προϋπόθεση εν πολλοίς αβάσιμη για την καλή διαχείριση του προβλήματος: “when it properly managed”.
ΣΗΜ: Μα αυτό είναι ταυτολογία, δηλαδή λέει ότι “η διαχείριση είναι καλή, όταν υπάρχει καλή διαχείριση”. Το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλοι αριθμοί και οι δυσκολίες ήπιας ένταξης και ενσωμάτωσης, δημιουργούν ανυπέρβλητες αδυναμίες για καλή/κατάλληλη διαχείριση (management).

• Επισημαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών αλλά δεν κάνει λόγο όταν αυτά έρχονται σε σύγκρουση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών.

• Μιλάει για την ανάγκη εγκαθίδρυσης μηχανισμών διαχείρισης, οι οποίοι όχι μόνο έχουν καθυστερήσει, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται ακόμη.

• Η φρασεολογία που χρησιμοποιεί για τις μαζικές επαναπροωθήσεις, αφήνει παράθυρο για να γίνονται όταν έχει αποκατασταθεί ασφαλές περιβάλλον στο τόπο τους, δεν κινδυνεύει η ζωή τους και δεν διώκονται στις χώρες προέλευσης.

ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

• Συλλογή και αξιοποίηση ακριβών στοιχείων. Διασφάλιση ότι όλοι οι μετανάστες θα έχουν αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης ταυτότητάς τους και επαρκή έγγραφα που να την αποδεικνύουν.
ΣΗΜ: Θέτει υπερβολικές προσδοκίες. Η νόμιμη ταυτότητα των μεταναστών είναι τεράστιο πρόβλημα, ποιοι είναι από πού έρχονται, τι δηλώνουν όταν δεν έχουν χαρτιά (που είναι το σύνηθες), ποιος τους δίνει τα χαρτιά, τι ισχύ έχουν κλπ.
Η διασφάλισή για την ακρίβεια χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά, πέραν του ότι θα έπρεπε να είναι μικτές οι δομές στα κέντρα καταγραφής, για καλύτερη συνεργασία, συνυπευθυνότητα και αμεσότητα (π.χ. εκπρόσωποι από τις χώρες της ΕΕ).

• Ελαχιστοποίηση των αντιτιθέμενων παραγόντων και τάσεων καθώς και των δομικών στοιχείων που πιέζουν τους ανθρώπους να φύγουν από τις χώρες τους.
ΣΗΜ: Ευχολόγιο, αφού μέχρι τώρα ο ΟΗΕ ελάχιστα έχει κάνει γι αυτό.

• Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της ευελιξίας για τους δρόμους της κανονικής μετανάστευσης (regular migration).
ΣΗΜ: Προφανώς αναφέρεται στις χώρες που θέλουν μετανάστες και δεν έχουν πρόβλημα από την παράνομη μετανάστευση.
Μπερδεύει την νόμιμη με την παράνομη μετανάστευση και θέτει σοβαρά εργασιακά θέματα με ευχολόγια και οδηγίες γενικής φύσεως, τις οποίες είναι αδύνατο να τις ικανοποιήσουν ΟΛΕΣ οι χώρες ακόμη και οι ισχυρότερες

• Εγκαθίδρυση διεθνούς συντονισμένης προσπάθειας για να σώζονται ζωές και για αυτούς που κινδυνεύουν και χάνονται.

• Ενδυνάμωση των διεθνών δράσεων για καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.
ΣΗΜ: Στην ουσία δεν αναγνωρίζει κανένα περιορισμό και απαγόρευση στις μεταναστευτικές ροές, καταλήγοντας σε ένα αόριστο ευχολόγιο και σε μία εξόχως αντιφατική προτροπή για:
“Διαχείριση των συνόρων με ένα ολοκληρωμένο, ασφαλή και συντονισμένο τρόπο, προωθώντας τις διμερείς συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των κρατών, των κοινοτήτων και των μεταναστών και διευκολύνοντας της κανονική (regular) διέλευση των συνόρων.”

ΣΗΜ: Η έννοια της πρόληψης, όπως την θέτει, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, έχει πολλές ερμηνείες και οπωσδήποτε πολλές επιχειρησιακές δεσμεύσεις. Η μόνη πλήρης διασφάλιση που θα μπορούσε να υπάρξει, θα ήταν να πήγαιναν κρατικά πλοία και μέσα για να τους μεταφέρουν οικειοθελώς.

• Απομόνωση των μεταναστών μόνο ως τελευταίο μέσο στο οποίο πρέπει να καταφεύγουν τα κράτη, τα οποία πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια για εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.

• Δημιουργία συνθηκών ώστε οι μετανάστες να συνεισφέρουν πλήρως στην αειφόρο ανάπτυξη όλων των χωρών.
ΣΗΜ: Ο τρόπος που περιγράφει το πρόβλημα των μεγάλων αριθμών παράνομων μεταναστών, είναι ως να επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες (οι οποίες ενδεχομένως να έχουν οι ίδιες μεγάλα προβλήματα ανεργίας), για να τρέφουν και να στεγάζουν δεκάδες χιλιάδες άνεργους ανθρώπους (οι οποίοι μάλιστα αδυνατούν να λειτουργήσουν ως αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία και να συμβιώσουν ομαλά) , επί μακρόν.

Καταλήγει να ζητάει από τις χώρες (οι οποίες μάλιστα έχουν μειώσει τις αντίστοιχες κοινωνικές παροχές στους πολίτες τους), να κάνουν προβλέψεις για κοινωνικές παροχές, δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s