κοινα

Όταν διέρρευσαν τα βασικά σημεία της συμφωνίας με τα Σκόπια, (ηθελημένα από την κυβέρνησή μας), είχαμε πει ότι με τον τρόπο που είχαμε διαπραγματευθεί, ήταν “too good to be true”.

Ο πρωθυπουργός διερρήγνυε τα ιμάτιά του για τον όρο “Severna Macedonjia”, (αμετάφραστο-erga omnes), και για το ότι η συμφωνία διασφάλιζε την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας, ρητά και κατηγορηματικά.

Γράφαμε συγκεκριμένα: “ότι συμφωνία και να υπάρξει τελικά, θα πρέπει να δούμε τι δυναμικές μπορούν να αναπτυχθούν και πως αυτές θα τις εκμεταλλευθούμε προς όφελός μας στις μεταξύ μας σχέσεις, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ”.

Προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση να μην απεμπολήσει την βασική ασφαλιστική μας δικλείδα: “ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να δεχθούμε οιαδήποτε έναρξη συζήτησης για ένταξη των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, πριν αποδεχθούν πλήρως την συμφωνία που ανακοινώθηκε, την νομιμοποιήσουν στο εσωτερικό τους και συμμορφωθούν με όλα όσα έχουν συμφωνήσει”.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι ο πρωθυπουργός εψεύδετο δημόσια για το “Severna Macedonia”, (αμετάφραστο-erga omnes), όπως και για την σαφήνεια των υποσημειώσεων που επικαλείτο, οι οποίες είναι τόσο αόριστες και θολές, που όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντά μας, αλλά δίνουν και ερείσματα για διαφορετικές ερμηνείες.
Αποκαλύφθηκαν επίσης και άλλες παράγραφοι που δεν θα έπρεπε να δεχθούμε να μπουν στη συμφωνία, όπως είναι οι παρακάτω:

– Η αλλαγή των βιβλίων της ιστορίας (θα αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης και τελικά αλλοίωσης της ιστορίας με μία απαξιωτική εξίσωση για μας).

– Η αναφορά των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου για την πρόσβαση στη θάλασσα (αφού το προβλέπει το διεθνές δίκαιο ούτως ή άλλως, έπρεπε να αφήσουμε να αποτελέσει σημείο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης με τους δικούς μας όρους).

– Η “a priori” αποδοχή της αρμοδιότητας του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης, για την επίλυση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Συμπερασματικα:

1. Η συμφωνία θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνει ρήτρα για την μη δημιουργία ξένης στρατιωτικής Βάσης στα Σκόπια, ως δικλείδα ασφαλείας για μας. Και ναι μεν τις βάσεις του ΝΑΤΟ μπορούμε να τις ελέγχουμε, δεν μπορούμε όμως να ελέγξουμε στη συνέχεια, χωρίς την ρήτρα αυτή, οιαδήποτε άλλη στρατιωτική βάση που θα ήταν ενάντια στην ασφάλεια μας ή και στα συμφέροντά μας.

2. Με δεδομένο ότι η συμφωνία είναι καταφανώς ποδηγετούμενη από την Γερμανία, η οποία επιτέλους βλέπει να ενοποιείται η ζώνη επιρροής της σε όλα τα Βαλκάνια, θα πρέπει να ενεργήσουμε από τώρα για να προστατεύσουμε τα τελευταία εθνικά μας συμφέροντα.
Εάν πιστεύουμε ότι θα κυριαρχήσουμε οικονομικά στα Σκόπια έναντι της Γερμανίας, γελιόμαστε πλάνην οικτρά.
Η ένταξη τους στην ΕΕ θα μειώσει τα οιαδήποτε φορολογικά πλεονεκτήματα είχαμε μέχρι τώρα στα Σκόπια και Γερμανικά κεφάλαια-εταιρείες και τράπεζες θα εισβάλουν ανταγωνιστικά.

3. Η πρόσβαση τους στη θάλασσα και η αύξηση του εμπορίου μέσω αυτής της δυνατότητας είναι μία προοπτική με μεγάλους όμως κινδύνους, λόγω των διεκδικήσεων που θα προβάλλουν οι Σκοπιανοί.

4. Η πρόσβαση διαίτερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αποκλειστεί από εμάς και να παρασχεθεί (πάντα κατόπιν διαπραγματεύσεων και συγκεκριμενων ανταλλαγμάτων), το λιμανι της Ηγουμενίτσας.
Η θέση ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πολύ επιβαρυμένο και ότι με την Ηγουμενίτσα δίνεται το πλεονέκτημα να έχουν θαλάσσια επικοινωνία και με τις μεσογειακές Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Ιταλίας, είναι μία επαρκής και καλή αιτίολογία για αυτήν την διευθέτηση.

5. Έτσι αποκλείονται από το Αιγαίο με δεσμευτική-κανονιστική μορφή, καθώς και από τα οιαδήποτε δικαιώματα θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό, και τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα, (λόγω και της πιθανής επιρροής που θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι στα Σκόπια).

6. Ταυτόχρονα μειώνονται οι επεκτατικές τους βλέψεις, σπάει η λογική της γεωγραφικής ενοποίησης, που θα ενισχυόταν και μέσα από τις εμπορικές σχέσεις και διατηρείται η έννοια της Βόρειας Μακεδονίας ως ξεχωριστής, ανεξάρτητης οντότητας.

Η “΄κοινωνία αξιών” ήδη επεξεργάζεται πλήρες σχέδιο για την εξέλιξη της συμφωνίας (εάν τελικά επικυρωθεί), σε όλα τα στάδιά της, έτσι ώστε να λειτουργήσει το δυνατόν καλύτερα προς τα συμφέροντά μας.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s