κοινα

Σήμερα το σοβαρό ζήτημα των εξωχώριων εταιρειών αναδεικνύεται εκ νέου με το ζήτημα των “Paradise Papers”, το οποίο επαναφέρει και το εκκρεμές ακόμη θέμα των “Panama Papers”.

Μοναδική ελπίδα για τον έλεγχο των δράσεων αυτών, είναι τελικά η ίδια η παγκοσμιοποίηση που τις ευνόησε να δημιουργηθούν.
Σύμφωνα με τις προωθούμενες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, κάθε μέλος της ΕΕ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τις φορολογικές αρχές των άλλων χωρών, για τις αποδόσεις τοποθετήσεων που επιτυγχάνουν υπήκοοί τους στο έδαφος του. Επίσης η ΕΕ διαπραγματεύεται με τρίτες χώρες που προσφέρουν φορολογικές διευκολύνσεις, προκειμένου να περιορίσει την διαφορά φορολογίας.

Η θέση της «κοινωνίας αξιών» είναι ότι δυο μοντέλα διαχείρισης μπορούν να έχουν αποτελέσματα, σε ότι αφορά τον έλεγχο των εξωχωρίων στη χώρα μας.

1. Το ένα είναι το μοντέλο της Κύπρου, αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει αντίστοιχη εφαρμογή στην Ελλάδα, λόγω αφενός των μνημονιακών δεσμεύσεων για αυξημένη φορολογία των επιχειρήσεων και αφετέρου λόγω αδυναμίας κάλυψης του κενού εισόδων που θα δημιουργηθεί, εάν μειωθεί τόσο δραστικά η φορολογία των επιχειρήσεων, σε ανάλογο επίπεδο με αυτό της Κύπρου.

• Συγκεκριμένα, οι εταιρίες της έχουν χαμηλή φορολογία και δεν είναι offshore. Έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές (φορολογία σε όλα τα εταιρικά κέρδη 12.5% + 2.5% φορολογία μερίσματος = τελική φορολογία 15%). Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος. Η φορολογία των μερισμάτων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος είναι 2.5%
• Υπάρχουν 50 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Κύπρου και άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
• Κόστος Ίδρυσης Εταιρείας+ Εγγραφή Ευρωπαϊκού ΦΠΑ (VAT No) + Εταιρικός Τραπεζικός Λογαριασμός ( Visa & Online Banking) + Εταιρική Σφραγίδα = 1650 Ευρώ.

2. Το δεύτερο μοντέλο και το οποίο είναι ρεαλιστικό για την περίπτωση της Ελλάδος, είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων ελέγχων στα διακινούμενα κεφάλαια μέσα από διεθνή συνεργασία και διακρατικές συμφωνίες, ο έλεγχος των τριγωνικών συναλλαγών και η φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων των εξωχώριων στη χώρα μας, ώστε να μην ευνοούν την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

• Αυτό μπορεί να γίνει εάν απολαμβάνουν τα προνόμια του νόμου μόνο αυτές που έχουν έδρα σε φορολογικά συνεργάσιμες χώρες και έχουν υπογράψει “Σύμβαση Διοικητικής Συνδρομής”, η οποία να επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων μερών με την Ελλάδα.
• Σε περίπτωση που οι εξωχώριες βρίσκονται σε χώρες οι οποίες δεν θεωρούνται συνεργάσιμες και οι χώρες έδρας δεν έχουν υπογράψει ανάλογη σύμβαση με την χώρα μας, να μην έχουν κανένα ιδιαίτερο προνόμιο στη φορολογία. Ιδιαίτερα για την Ναυτιλία, οι εταιρείες να έχουν ιδιαίτερο φορολογικό πλαίσιο στη χώρα μας.

Μόνο έτσι θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση, χωρίς ταυτόχρονα να ακυρωθούν τα οιαδήποτε οφέλη για την οικονομία, από την λειτουργία των offshore εταιρειών.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s