ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο της εκδήλωση της “κοινωνίας αξιών” με τη συμμετοχή του Ποταμιού με θέμα “Η Φθιώτιδα ως μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης”. Ο πρόεδρος της “κοινωνίας αξιών” Στέλιος Φενέκος και ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κούρος σχολιάζουν την επικαιρότητα στο Star κεντρικής Ελλάδας.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s