Μία πολύ κατατοπιστική συζήτηση με την Φραντζέσκα Σαββοργινάκη για όλες τις πτυχές του ζητήματος της μη έκδοσης των 8 Τούρκων φυγάδων, καθώς και για τα προβλήματα και τις δυνατότητες στις διαπραγματέυσεις για το Κυπριακό.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s