wp-1477571157154.png

Προκειμένου να αντιληφθούν όλοι τον θεσμικό ρόλο που έχουν και πρέπει να διεκδικήσουν τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ: Οριοθετούμε την έννοια του “Θεσμικού Ακτιβισμού”, που μπορούν να αναλαμβάνουν τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα με στοχευμένες δράσεις, προτάσεις στο Κοινοβούλιο, παραστάσεις στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, στα πλαίσια του θεσμικού, συνταγματικού ρόλου τους και των ευθυνών τους έναντι των πολιτών που τα ψήφισαν και τα υποστηρίζουν.
– Οι “θεσμικοί ακτιβιστές” είναι οργανωμένες ομάδες ανθρώπων που κινούνται με άξονα το θεσμικό πλαίσιο. Έχουν ή δημιουργούν πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχουν την υποστήριξη της οργάνωσης τους, τις διαδικασίες, τα μέσα και την βούληση για να προωθήσουν λύσεις για συλλογικά, κοινωνικά, κοινοτικά προβλήματα.
– Μπορούν δηλαδή να εξασκήσουν πίεση στο συμβατικό πολιτικό σύστημα και στην αυτοδιοίκηση για να ληφθούν υπ΄ όψη οι προτάσεις αυτές. Ο δράσεις τους είναι προληπτικές, αντιδραστικές ή και διορθωτικές σε κοινωνικά προβλήματα, που διαφαίνεται ότι θα δημιουργηθούν ή δημιουργούνται στη πράξη είτε υπάρχουν ανεπίλυτα.

2. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
– Ο χαρακτήρας του επίσημου κόμματος του επιβάλλει και του δίνει την δυνατότητα να δρά “ΕΝΤΟΣ των θεσμών”. Οι δράσεις αυτές είναι πολύτιμες και μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές στην εξελικτική πορεία των αλλαγών για τους κοινωνικούς σκοπούς που υποστηρίζουν τα κόμματα.
– Αξιοποιώντας την γνώση τους και τη δυνατότητα πρόσβασης επί των θεσμών και του κρατικού μηχανισμού και ενεργοποιώντας την προσοχή της κοινωνίας, επιδιώκουν να εξασκήσουν πίεση στο πολιτικό σύστημα, “ΕΝΤΟΣ των θεσμικών πλαισίων”.

3. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ, όπως προβλέπεται από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ:
– Το κόμμα σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και την νομολογία που έχει αναπτυχθεί , είναι “φορέας έκφρασης της βούλησης του λαού”.
– Επίσης σύμφωνα με το Σύνταγμα, “οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”.
Η Συνταγματική όμως αυτή πρόβλεψη δεν τηρείται όταν υπάρχει άρνηση από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να λάβουν υπ’ όψη τους τις θέσεις των εκτός κοινοβουλίου κομμάτων. Θα πρέπει οι θέσεις και οι προτάσεις όλων των κομμάτων που μετείχαν στις εκλογές και εκπροσωπούν τους πολίτες που τους επέλεξαν, να μπορούν να καταθέσουν στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην νομοθετική επεξεργασία (είναι παράδοξο να λαμβάνονται υπ’ όψη οι προτάσεις άλλων συλλογικών φορέων και να μην λαμβάνονται υπ’ όψη οι απόψεις των κομμάτων που εκπροσωπούν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες).
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και τον Κανονισμό της Βουλής, “καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα …”
– Κατά συνέπεια και τα κόμματα ως συλλογικές οντότητες εκπροσώπησης πολιτών, έχουν το δικαίωμα να αναφερθούν εγγράφως προς τις κυβερνητικές αρχές και την Βουλή των Ελλήνων, οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
– Σημαντικότερο όμως όλων είναι η διάταξη 52 του Συντάγματος: “ H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση”.
– Από την στιγμή που αναγνωρίζεται θεσμικά στα κόμματα “ο ρόλος του εκπροσώπου της βούλησης μέρους του λαού” και τα εξουσιοδότησε με την ψήφο του, είναι Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα.

Ας διεκδικήσουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα εάν πιστεύουμε στην δύναμη της Δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας έκφρασης και εάν αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες μας έναντι των πολιτών που μας ψήφισαν.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s