Η “κοινωνία αξιών”, η “Ε.ΔΗ.Κ.”, η “Ένωση για την Ελλάδα” και η “Άκαδημία Πολιτικής- Αλέξανδρος Παπαναστασίου”, σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, σας προσκαλούν σε “Ανοικτή Συζήτηση” για τις “Προκλήσεις και τους πολλαπλούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας” που αντιμετωπίζουν σήμερα η χώρα μας και η Κύπρος.

Εvent: https://www.facebook.com/events/114677159003630/

14731146_1080509158723035_5730134348726713001_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s