image

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η “κοινωνία αξίών” έχει ήδη διαμορφώσει και προτείνει μία στρατηγική αποκατάστασης για το προσφυγικο ζήτημα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
Αυτή η στρατηγική συνίσταται από τρία σκέλη;

ΣΚΕΛΟΣ 1ο: ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΗΕ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

1. Την διεθνοποίηση του προβλήματος:
α) με δυναμική εκστρατεία από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με κατάλληλες παραστάσεις στον ΟΗΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ηγέτες και σε διεθνή φόρα, με σκοπό την ενημέρωση, την συνδρομή στη διαχείριση του μεγάλου αριθμού προσφύγων, και στην πίεση για επιτάχυνση των διαδικασίων πολιτικής διευθέτησης και ειρήνευσης στη Συρία.
β). Είναι αναγκαίο πλέον να δούμε το προσφυγικό στη πραγματική του διάσταση ως πρόβλημα ασφαλείας και να το αναδείξουμε σε πρώτο θέμα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα, για την Ευρωπαϊκή αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια και να δρομολογήσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για “Αποκατάσταση” και όχι “απλή διαχείριση”.
γ)  Κατάλληλη προκληση απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ επί της αναλογικότητας της κατανομής των προσφύγων στις χώρες της ΕΕ, με αξιοποίηση ενδεχομένως της επείγουσας προδικαστικής διαδικασίας. Η νομική οδός που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να αποφασισθεί σε συνεργασία με
έμπειρους νομικούς που γνωρίζουν άριστα το ευρωπαϊκό δικαιϊκό σύστημα.

ΣΚΕΛΟΣ 2ο: ΡΗΤΡΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΣΠΟΡΑ

2. Αυτή η “Αποκατάσταση” θα πρέπει να ξεκινά:
α)  Από την απλή “Ρήτρα Επαναπατρισμού” που θα γνωρίζει σε όλους τους πρόσφυγες ότι θα επαναπατρισθούν όταν αποκατασταθεί η ειρήνη στις περιοχές στη πατρίδα τους.
β). Να συνοδεύεται με ένταση και εμμονή από τις αρχές ελέγχου και πληροφοριών στην πλήρη καταγραφή και επαναπατρισμό των παράνομα διαμενόντων Πακιστανών, Αφγανών, Ιρανών, και άλλων εθνοτήτων.
γ)  Είναι αναγκαίο ένα πρόγραμμα πλήρους διασποράς των προσφύγων/μεταναστών αναλογικά  σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε όλη την επικράτεια της χώρας, ώστε να αποφευχθεί η γκετοποίησή τους.
δ)  Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη Ευρωπαϊκή θέση όλων των κυβερνήσεων, για την εφαρμογή ισονομίας για όλους τους κατοίκους σε κάθε χώρα, χωρίς υποχωρήσεις στις πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες που παραβιάζουν τους νόμους.

ΣΚΕΛΟΣ 3ο: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ -ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

3. Το τρίτο  σκέλος της “Στρατηγικής της Aποκατάστασης” πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α). Να αρχίσει άμεσα, με πρώτο και καλύτερο μέτρο την έναρξη πολιτικής διευθέτησης τους Συριακού προβλήματος υπό του ΣΑ/ΟΗΕ και χρονικό ορίζοντα μέχρι το καλοκαίρι.
β) Να διασφαλισθεί η περιοχή της Συρίας που να αποτελέσει το “Ελεύθερο Κράτος της Συρίας” το οποίο να απολαμβάνει την νομιμοποίηση του καθεστώτος του από τη διεθνή κοινότητα και το οποίο να βαίνει συνεχώς διευρυνόμενο, με την σταδιακή απελευθέρωση και άλλων περιοχών.
γ)  Στην απελευθερωμένη και ασφαλή αυτή περιοχή να στραφούν οι πόροι της διεθνούς κοινότητας και να αρχισει ταχύτατα η ανοικοδόμηση και δημιουργία δομών, ώστε να αρχίσει  το ταχύτερο δυνατό η έναρξη επαναπατρισμού των Σύρων προσφύγων.
δ) Να διαμορφωθουν και να εγκαθιδρυθούν κοινά Ευρωπαϊκά κριτήρια επαναπατρισμού των προσφύγων, στην περιοχή αυτή του Ελεύθερου Συριακού Κράτους.
ε)  Την δημιουργία το ταχύτερο δυνατόν “Δημοκρατικού Συριακού Στρατού”, που να οργανωθεί με ηγετικά στελέχη του Ελεύθερου Συριακού Κράτους και επιστράτευση μεγάλου αριθμού προσφύγων που βρσκονται τώρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, ηλικίας 18-40 ετών και οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια στράτευσης (χωρίς οικογένεια, υγιείς κλπ).
Αυτός ο Δημοκρατικός Στρατός από Σύρους πρόσφυγες, θα οργανωθεί, εκπαιδευθεί κατάλληλα απο τις Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Δυνάμεις, με σκοπό να αποτελέσει την εγγυήτρια δύναμη για την διασφάλιση της ειρήνης στο Ελεύθερο κράτος της Συρίας.
Ας θυμηθούμε ότι το ίδιο συνέβη και με τους Έλληνες, τους Γάλλους, τους Πολωνούς, τους Τσέχους κλπ που διέφυγαν απο τις χώρες τους κατά τον Β´ΠΠ.

Όλα αυτά βέβαια απαιτούν συνεργασία από τις διεθνείς δυνάμεις που εμπλέκονται στη Συρία, ώστε να υπάρξει πολιτική διευθέτηση, υπό την αποφασιστική αρμοδιότητα του ΣΑ του ΟΗΕ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s