αρχείο λήψης

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΟΥΜΕ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ

Η Ελλάδα κατηγορείται σήμερα απο παντού για αδυναμία ελέγχου των θαλασσίων συνόρων και αστυνόμευσης τους και μάλιστα απειλείται ότι θα εκδιωχθεί γί αυτό από τη συνθήκη Schengen.

Οι προσφυγικές ροές εξακολουθούν να αυξάνονται και μάλιστα τώρα να διοχετεύονται και αλλού, πέραν κάποιων συγκεκριμένων νησιών!

Η Τουρκία απαιτεί και μεθοδεύει διεύρυνση των διεκδικήσεων για συνδιαχείριση του Αιγαίου και όπως φαίνεται οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί μας, μας πίεζουν να κάνουμε υποχωρήσεις προς όφελός της.
Άπαξ όμως και υποχωρήσουμε στις πιέσεις αυτές και αποδεχθούμε τις απαιτήσεις της Τουρκίας, ενισχύεται πάραυτα και το καθεστώς αμφισβήτησης σε ότι προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε με πολλές θυσίες επί ένα περίπου αιώνα.

Η Μόνη λύση που θα διασφάλιζε οιαδήποτε τέτοια αμφισβήτηση σε ότι αφορά το Αιγαίο και που θα διασφάλιζε σε ποσοστό 90 % και τα ζητήματα υφαλοκρηπίδας σε αυτό, είναι η εξίσωση του εθνικού ενάεριου χώρου και χωρικών υδάτων ή αλλιώς αιγιαλίτιδας ζώνης.

Αν μάλιστα διαβάσει κάποιος τους νόμους και τις συνθήκες για το θέμα, αρκεί η επανεπιβεβαίωση της ισχύος του νόμου του 1931 που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνοντας και λόγους καλύτερου θαλασσίου ελέγχου και αστυνόμευσης, με ταυτόχρονη ακύρωση του ΝΔ του 73.

Έαν δεν το μεθοδεύσουμε κατάλληλα τώρα, τα προβλήματα στο Αιγαίο και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας θα διογκωθούν, και ντετερμινιστικά οι συνεχείς υποχωρήσεις μας θα μας οδηγήσουν τελικά είτε σε συνδιαχείριση, είτε σε αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε.
Οι διεθνείς συγκυρίες επιβάλλουν μία ενεργητική στρατηγική από τη πλευρά μας, που μας υποχρεώνει να προετοιμασθούμε να δράσουμε με προβλεπτικότητα και αποφασιστικότητα, γιατι οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επιχειρούνται στην ευρύτερη περιοχή, ήδη θέτουν σε αμφισβήτηση αυτά που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα.

Ήδη η συζήτηση για την Κύπρο, τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης και το καθεστώς των Στενών έχει ξεκινήσει και θα συμπαρασύρει και ολόκληρο το Αιγαίο μαζί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι!

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

– Η Ελλάδα από το 1931 (με το Π.Δ. της 6/18 Σεπτεμβρίου 1931) έχει καθορίσει αιγιαλίτιδα ζώνη εύρους 10 ν.μ. για τους σκοπούς της αεροπορίας και της αστυνόμευσης αυτής.
Το Π.Δ. εξακολουθεί να ισχύει με πρόβλεψη του άρθρου 191 παρ.2 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου [Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄ 250)].
– Το 1936 (Α.Ν. 230/1936), καθόρισαμε αιγιαλίτιδα ζώνη εύρους 6 ν.μ. χωρίς να θίγονται ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις και ορίζουν εύρος μεγαλύτερο ή μικρότερο των 6 ν.μ. Η επιφύλαξη αυτή παρέπεμπε στο Π.Δ. του 1931, που καθόριζε την αιγιαλίτιδα ζώνη εύρους 10 ν.μ. για τους σκοπούς της αεροπορίας και αστυνόμευσης αυτής.
– Η αιγιαλίτιδα ζώνη γενικής εφαρμογής και έκτασης 6 ν.μ. προβλέπεται και στο άρθρο 139 του ΚΔΝΔ [ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261)].
– Η Ελλάδα, βάσει του άρθρου 3 της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay, 1982), το οποίο αποτελεί παράλληλα και εθιμικό δίκαιο, δικαιούται να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ν.μ.
– Κατά την επικύρωση της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας, κάναμε δήλωση ότι ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης είναι ζήτημα που απορρέει από την εθνική της στρατηγική, χωρίς αυτό να σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον απεμπόληση εκ μέρους της του δικαιώματος αυτού.
– Επίσης, το αρ. 2 του νόμου 2321/1995, με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, ορίζει ότι «η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του αρ. 3 της κυρουμένης Συμβάσεως να επεκτείνει σε οποιονδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής της θάλασσας μέχρις αποστάσεως 12 ν.μ.».

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s