23    

2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Στο 2ο Συνέδριο της 17ης Οκτωβρίου, που θα διεξαχθεί στα γραφεία της “κοινωνία αξιών” Πανεπιστημίου 59 και Εμμ. Μπενάκη, Στοά Φιξ, 5ος όροφος, γραφείο 502, θα ολοκληρωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των νέων πολιτικών οργάνων και θα επικυρωθούν.
 1. Κάθε μέλος που είναι οικονομικά εντάξει την ημερομηνία του Συνεδρίου μπορεί να εκλεγεί ως μέλος σε οιοδήποτε εκ των πολιτικών οργάνων της “κοινωνίας αξιών”.
 1. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να κατατεθούν σύμφωνα με τη συνημμένη φόρμα μέχρι και την 23:59 της 13ης Οκτωβρίου 2015.

(φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας) https://docs.google.com/forms/d/1QFHBV_bwBpXolRykr6JXiIuBX9T522jkwVRBmrx30JU/viewform?c=0&w=1

 1. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ξεκινήσει την 12:00 της 14ης Οκτωβρίου και θα διαρκέσει για 48 ώρες, δηλαδή θα λήξει την 12:00 της 16ης Οκτωβρίου.
 1. Οι υποψηφιότητες που θα τεθούν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του κόμματος, αφορούν στα παρακάτω όργανα:
 • Πανελλήνιο Συμβούλιο (20 αιρετά μέλη + Μέλη των πολιτικών οργάνων)
 • Πολιτική Επιτροπή   (20 μέλη + 10 αναπληρωματικά)
 • Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος    

Α.   Για το Πανελλήνιο Συμβούλιο

 • 20 τακτικά μέλη εκλεγμένα από όλα τα μέλη του κόμματος (θητεία 4ετής),
 • 10 αναπληρωματικά μέλη επίσης εκλεγμένα από όλα τα μέλη.    

Β.  Πολιτική Επιτροπή (θητεία 4ετής)

 • Είκοσι (20) τακτικά μέλη που εκλέγονται από όλα τα μέλη του κόμματος.
 • Δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη.
 • Έχει αρμοδιότητα τη διαμόρφωση της ευρείας πολιτικής του κόμματος, που επικυρώνεται στα Συνέδρια του κόμματος.
 • Είναι συμβουλευτικό όργανο στον Πρόεδρο του Κόμματος και συνεδριάζει κοινά με το Πολιτικό Συμβούλιο επί θεμάτων διαμόρφωσης ευρύτερης πολιτικής.      

 Γ.   Πρόεδρος (θητεία 4ετής)    

 Δ.  Αντιπρόεδρος (θητεία 2ετής)

6.   Αμέσως μετά την εκλογή και επικύρωση αυτών των συλλογικών οργάνων, θα ακολουθήσει εκλογή του Πολιτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχου από τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου (20 τακτικά) και της Πολιτικής Επιτροπής (20 τακτικά) + τον  Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.     

Α.  Πολιτικό Συμβούλιο (θητεία 3ετής) 

 • Οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.
 • Στο Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν επιπρόσθετα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του κόμματος.
 • Οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του προκύπτουν από την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και λειτουργία του κόμματος στην καθημερινή πολιτική ζωή και από την ανάγκη σύστασης ενός ολιγομελούς ευέλικτου οργάνου, που θα μπορεί να συνεδριάζει ταχύτατα, να διαχειρίζεται τις προκύπτουσες κρίσεις και να επιλαμβάνεται για κάθε θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας.      

Β.  Οικονομική Επιτροπή Ελέγχου  (θητεία 2ετής)

 • Αποτελείται από τρία (3) εκλεγμένα μέλη για τον έλεγχο στα οικονομικά του Κόμματος.
 • Διενεργεί τον ετήσιο τακτικό έλεγχο, που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το προηγούμενο.
 • Έχει τη δυνατότητα εκτάκτων ελέγχων εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο.

7. Μπορείτε να θέσετε υποψηφιότητα για οιοδήποτε εκ των ανωτέρω πολιτικών οργάνων της “κοινωνίας αξιών” επιθυμείτε. Υπενθυμίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων με τη συνημμένη φόρμα ή και με προσωπική σας επικοινωνία με την υπεύθυνη οργάνωσης κα Διαμαντάκου στο τηλ: 6974 345 720

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s