734384_146407675521048_1780842659_n

Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ”

Η “κοινωνία αξιών”, αποδεικνύει καθημερινά ότι βρίσκεται πάντα πολλά βήματα μπροστά από τις εξελίξεις και ότι αντιλαμβάνεται δημιουργικά το θεσμικό της ρόλο ως ενεργό κόμμα.
Επεξεργάστηκε λοιπόν ταχύτατα και ορθολογικά τις κρίσιμες παραμέτρους και τα αδιέξοδα που οδηγηθήκαμε και προτείνουμε τη παρακάτω λύση για τα σημερινά αδιέξοδα, βασιζόμενη στις παρακάτω αρχές:

1. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλεγμένη πρόσφατα από τον Ελληνικό λαό και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να αμφισβητήσουν την υπόστασή της

2. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος και η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν ακύρωσε το βασικό σκληρό πυρήνα των δικαιωμάτων εθνικής κυριαρχίας, που αφορούν την εδαφική ακεραιότητα την αυτονομία του κοινοβουλίου της και των δημοκρατικών θεσμών της και οπωσδήποτε την ισχύ του Συντάγματός της.

3. Η συμφωνία που καλούμαστε να επιτύχουμε από κοινού με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτή στους Έλληνες έχοντας ευρύτατη κοινοβουλευτική αποδοχή μέσω των εκπροσώπων του Ελληνικού λαού.

4. Οι Έλληνες είναι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών, στο σύνολο των λαών, αλλά και ξεχωριστά για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Είναι μία δύσκολη αρχή, που χρειάζεται καλή πρόθεση από όλους και συναίνεση για να επιτευχθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι Ευρωπαϊκές αρχές που αποδέχονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, δεν μπορούν να βρίσκονται σε καθεστώς αντιπαλότητας και ανταγωνισμού με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις των λαών, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν συνεργατικά και είναι υποχρεωμένοι έναντι όλων των λαών και των Ευρωπαίων πολιτών, για να επιτυγχάνουν συνεργατικές λύσεις προς όφελος όλων.

Είναι γεγονός ότι η Ελληνική κυβέρνηση έσπειρε δαίμονες και έδρεψε καταιγίδες για πολλούς λόγους, που τους έχουμε αναλύσει επαρκώς και τους ξέρουμε πλέον όλοι.

Όμως δεν μπορεί οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί που έγιναν αποδεκτοί από το 90% του Ελληνικού λαού να λειτουργούν τώρα εις βάρος του, λόγω της κάκιστης επικοινωνίας τους με τη κυβέρνηση, που στην ουσία πρέπει να είναι διαμεσολαβητικό θεσμικό όργανο μίας Μεγάλης Ενωμένης Ευρώπης.

Ας αντιληφθείτε λοιπόν όλοι τους ρόλους σας και ας ανταποκριθείτε σε αυτούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Η πρόταση της κοινωνίας αξιών είναι η εξής:
1. Αγαπητοί Ευρωπαίοι, ζητείστε άμεσα από τη κυβέρνηση να αναβάλει το δημοψήφισμα που είναι άκαιρο και αόριστο.
2. Ζητείστε από τη κυβέρνηση να σας καταθέσει τις εγκεκριμένες προτάσεις που θα προκύψουν μετά από εκτεταμένο διάλογο και ψηφοφορία τους στη Βουλή των Ελλήνων.
3. Ζητείστε για τις προτάσεις αυτές διευρυμένη κοινοβουλευτική συμφωνία των 3/5 του κοινοβουλίου. Καταστήστε υπεύθυνους με την ενέργειά σας αυτή όσους εκπροσωπούν τον Ελληνικό λαό στο κοινοβούλιο, κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν την ευθύνη να διαμεσολαβούν με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
4. Ταυτόχρονα προτείνατε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελληνική οικονομία, σε περίπτωση που υπάρξει αυτή η διευρυμένη κοινοβουλευτική συμφωνία και η συνολική πρόταση είναι ρεαλιστική και κοινά αποδεκτή από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
5. Στη συνέχεια ζητείστε από το ΔΝΤ να συμφωνήσει, επί του κοινά αυτού αποδεκτού με την Ελλάδα κειμένου. Αναλάβετε την πρωτοβουλία και τις ευθύνες σας, αλλιώς προχωρήστε ως Ενωμένη Ευρώπη όπως είναι ο θεσμικός σας ρόλος.

Έτσι θα αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού σε σας και στο κοινοβούλιό του, θα καταστήσετε τη κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πραγματικά υπεύθυνα έναντι του λαού που εκπροσωπούν και των Ευρωπαϊκών θεσμών, έναντι των οποίων έχουν θεσμικό, διαμεσολαβητικό ρόλο!

Μόνο έτσι η παρούσα κρίση θα λειτουργήσει εποικοδομητικά για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για μία Ευρώπη των λαών και των Ευρωπαίων πολιτών!

ΣΣ: “ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΟΜΗ να κάνει η κυβέρνηση τη ρελάνς, ξεκινώντας άμεσα στο κοινοβούλιο συζήτηση για τη συμφωνία και τα μέτρα, να ζητήσει συναίνεση και να τους καταστήσει όλους υπεύθυνους έναντι του λαού !”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s