-

ΛΑΘΟΣ Η ΛΙΣΤΑ, ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει τεράστια λάθη με τη λίστα μέτρων που απέστειλε για έγκριση προς τους “θεσμούς” !!!

Αντί να στείλει συγκεκριμένα μέτρα που να μπορεί να λάβει σε συγκεκριμένο χρόνο και τα οποία να έχουν κοστολογηθεί καταλλήλως ώστε να καλύπτουν με σαφήνεια το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, συνεχίζει τις εκθέσεις επί χάρτου με αόριστους τίτλους, χωρίς ρεαλιστική κοστολόγηση και κυρίως:
Θέτοντας υπό αμφισβήτηση από τους “θεσμούς”, το συνολικό της πολιτικό πρόγραμμα και δίνοντας ιδεολογικό-πολιτική διάσταση πλέον στις συζητήσεις!!!

Με το να στείλει το σύνολο σχεδόν του προγράμματός που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ (πλην του πυλώνα της ανεργίας που δεν τον συμπεριέλαβε;;;), δίνει τη δυνατότητα να το αξιολογήσουν όχι μόνο οικονομικοτεχνικά αλλά και έμμεσα πολιτικά και να το θέσουν στη καλύτερη περίπτωση, επιλεκτικά υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή το ζήτημα της διαπραγμάτευσης αποκτά ιδεολογικο-πολιτικό χαρακτήρα.
Τα ερωτήματα και οι διευκρινήσεις που θα ζητήσουν οι “ θεσμοί” για να απαντήσει η κυβέρνηση, θα θέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ απολογούμενο και με σοβαρή αδυναμία να δικαιολογήσει πως θα υλοποιήσει όλα αυτά που προτείνει.

Θα μπορούσε να ακολουθήσει π.χ. μία στρατηγική περιορισμένων, συγκεκριμένων, ουσιαστικών και ρεαλιστικών μέτρων, ισοζυγισμένων και απόλυτα κοστολογημένων και να λαμβάνει σταδιακά θετικές αξιολογήσει και εγκρίσεις. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και η κυβέρνηση θα έδειχνε πραγματισμό και ότι βαδίζει προσεκτικά.
Τότε, σιγά-σιγά και απόλυτα ελεγχόμενα, θα είχε τη δυνατότητα να προωθήσει εκ παραλλήλου και με δημοσιονομική ισορροπία και τα λοιπά μέτρα του προγράμματος της, με ήπιο τρόπο και περιορίζοντας και τις εσωτερικές αντιδράσεις. Τώρα τα θέτει όλα με τη μία υπό αμφισβήτηση, στην ουσία τα καίει και οδηγείται εκ νέου σε διευρυμένη σύγκρουση, ιδεολογικού πλέον χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σοβαρά και την ίδια στο εσωτερικό της.

Υπάρχει επίσης μία διάσταση που θα πρέπει να προσμετρήσει από τώρα στις αντιδράσεις της: Να κάνουν το λάθος οι Γερμανοί και να απορρίψουν συλλήβδην τα μέτρα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, (που έχουν κάποια στοιχειώδη αποτίμηση) και να φανούν ανάλγητοι, ηγεμονικοί και σκληροί.
Εάν οι Γερμανοί σκεφθούν έξυπνα και έχουν καλές προθέσεις θα πρέπει να τα εγκρίνουν και μάλιστα να τα συνδέσουν με τη γενικότερη ανθρωπιστική πολιτική που θέλει να αναπτύξει και προβάλλει η ΕΕ, στον αντίποδα των λοιπών αρνήσεων τους που είναι αναμενόμενες.
Εάν σκεφθούν χαιρέκακα και ύπουλα, δεν θα απαντήσουν αυτοί για να μην πάρουν τέτοιο κόστος, αλλά θα βάλουν τους υπόλοιπους 18 υπουργούς να απαντήσουν και αναλάβουν τη συλλογική ευθύνη για την απόρριψη.

Σε κάθε περίπτωση η έλλειψη στρατηγικής από τη κυβέρνηση είναι ολοφάνερη και με τα λάθη που γίνονται, η σύγκρουση είναι πλέον “εντός των τειχών” !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s