koinonia axion FACEBOOK political party

Τρίτη, 3η Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ‘’ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ’’ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μεγάλο ζήτημα προκύπτει πλέον για τη καλλιέργεια μεταλλαγμένων που ξεκίνησε από τις άστοχες ενέργειες της Ελληνικής Προεδρίας και μετατρέπει ένα ζήτημα κοινής Πανευρωπαϊκής πολιτικής, σε απλή διαπραγμάτευση των εταιρειών με κάθε χώρα ξεχωριστά.

Η ρύθμιση που προωθείται ανοίγει τη πόρτα για τα μεταλλαγμένα στις χώρες της Ευρώπης, μεταθέτοντας την απόφαση στην ουσία σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Προφασίζεται ότι αφήνει τις χώρες να ρυθμίσουν το ζήτημα μόνες τους, στην ουσία όμως, επιτρέπει στις εταιρείες να εμπλέκονται ακόμα πιο στενά στη διαδικασία έγκρισης από ό,τι στο παρελθόν. Και όπως είναι αναμενόμενο αρκετές χώρες θα υποκύψουν στις πιέσεις (και γειτονικές), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατο να ελεγχθεί η διασπορά των μεταλλαγμένων σε όλη τη τροφική αλυσίδα στην Ευρώπη, πέραν του κινδύνου ανεξέλεγκτης πλέον μόλυνσης των καλλιεργειών και του περιβάλλοντος.

Ωραία Ευρώπη αλήθεια φτιάχνουμε. Έναν οργανισμό που τοποθετείται άλλοτε άκαμπτα και άλλοτε αφήνει τις χώρες έκθετες, νίπτοντας τας χείρας του κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων πίεσης.

Οι νυν ευρωβουλευτές των κομμάτων μας, (πλην ελαχίστων περιπτώσεων) περί άλλα τυρβάζουν. Προετοιμάζονται μάλλον για τα τελευταία ψώνια από το Βέλγιο πριν την επιστροφή τους στη πατρίδα για να τους αντικαταστήσουν οι νέοι ”ικανότατοι” ευρωβουλευτές στα Ευρωπαϊκά πράγματα, που θα προασπίσουν τα Ελληνικά συμφέροντα με φωνές, κραυγές, γοητεία και λακτίσματα εάν χρειασθεί.

Η θέση της ‘’κοινωνίας αξιών’’ είναι ότι αντί για την έντονα προβληματική για την υγεία και το περιβάλλον καλλιέργεια των μεταλλαγμένων,  πρέπει να επενδύσουμε στη τεχνολογία για τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και παραγωγής ‘’φυσικών’’ αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, να ολοκληρώσουμε και εκσυγχρονίσουμε τη διαχείριση των υδάτων, τη τεχνολογία για την αντιμετώπιση των ασθενειών με καλύτερα και λιγότερο επικίνδυνα φυτοφάρμακα, αποδοτικότερα λιπάσματα, καλύτερες ποικιλίες, με εκμετάλλευση των τεραστίων εκτάσεων που παραμένουν ακαλλιέργητες, καλύτερα βελτιωτικά εδάφους, υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας, θερμοκήπια κ.λπ. Ακόμη, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν την αειφορία στη χώρα μας, την αυτονομία της και την ανεξαρτησία της παραγωγής.

Επίσης, για μεγαλύτερη βελτίωση των καλλιεργειών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα δικτύου επιστημονικών εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής κάθε περιοχής, που θα εξειδικεύονται και θα συνεργάζονται για να αποκτήσουμε ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή αυτονομία ως χώρα στη τεχνολογική υποστήριξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Υποστηρικτικά, είναι αναγκαία η βελτίωση των σπουδών στα πανεπιστήμια, στις σχολές και στους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουμε ανεξαρτησία, αυτονομία, δική μας τεχνογνωσία, εξειδίκευση, καλύτερο έλεγχο και σε συνδυασμό με τα μέτρα υποδομής και υποστήριξης που προτάθηκαν παραπάνω, να έχουμε μία σταθερή, ελεγχόμενη και προοδευτική εξέλιξη όλης της παραγωγής και στα μέσα και στις συνθήκες και στα υβρίδια, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και ε γνώμονα τη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος

Καταλήγοντας, πέραν των ανωτέρω, είναι ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρά κριτήρια και ελέγχους για τα μεταλλαγμένα και να μην επιτρέψουμε την επικίνδυνη ευρεία εισδοχή τους.

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s