koinonia axion FACEBOOK political party

ΓηOι περιοδείες που κάνει η ‘’κοινωνία αξιών’’ σε όλη την Ελλάδα, οι συζητήσεις μας με τους πολίτες στις πόλεις και στα χωριά, καθώς και οι επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής, μας έδωσαν μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσουμε την ορθότητα του προγράμματός μας, των προτάσεών και της πολιτική μας για τη γεωργική, αγροδιατροφική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Αυτονομία και Αυτάρκεια
Για να μπορεί μία χώρα να καλύψει τις ζωτικές ανάγκες των πολιτών της θα πρέπει να παράγει βασικά διατροφικά αγαθά και η οικονομία της να στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Μόνο έτσι θα μπορεί να είναι αυτάρκης και να μπορούν να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια οι πολίτες της. Είναι αδιανόητο ως οικονομία να εισάγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, ασφάλιση από κινδύνους
Η κακή λογική των επιδοτούμενων προϊόντων έστρεψε την γεωργική παραγωγή σε συγκεκριμένα προϊόντα, μειώνοντας την παραγωγή βασικών αγροδιατροφικών αγαθών που καταλήξαμε σήμερα να τα εισάγουμε με τις ανάλογες επιπτώσεις που υπάρχουν στις τιμές αλλά και στο εμπορικό ισοζύγιο.
Είναι απαραίτητο η πολιτική να επικεντρωθεί κυρίως στην επένδυση στην έρευνα και τεχνολογία της αγροτικής παραγωγής. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα για τις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και τους απρόβλεπτους κινδύνους που υπάρχουν στην γεωργική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την αλιεία και στην δημιουργία εκτός των κρατικών και ιδιωτικών προϊόντων ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.

Επιστημονικό ερευνητικό δίκτυο
Είναι αναγκαιότητα η δημιουργία στην Ελλάδα, ενός συντονισμένου δικτύου από εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακά εργαστήρια, επιστημονικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα ανάλογα με τι τοπικές ανάγκες, που με την εξειδικευμένη και στοχευμένη γνώση τους και τεχνολογία θα παρέχουν στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς τις κατάλληλες συμβουλές για σπόρους, στελέχη, υβρίδια, λιπάσματα κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να παρέχονται στους γεωργούς δωρεάν ή σε πολύ σε χαμηλή τιμή (ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), και θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την παραγωγή τους.

Πρώτα χρειάζεται επάρκεια
Η οιαδήποτε πολιτική διαφοροποίησης των προϊόντων είναι θετική αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρωτίστως επάρκεια της παραγωγής βασικών διατροφικών αγαθών.

Η πρόταση της “κοινωνίας αξιών” για την αξιοποίηση της γης: «Ούτε ένα εκατοστό καλλιεργήσιμης γης να μη μένει ακαλλιέργητο».                                       Στην πολιτική αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Εκκλησία και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν στην ευθύνη τους τεράστιες εκτάσεις ανεκμετάλλευτης καλλιεργήσιμης γης, η οποία να παραχωρηθεί για συγκεκριμένες δεκαετίες χωρίς ιδιοκτησιακά δικαιώματα, με βάση ένα στρατηγικό αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα, σε νέους ακτήμονες για να την καλλιεργήσουν.

Ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο
Η γεωργία και η κτηνοτροφία χρειάζονται οπωσδήποτε ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο που να καθορίζει με συνέπεια, λογική, γνώση, και πρακτικότητα τις χρήσεις γης.

Μεταλλευτικός κώδικας
Αντίστοιχα θα πρέπει να ολοκληρωθεί ταχύτατα και ο μεταλλευτικός κώδικας για την εξόρυξη και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος, με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, που θα λαμβάνει υπ’ όψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για διαχείριση υδάτινων πόρων
Η πολιτική διαχείρισης των υδάτων στη χώρα είναι επίσης αποσπασματική, εν πολλοίς ευκαιριακή, χωρίς μία ολοκληρωμένη αντίληψη σχεδίασης και υλοποίησης και τελικά αναποτελεσματική για τις καλλιέργειες αλλά και τους πολίτες. Εάν δεν υπάρξει ένα αξιόπιστο ενιαίο και πρακτικά εφαρμόσιμο σχέδιο για την συνολική διαχείριση των υδάτων σε όλη τη χώρα που να ξεκινήσει να εφαρμόζεται άμεσα, οι πολλές ατομικές προσπάθειες στον γεωργικό, αγροδιατροφικό και κτηνοτροφικό τομέα που ξεκίνησαν με ελπίδες από πολλούς νέους μέσα στη κρίση, θα αποδυναμωθούν γρήγορα.

Προστασία από πυρκαγιές
Σημαντική παράμετρο είναι και η προστασία από πυρκαγιές που σε μεγάλο βαθμό πάσχει η χώρα μας και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις καλλιέργειες, λόγω κακού διοικητικού σχεδιασμού του συστήματος πυροπροστασίας όλης της χώρας, αλλά και κακού σχεδιασμού στην αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων μέσων μαζί με την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και την αποδυνάμωσης του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού.

Διοικητική ανακατανομή των Υπηρεσιών
Είναι αναγκαία η διοικητική ανακατανομή των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν τη Γεωργία ώστε να αρθεί η γραφειοκρατία, και να ενισχυθεί το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικού εκεί που χρειάζεται, στην περιφέρεια, στις καλλιέργειες και στα χωράφια δηλαδή.

Γνώση και κίνητρα για να γίνει κάποιος αγρότης
Η απώλεια της παραδοσιακής εξειδικευμένης γνώσης στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή καθώς και στην αλιεία, είναι δύσκολο να αποκτηθεί με μίας, πέραν της αποξένωσης που δημιούργησε στους νέους που προέρχονται από περιοχές με παραδοσιακές γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές δραστηριότητες.
Χρειάζονται κίνητρα και επενδυτικές δυνατότητες με ελάχιστη γραφειοκρατία, κατάλληλα κριτήρια και ευνοϊκές εγγυήσεις για να επιστρέψουν οι νέοι στον πρωτογενη αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και στην αλιεία.

“Να λυπάστε το λαό… που τρώει ψωμί από στάρι που δεν τόχει σπείρει, ούτε τόχει θερίσει ο ίδιος…”

Στέλιος Φενέκος
Αντιπρόεδρος της “κοινωνίας αξιών”

Πηγή: http://texnologosgeoponos.blogspot.gr

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s