• Είναι αδιανόητο να πωλούνται φάρμακα σε σούπερ μάρκετ και σε οποιονδήποτε χώρο εκτός φαρμακείων. Είναι επικίνδυνο για την υγεία του λαού από τη στιγμή που παρακάμπτεται η ιατρική συνταγή.

• Ακόμα και στα φαρμακεία είναι εύλογο ότι η χορήγηση φαρμάκων πρέπει να γίνεται μόνο με ιατρική συνταγή.

• Τα γενόσημα φάρμακα είναι παγκόσμια εφαρμοζόμενη τεχνική που αποσκοπεί στη μείωση δαπανών. Είμαστε υπέρ των γενόσημων με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πιστοποιημένη και πλήρως τεκμηριωμένη υψηλή ποιότητα του φάρμακου με συγκέντρωση της δραστικής ουσίας σε επίπεδα που εξασφαλίζουν το προσδοκώμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων μπορούν να προσφέρει περαιτέρω μείωση δαπανών, με μείωση της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας.

• Τα χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια ανοίγματος φαρμακείων είναι παρωχημένα και δεν εφαρμόζονται πλέον στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Το που και πόσα φαρμακεία πρέπει να ανοιχτούν πρέπει να καθορίζεται με βάση την πλήρη καταγραφή των υγειονομικών και φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, δηλαδή μέσω μίας υγειονομικής χάρτας. Αυτό είναι απαραίτητο και λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας μας, με τα απομακρυσμένα χωριά και τα πολυάριθμα δυσπρόσιτα νησιά.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα ενός φαρμακείου είναι το 51% τουλάχιστον της ιδιοκτησίας του να ανήκει σε φαρμακοποιό, αφού αναφερόμαστε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά χώρο, ο οποίος δεν πρέπει να οδηγηθεί σε πλήρη εμπορευματοποίηση.

• Τέλος, πιστεύουμε ότι η άδεια του φαρμακείου δεν μπορεί να μεταβιβάζεται με κληρονομικά κριτήρια.

Δημήτρης Τσούκας, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας και Αθλητισμού της “’κοινωνίας αξιών”

 

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s