Ως καθηγητής μάνατζμεντ για δεκαετίες έχω γνωρίσει και συνεργασθεί με εκατοντάδες εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα Ελληνικών επιχειρήσεων που τους ονομάζω ‘’εθνικούς πρωταθλητές’’, γιατί στηρίζονται στην υγιή επιχειρηματικότητα, με αξίες, με σωστό μάνατζμεντ και οργάνωση, αξιοποιούν αποδοτικά και αποτελεσματικά και τους πόρους και τους ανθρώπους και είναι ανταγωνιστικές και δημιουργούν αξία για την πατρίδα μας, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους μετόχους, τους προμηθευτές και την κοινωνία.

Μετά την πολύωρη επίσκεψή μου στην ‘’ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ’’, μερικές μέρες πριν, ανακάλυψα άλλο ένα τέτοιο εξαιρετικό υπόδειγμα επιχειρηματικότητας.

Δεν εντυπωσιάσθηκα μόνο από την τεχνογνωσία, τα πληροφοριακά συστήματα, την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Εντυπωσιάσθηκα ταυτόχρονα από την επιχειρηματική φιλοσοφία, τη νοοτροπία και τις εταιρικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η επιχείρηση. Όλα αυτά και αποτελούν αυτό που ονομάζω υγιή επιχειρηματικότητα.

Αφ’ ενός ο σεβασμός, η αξιοπρεπής διαχείριση των ζώων και η οικολογική ευαισθησία για τη διατροφή τους και την ποιότητα των προϊόντων τους, που εκφράζει ταυτόχρονα τον σεβασμό στον καταναλωτή, και αφ΄ ετέρου η φιλοσοφία και η πρακτική της συνεργασίας και της συνέργειας μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργαζόμενων μεμονωμένων αγελαδοτρόφων, ήταν μοναδικά και υποδειγματικά.

Ως πρόεδρος της ‘’κοινωνίας αξιών’’, η πίστη μου ότι μπορούμε να χτίσουμε μία άλλη Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες δυνάμωσε περισσότερο από το εξαιρετικό αυτό παράδειγμα, αφού αποδεικνύει ότι οι προτάσεις μας για την ανάπτυξη είναι σωστές. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία χώρα πρότυπο και πρωτοπόρος στην οικονομία, με πρωταγωνιστή τον αγροδιατροφικό τομέα και στα πλαίσια αυτά και της κτηνοτροφίας. Αρκεί να εφαρμόσουμε τις αυτονόητες πολιτικές υποστήριξης, να αναμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον υγιούς επιχειρηματικότητας και να πολλαπλασιάσουμε τα εξαιρετικά παραδείγματα όπως αυτό της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για την τιμή και την ευκαιρία να πάρω ένα καλό υπόδειγμα για να διδάσκω στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μου.

Πηγή: http://www.gatzoli.gr/2014/04/blog-post_5.html

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s