koinonia axion LOGO

ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ”ΑΝΘΡΩΠΟ-ΠΟΛΙΤΗ”

Στην προσπάθεια μας να διαγνώσουμε το σημερινό περιβάλλον και να διαμορφώσουμε την μετα-ιδεολογία που θα χαρακτηρίζει τις πολιτικές του ‘’αύριο’’, διαπιστώνουμε, στην Ελλάδα του ‘’σήμερα’’, τη σύγκρουση δύο κυρίαρχων τάσεων. Η μία τάση είναι αυτή του ‘’συντηρητισμού’’ και η άλλη αυτή της ‘’μονοτονίας’’ στη μονοδιάστατη αντίληψη για την οικονομία.

Λέγοντας ‘’συντηρητισμό’’, περιγράφουμε με λίγα λόγια την επιθυμία να διατηρηθούν οι ξεπερασμένες θεωρητικές ιδεοληψίες και τα στερεότυπα, να μην αλλάξει ο τρόπος ζωής, να μην μεταβληθούν σημαντικά οι συντελεστές παραγωγής και κοινωνικής οργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά την έννοια της ‘’μονοτονίας στη μονοδιάστατη αντίληψη για την οικονομία’’, κυριαρχεί μία μονοτονία στην επίτευξη μόνο οικονομικών στόχων. Οι κοινωνικές ανάγκες δεν αναγνωρίζονται και υπάρχει αδιαφορία για την κοινωνική αποδόμηση που συντελείται.

Έχει αποδειχθεί ιστορικά, κοινωνικά και βιολογικά ότι, όπου στη φύση και στην ιστορική ανθρώπινη εξέλιξη εμφανίσθηκε μία τέτοια διαδικασία ‘’μονοτονίας’’, επέφερε τεράστιες κοινωνικές και φυσικές αντινομίες και αποκλίσεις, αφού δημιούργησε ‘’γίγαντες, μεταλλάξεις και άλλα τέρατα’’.

Χωρίς έκπληξη, θα διαπιστώσουμε ότι τις δύο αυτές τάσεις τις υπηρετούν σήμερα οι εκπρόσωποι του διαμορφωμένου διπολισμού. Την ‘’συντηρητική’’ προσέγγιση την εκφράζει η αριστερά και το πλήθος των νεο-συντηρητικών ‘’κεντρο-αριστερών’’ καιροσκόπων. Την ‘’μονοτονία’’ της μονοδιάστατης κυριαρχίας της οικονομίας, όπου κυριαρχούν οι αριθμοί, την υπηρετούν άκριτα τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Στην προσέγγιση αυτή η κοινωνία γίνεται στόχος καθημερινά, αξίες και αρχές υποτάσσονται στην μονοδιάστατη αυτή οικονομική λογική, με τελικό αποτέλεσμα να καταστρέφονται περισσότερα από όσα δημιουργούνται.

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ εκφράζει σήμερα μία ρεαλιστική ριζοσπαστική ιδεολογία, στον αντίποδα και των δύο αυτών ξεπερασμένων και αναποτελεσματικών πολιτικών. Εκπροσωπεί το κοινωνικό κέντρο, με ιδεολογία τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και δεν ενστερνίζεται την λογική της απλής ‘’συντηρητικής αντιπαράθεσης – συμμόρφωσης’’ με το σύστημα, που χαρακτήριζε ιστορικά τα κεντρώα κόμματα.

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ ενστερνίζεται την αντίληψη της ‘’ριζικής εναντίωσης’’ στο παθογενές αυτό σύστημα. Αντιτίθεται στην ‘’μικρο-διαχείριση’’, που κυριαρχεί στη συγκυβέρνηση σήμερα, όπου η πολιτική έχει καταρρεύσει και όλα υπακούουν σε μία ‘’λογιστική μικρο-διαχείριση’’.

Η πολιτική για μας είναι εμπνευστής, ομπρέλα και καθοδηγητής συνάμα, οφείλει να δείχνει τον δρόμο και να διαμορφώνει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης, εξουσιοδοτώντας τους καταλληλότερους για την διακυβέρνηση, χωρίς να αυτο- ακυρώνεται. Οι προσπάθειες μας στηρίζονται σε αξίες και διέπονται από το πνεύμα ενός πολυδιάστατου, καθολικού εκσυγχρονισμού. Η οικονομία είναι μία από τις συνιστώσες της κοινωνικής ζωής. Πρέπει να υποστηρίζει ένα ευρύτερο σκοπό, την κοινωνική ευημερία.

Οι αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η μετα-ιδεολογία είναι:
• Οι αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού.
• Η κοινωνική δικαιοσύνη.
• Η εθνική κυριαρχία στον σκληρό της πυρήνα (που βασίζεται στο Σύνταγμα, προστατεύει τη χώρα, τους πολίτες, τα Συνταγματικά δικαιώματα, τον πολιτισμό).
• Οι σταθερές πολιτιστικές και πνευματικές αξίες που κληρονομήσαμε.
• Η πατρίδα, ως ένα από τα βασικά στοιχεία στη διαμόρφωση της νέας μετα-ιδεολογίας.

Σε αυτές τις αρχές και αξίες βασίζεται και η διαχείριση των παρακάτω σημαντικών ζητημάτων:
• Της ανεκτικότητας στην ποικιλομορφία και στη διαφορετικότητα.
• Της δυνατότητας κανονιστικής διευθέτησης των αναπόφευκτων συγκρούσεων που θα υπάρξουν, μεταξύ των διαφόρων κέντρων εξουσίας και των διαφορετικών αξιών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Υποκείμενο της πολιτικής αυτής μετα-ιδοελογίας, δεν είναι η τάξη, η φυλή ή το άτομο, αλλά ο ‘’άνθρωπος – πολίτης’’ με την έννοια της ‘’ύπαρξης’’, που ζει τη ζωή του ως κοινωνικό και πολιτικό ον, με φυσικά και συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Μόνο έτσι θα μπορέσει αυτός ο ‘’άνθρωπος – πολίτης’’, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να μπορέσει να ‘’υπάρξει’’ αποτελεσματικά για μία καλύτερη ζωή.

Στέλιος Φενέκος
Συντονιστής των πολιτικών θέσεων της ‘’κοινωνίας αξιών’’

 

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s