koinonia axion LOGO

Κάθε λογικός άνθρωπος (χωρίς απαραίτητα να είναι οικονομολόγος), εάν είχε να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους που βασανίζει τη χώρα μας, εκτιμώ ότι θα έπαιρνε έγκαιρα τα παρακάτω πρακτικά μέτρα για την οικονομία.

Ας δούμε, εν τάχει, τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ο λογικός άνθρωπος:

1. Δεν καθηλώνεις την οικονομία.
2. Προσπαθείς να αυξήσεις τα έσοδα.
3. Προσπαθείς να μειώσεις τα άμεσα έξοδα και να περικόψεις μη παραγωγικές και ελάχιστα λειτουργικές δαπάνες,
4. Αλλάζεις το μοντέλο ανάπτυξης: “από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια και από το χαμηλό κόστος στη διαφοροποίηση”.
5. Ενισχύεις τις εξαγωγές και απλοποιείς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές.
6. Δημιουργείς μηχανισμό ουσιαστικής ανάπτυξης της οικονομικής και επιχειρηματικής διπλωματίας.
7. Αξιοποιείς τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και το θεσμικό πλαίσιο για να ελέγξεις τις εισαγωγές.
8. Κινητοποιείς και αξιοποιείς το δυναμικό της διασποράς, σε ό,τι αφορά την προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών.
9. Εκσυγχρονίζεις και μειώνεις το μέγεθος του κράτους.
10. Κλείνεις επιχειρήσεις του Δημοσίου που δεν είναι παραγωγικές και λειτουργικές και
11. Μετακινείς τους υπαλλήλους στα μέτωπα που είναι αναγκαία για την άμεση ή έμμεση αύξηση των εσόδων του κράτους (εφορία, οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η αστυνόμευση, η καταπολέμηση της διαφθοράς κλπ).
12. Μειώνεις το κόστος διακυβέρνησης και των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου στους τομείς εκείνους που εξακολουθούν αδικαιολόγητα να είναι υψηλές.
13. Μειώνεις τον αριθμό των συμβούλων, επιτροπών, ακολούθων, αυτοκινήτων κλπ.
14. Μειώνεις στο ελάχιστο (πολύ κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο) τις επιχορηγήσεις προς τα κόμματα.
15. Κάνεις άμεση και ταχύτατη προσαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και στις ΔΕΚΟ.
16. Μειώνεις ακόμη περισσότερο τις δαπάνες για ενοίκια που καταβάλει το Δημόσιο (υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ακόμη με εκμετάλλευση ακινήτων Δημοσίου).
17. Μειώνεις τους μεγάλους μισθούς στο Δημόσιο που δεν δικαιολογούνται σε σχέση με τα καθήκοντα και τα έργα που επιτελούνται.
18. Σταματάς άμεσα την αναποτελεσματική όπως αποδείχθηκε πολιτική των οριζόντιων μειώσεων μισθών.
19. Λαμβάνεις άμεσα αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα σε πολλούς τομείς , για την αποφυγή αύξησης της ανεργίας και την καταπολέμησή της, με συνδυαστικά και συντονισμένα μέτρα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εσωτερικούς, τοπικούς περιφερειακούς και Ευρωπαϊκούς), με βασική αρχή την επιδότηση της εργασίας και όχι αποκλειστικά την επιδότηση της ανεργίας.
20. Αναμορφώνεις το εθνικό πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε να υπάρχει δίκαιη ρύθμιση στους μισθούς, στους όρους εργασίας, καθώς και στις αποζημιώσεις για απολυόμενους.
21. Εκμεταλλεύεσαι τα ‘’ασημικά’’ της κρατικής περιουσίας που δεν επηρεάζουν την κοινή ωφέλεια.
22. Βελτιώνεις τους εισπρακτικούς μηχανισμούς στα φορολογικά έσοδα και μαζεύεις αυτά που χρωστάνε στο Δημόσιο από παντού.
23. Εισπράττεις τους επιβεβαιωμένους φόρους, για όσους διαθέτουν μεγάλη περιουσία καθώς και καταθέσεις στο εξωτερικό (για αυτούς θα πρέπει να επιτρέπονται οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί).
24. Βελτιώνεις τη ταχύτητα επίλυσης των δικαστικών διαφορών και ιδιαίτερα την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν.
25. Ελέγχεις το συνολικό πόθεν έσχες όλων όσων έβγαλαν σημαντικά ποσά από τη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια.
26. Κάνεις αναδρομικό έλεγχο του συνολικού ‘’πόθεν έσχες’’ (περιουσιακά στοιχεία και τεκμήρια διαβίωσης τουλάχιστον της τελευταίας εξαετίας) όλων των φορολογουμένων.
27. Καταπολεμάς τη φοροδιαφυγή και βρίσκεις τα παράθυρα που υπάρχουν στους θεσμούς γι’ αυτούς που φορο-αποφεύγουν.
28. Κατάσχεις τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν παράνομα και καταχρηστικά ως προς το Δημόσιο συμφέρον.
29. Καταπολεμάς την διαφθορά δημιουργώντας ειδική ανεξάρτητη και ενιαία υπηρεσία.
30. Καταπολεμάς την αδήλωτη και την παράνομη εργασία.
31. Κάνεις συμψηφισμό στα χρέη μεταξύ Δημοσίου και πολιτών/επιχειρήσεων.
32. Εξυγιαίνεις το χρηματοπιστωτικό σύστημα και απαιτείς από τις θεσμικές αρχές ελέγχων να κάνουν τη δουλειά τους στον αυστηρό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
33. Εξυγιαίνεις το σύστημα δαπανών υγείας. Η ορθολογική μείωση στην δαπάνη φαρμάκων να γίνεται με γνώμονα την κάλυψη των ασφαλισμένων.
34. Κάνεις άμεση ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, με ένα αξιόπιστο ενιαίο σύστημα, συνδεδεμένο με το TAXIS με αυστηρότητα στις ποινές για την εισφοροδιαφυγή και τη “μαύρη” εργασία.
35. Ξεκαθαρίζεις το σύστημα παράνομων συνταξιοδοτήσεων ή των υπερβολικά μεγάλων συντάξεων που δεν δικαιολογούνται από τις εισφορές και τα χρόνια υπηρεσίας και κάνεις επιτέλους σωστή καταγραφή για να μπορέσει να λειτουργήσει δίκαια και με ανταπόδοση το ασφαλιστικό σύστημα.
36. Σταματάς το καθεστώς συνταξιοδοτήσεων χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα 35 χρόνια εργασίας (πλην αυστηρά ιδιαίτερων περιπτώσεων όπως αναπηρία κλπ).
37. Εξυγιαίνεις και εκσυγχρονίζεις το ασφαλιστικό και κάνεις δραστικές αλλαγές, στην οργάνωσή των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, και διοικητική στελέχωσή τους με τα ικανότερα στελέχη.
38. Δίνεις τη θεσμική δυνατότητα για μεικτή ασφαλιστική κάλυψη με συμμετέχοντες το κράτος, τον εργοδότη και την ιδιωτική ασφάλεια του δικαιούχου.
39. Εισάγεις στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο μηχανισμό χρηματοδότησης. Κάθε ασφαλισμένος να διαθέτει ατομικό λογαριασμό και να έχει περιοδική ενημέρωση για τη συσσώρευση και εξέλιξη του ασφαλισμένου κεφαλαίου του.
40. Αξιοποιείς της περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, με δυνατότητα αυτοτελούς εκμετάλλευσης υπέρ ενός εκάστου ταμείου.
41. Εκμεταλλεύεσαι κάθε παραγωγικό πόρο, όπως κανένα εκατοστό καλλιεργήσιμης γης να μην μείνει ανεκμετάλλευτο.
42. Εκμεταλλεύεσαι το μέγιστο δυνατόν τους φυσικούς πόρους της χώρας με σοβαρούς επιστημονικούς και ορθολογικούς περιβαλλοντικούς όρους.
43. Ολοκληρώνεις τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό με αναπτυξιακό χαρακτήρα ταχύτατα και ξεκινάς πολεοδομήσεις νέων περιοχών και επεκτάσεις των υφισταμένων σχεδίων, έτσι ώστε να υπάρξει προστιθέμενη αξία σε περιοχές που προσφέρονται για μεγάλα οικιστικά προγράμματα.
44. Θεσμοθετείς άμεσα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης μέχρι το 2015 όλων των αγορών εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
45. Τιτλοποιείς την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου και αξιοποιείς τους τίτλους για τα χρέη του Δημοσίου.
46. Εκμεταλλεύεσαι κάθε ευρώ από κοινοτικά κονδύλια, για παραγωγικές μόνο επενδύσεις.
47. Βελτιώνεις το μηχανισμό εκμετάλλευσης των κοινοτικών κονδυλίων με ειδικούς επιστήμονες που βοηθούν όσους υποβάλλουν αιτήματα για παραγωγικές επενδύσεις ώστε να υποβάλλουν πλήρεις και ρεαλιστικούς φακέλους.
48. Ελέγχεις τον βαθμό προόδου και απόδοσης των επενδύσεων αυτών.
49. Αλλάζεις και εκσυγχρονίζεις το θεσμικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Απαιτείται ο συντονισμός με βασικούς Διεθνείς παράγοντες, Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνείς Συνδιασκέψεις, κυβερνήσεις μεμονωμένων χωρών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ.
50. Ενισχύεις το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στα μεγάλα έργα με ουσιαστικές και πολλαπλασιαστικές ιδιότητες στην απασχόληση και την ανάπτυξη.
51. Δημιουργείς ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα αναλάβει τη δημιουργία νέου εθνικού φορολογικού συστήματος που θα βασίζεται σε δύο βασικούς Κώδικες: 1) Κώδικας Φορολογίας (Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φορολογία κεφαλαίου και Λοιπές φορολογίες). 2) Κώδικας Φορολογικών Υποχρεώσεων Ελέγχου και Κυρώσεων (Κανόνες Διενέργειας Συναλλαγών, Φορολογικές Έλεγχος και Κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας).
52. Θεσμοθετείς τη Καθολική εφαρμογή του «Πόθεν Έσχες».
53. Μειώνεις τη φορολογία των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων στο 20%, που είναι περίπου ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φορολογίας των επιχειρήσεων.
54. Σταματάς το αναποτελεσματικό και άδικο καθεστώς της προκαταβολής φόρων.
55. Βελτιώνεις το μηχανογραφικό σου σύστημα ελέγχων και είσπραξης εσόδων και Εγκαθιδρύεις αποτελεσματικό και διευρυμένο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
56. Καθιερώνεις μία δίκαιη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με ένα μόνο φόρο.
57. Βελτιώνεις το σύστημα ελέγχων και απόδοσης ΦΠΑ.
58. Μειώνεις τους έμμεσους φόρους στο τουριστικό προϊόν.
59. Μειώνεις τα τέλη στα αεροδρόμια για να μειώσεις τη τιμή του τουριστικού προϊόντος.
60. Μειώνεις το ΦΠΑ στην ελάχιστη κλίμακα στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στη μεσαία στα ευρείας κατανάλωσης, και στην υψηλή στα εξεζητημένα είδη πολυτελείας.
61. Ελέγχεις αυστηρά τις offshore εταιρείες.
62. Προωθείς την κοινωνική οικονομία με συντονισμό από τους κατά τόπους δήμους σε όλη την Ελλάδα.
63. Ενεργοποιείς την ομογένεια με σοβαρά και σταθερά κίνητρα για να επενδύσουν στην Ελλάδα.
64. Φορολογείς τα κέρδη της Ναυτιλίας όπως κάνεις και με τον Τουρισμό.
65. Καταπολεμάς το λαθρεμπόριο και τη δασμοδιαφυγή
66. Καταπολεμάς τις πρακτικές ελέγχου των τιμών της αγοράς από καρτέλ και μεσάζοντες.
67. Σταματάς επιτέλους να επαναπαύεσαι και να βασίζεσαι στη δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού, που πρέπει επιτέλους να σταματήσει με αποφασιστικότητα.
68. Βάζεις συνταγματική απαίτηση για μη ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και αυστηρό απολογισμό για την συμμόρφωση στο τέλος του χρόνου.

Ας προβληματισθούμε ποια από όλα αυτά έχουν γίνει και ποια όχι και θα καταλάβουμε γιατί μετά από 4 χρόνια εξακολουθούμε να είμαστε σε τόσο άσχημη κατάσταση, ενώ άλλες χώρες βγαίνουν από τα μνημόνια.

Στέλιος Φενέκος

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s