Νεανική Κοινωνία (χωρίς περιθώρια)

.

Εχθρός της γνώσης

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=519806728031119&set=pb.504697889542003.-2207520000.1364118270&type=3&theater

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s