koinonia axion LOGO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παρουσίαση του Αγροτικού Τομέα στόχο έχει να καταδείξει τη δυνατότητα της “κοινωνίας αξιών” να ανταποκρίνεται στην “έκτακτη” κατάσταση στον χώρο της  οικονομίας, με την διαμόρφωση προτάσεων άμεσης εφαρμογής και απόδοσης με έντονο το στοιχείο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της αγροτικής οικονομίας, καθώς αυτή είναι ένας από τους πυλώνες που η “κοινωνίας αξιών”  πιστεύει ότι μπορεί να δώσει εκ νέου την απαιτούμενη ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να δείξει το δρόμο που και άλλοι παραγωγικοί κλάδοι και τομείς πρέπει να ακολουθήσουν.

Πιο συγκεκριμένα, στην παρουσίαση μετά από μια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή της σημερινής κατάστασης το κυρίαρχο στοιχείο της είναι οι στόχοι και τα μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης, για την σταθεροποίηση αρχικά της δύσκολης κατάστασης που υφίσταται και στον αγροτικό τομέα, μέσα από την ολοκληρωμένη επεξεργασία και κατάθεση καινοτόμων ιδεών και ριζοσπαστικών προτάσεων, προκειμένου να αυξηθεί η πολύ χαμηλή διείσδυση των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, καθώς επίσης και για να ενεργοποιηθεί η κρατική «μηχανή» και να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό των αρμοδίων υπηρεσιών στην επίτευξη Εθνικής Σημασίας Στόχων. Ειδικότερα :

(1) η άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας με την πλήρη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως μέσω της αξιοποίησης των πόρων του ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) και των ταμείων για την αγροτική επιχειρηματικότητα,

(2) η ενίσχυση των Εξαγωγών με την δημιουργία ομάδων εργασίας με στελέχη των 3 Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης (Ανταγωνιστικότητας κλπ) και Εξωτερικών καθώς και με στελέχη του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) που θα λειτουργούν ως project managers για κάθε αγορά-στόχο,

(3) η Ασφάλιση των Εξαγωγών σε αγορές-στόχους όπως Ρωσία, Κίνα, Ινδία κλπ που υφίστανται διαφορετικές συναλλακτικές πρακτικές,

(4)  η Αξιοποίηση της Ελληνικής Διασποράς για την ενίσχυση υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών,

(5) η Εντατική Διαφήμιση και Προβολή του Ελληνικού Ελαιόλαδου ώστε ο ξένος καταναλωτής να ενημερωθεί για την διαφορετικότητα του προϊόντος από τα Ιταλικά και Ισπανικά,

(6) η έμφαση στο «Branding» δηλαδή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και των πρότυπων Ελληνικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά και μοναδικότητα παραγωγής (ΟΠΑΠ, ΠΟΠ,ΠΓΕ),

(7) η παροχή κινήτρων σε συνεταιριστικές οργανώσεις αλλά και σε εταιρείες του ιδιωτικού χώρου για την δημιουργία «πιλοτικών» μονάδων επεξεργασίας και τυποποιήσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειας & Κεντρικής Μακεδονίας για Ελαιόλαδο, Οπωροκηπευτικά, Πατάτες, Ντομάτες, Επιλεγμένα Φρούτα προκειμένου να, επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακος, να αναπτύξουν συνέργειες με την τοπική παραγωγική βάση, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους και να διεκδικήσουν αυξημένα μερίδια στις διεθνείς αγορές, είναι ορισμένες από τις δράσεις άμεσης απόδοσης που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Πλέον όμως των αναγκαίων μέτρων άμεσης απόδοσης η “κοινωνία αξιών” καταθέτει και το όραμά της για την αγροτική οικονομία του μέλλοντος μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων μεσο-μακροπρόθεσμης απόδοσης με ορίζοντα εικοσαετίας.

Προτεραιότητα κατά την άποψή μας είναι η δημιουργία ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα είναι σε πλήρη συνάρτηση με την συνολική εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας και θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τα θέματα, της Γνώσης και της Έρευνας, της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, των Παραγωγικών Δομών και Θεσμών, της Χρηματοδότησης, της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της Χωροταξικής Σχεδίασης και του Χαρακτηρισμού της Γεωργικής Γης, της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα πρότυπο γεωργικής παραγωγής και εξαγωγική δύναμη σε γεωργικά προϊόντα.

Η Ομάδα εργασίας του Αγροτικού Τομέα

Νικόλαος Κοκκάρης, Οικονομολόγος, MSc &  Δρ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Γεωπόνος

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Ο κ. Κοκκάρης παρουσίασε τις προτάσεις της “κοινωνίας αξιών” για την Ελληνική αγροτική οικονομία, προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί πρότυπο γεωργικής παραγωγής και εξαγωγική δύναμη σε γεωργικά προϊόντα. Δόθηκε έμφαση στα μέτρα άμεσης απόδοσης καθώς η σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα απαιτεί καινοτόμες ιδέες και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά και να επανέλθει η ελπίδα και η αισιοδοξία ότι με στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωμένη και συνδυαστική προσπάθεια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μπορεί η αγροτική οικονομία να αποτελέσει τον έναν από τους αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας. Ειδικότερα :

  • Η δημιουργία ομάδων εργασίας με στελέχη από τα τρία υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων) και την δημιουργία οριζόντιων και κάθετων συνεργιών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, είναι μια καινοτόμα προσέγγιση της λειτουργίας του θεσμού του project management και στον δημόσιο τομέα με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την αυξημένη διείσδυση των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την επίτευξη των Εθνικών Στόχων.
  • Η δημιουργία Ελληνικού Πιστοποιητικού Τυποποίησης και Ποιότητας, η δημιουργία Ελληνικών Σημάτων, η ενίσχυση της Ελληνικότητας (made in Greece) και το «Branding» αποτελούν σημαντικά μέτρα για την διαφοροποίηση των Ελληνικών προϊόντων στον διεθνή ανταγωνισμό.
  • Η παροχή κινήτρων στους συνεταιρισμούς και στις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις για τη δημιουργία μεγάλου μεγέθους «Πιλοτικών» Μονάδων Επεξεργασίας και Τυποποίησης σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας με παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και μοναδικότητας παραγωγής, παρέχει την δυνατότητα να διεκδικήσουν αυξημένα μερίδια στις διεθνείς αγορές και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους, μέσα από την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την ανάπτυξη συνεργιών.

Πλέον όμως των άμεσης απόδοσης μέτρων ο κ. Κοκκάρης παρουσίασε και το όραμα της “κοινωνίας αξιών” για την Ελληνική Γεωργία, το οποίο στηρίζεται στην στρατηγική σχεδίαση πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών, στην βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διαφορετική οπτική που έχει η “κοινωνίας αξιών” στην αντιμετώπιση της Γεωργίας, όχι ως ενός θεσμού που βασίζεται στην επιδότηση, αλλά που δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και συνέργιες για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την Ελληνική αγροτική οικονομία σε μια πλατφόρμα πολλαπλής ανάπτυξης.

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s