koinonia axion LOGO

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στη διάρκεια των τελευταίων 4-5 ετών έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ζοφερής κατάστασης στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς και κυρίως στο τραπεζικό της σύστημα.

Η κρίση χρέους της χώρας μας ανέσυρε στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με κοινή διαπίστωση ότι το σύστημα πολλές φορές λειτούργησε με περίεργους αποκλεισμούς και εκλεκτικές συγγένειες, παρακάμπτοντας τους υγιείς κανόνες λειτουργίας.

Η επιτακτική ανάγκη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν πρέπει να γίνει και να αναλωθεί με το να συνεχισθεί η πρότερη κατάσταση, αλλά κυρίως να γίνει για λόγους άμεσης βοήθειας-χρηματοδότησης και  επανεκκίνησης  της  διαλυμένης ελληνικής οικονομίας, ώστε να πετύχουμε ταχύτατα:

  • την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων με άμεση βοήθεια/χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ.
  • τη γρήγορη αναχρηματοδότηση των 3-4 μεγάλων έργων, κατά προτεραιότητα αυτών που θα προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας και ουσιαστική ανάπτυξη (π.χ. οδικοί άξονες).
  • την έναρξη χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, με βάση συγκεκριμένα  κριτήρια για να είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση.

Η  πλήρης κρατικοποίηση των Τραπεζών είναι απευκταία λύση και πρέπει να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη συμμετοχή του κράτους (θα υποστηρίζεται παράλληλα και το κράτος, μέσω της ταχύτερης επιστροφής των χρημάτων που θα δοθούν για το σκοπό αυτό).

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή και των ιδιωτών σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι μάλλον βέβαιο ότι θα επιτρέψει στις τράπεζες να στηρίξουν, από όλες τις πλευρές, την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας. Μάλιστα,  όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή τόσο ταχύτερη θα είναι η ανταπόκριση των τραπεζών.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ιδιώτης  που συμμετέχει με δικά του κεφάλαια έχει πολλαπλάσιο ενδιαφέρον να πετύχει.

Όμως, σίγουρα δεν αρκεί  μόνο αυτό,  γιατί επιπλέον χρειάζεται με κάθε τρόπο να εφαρμόσουμε την “Υγιή  Συμμετοχή”,  που πρακτικά σημαίνει διανομή των μετοχών της κάθε τράπεζας με προνομιακούς όρους σε όλους  τους  εμπλεκόμενους.

Με άλλα λόγια, το πεντάπτυχο ΤΡΑΠΕΖΑ — ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ —ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ — ΙΔΙΩΤΗΣ  ΜΕΤΟΧΟΣ — ΚΡΑΤΟΣ,  πρέπει να είναι μια άρρηκτα συνδεδεμένη αλυσίδα με κοινά συμφέροντα, για όλα τα  επίπεδα που την απαρτίζουν.

Η χρηματοδότηση για την άμεση ανάπτυξη της οικονομίας είναι ιδιαίτερα απαραίτητη όχι μόνο στους τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και στους νέους πολλά υποσχόμενους τομείς, όπως:

1.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

α. Tεχνολογία Η/Υ: καιρός για πλήρη αξιοποίηση των νέων, που συνεχώς μας εκπλήσσουν με ιδέες (mobile applications κλπ).

β. Τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

γ. Νανοτεχνολογία (έξυπνες πατέντες).

δ. Έρευνα για  νέες πειραματικές βιολογικές καλλιέργειες ( στέβια, σαλιγκάρι, αιθέρια έλαια κτλ).

2.  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

α.  Χρηματοδότηση επενδύσεων σε νέες καλλιέργειες, με συμμετοχή  όμως και του ιδιώτη.

β.  Χρηματοδότηση, σε συνεργασία τραπεζών – κράτους, και παραχώρηση δωρεάν εκτάσεων  δημοσίου σε νέους αγρότες, με την προϋπόθεση όμως να εγγράφονται  άμεσα στο μητρώο αγροτών και να πληρώνουν κανονικά εισφορές, ενώ θα παρακολουθείται και η πορεία τους .

γ.  Χρηματοδότηση με leasing-lease back αγοράς νέων μηχανημάτων από νέους στην  ηλικία  αγρότες.

δ.  Προώθηση στο εξωτερικό, μέσω διαφήμισης με ελάχιστα απαιτούμενα κονδύλια,  των μοναδικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, ο κρόκος Κοζάνης, η  φέτα, οι ελιές, το γιαούρτι, το μέλι κτλ.

 3.  ΝΑΥΤΙΛΙΑ

α.  Χρηματοδότηση για τη δημιουργία ειδικής ζώνης στον Πειραιά.

β.  Υποστήριξη των εφοπλιστών  για υιοθέτηση  της ελληνικής σημαίας, με ελκυστικά rates σε δάνεια, με τον όρο όμως να συμμετέχουν στην προσπάθεια για ανάπτυξη στην Ελλάδα επαναπατρίζοντας τα κεφάλαια τους.

γ.   Σχηματισμός ελληνικού venture capital για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

δ.  Προώθηση σχεδίων για κατασκευή σύγχρονων λιμένων στις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές.

ε.   Εξεύρεσης λύσης, από κοινού με ξένους επενδυτές , για τη λειτουργία έστω και σε μικρότερη κλίμακα των ναυπηγείων μας.

4.  ΕΙΔΙΚΑ PROJECTS ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (FAST TRACK)

α. Γρήγορη  εξυπηρέτηση όλων των μεγάλων επενδύσεων, με γρήγορες και ευέλικτες τραπεζικές διαδικασίες χωρίς αγκυλώσεις.

β.  Είναι τραγική συνέπεια να μην μπορούν να προχωρήσουν επενδύσεις  όπως  ΑΤΑLANTI HEELS, ELLINIKO κτλ.

Δεν παραλείπουμε βέβαια να αναφέρουμε και τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ίσως το πιο ζωντανό μέχρι πρότινος κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που αποτελούσε  έως σήμερα τη ραχοκοκαλιά του συστήματος ανάπτυξης της  χώρας.

Οι παλιές ημέρες, όμως, άλλαξαν  και χρειάζεται  πλέον να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην ανάπτυξη των εταιριών τους. Δεν νοείται επιχειρηματικό ρίσκο με κεφάλαια που προέρχονται αποκλειστικά από δάνεια τραπεζών, χωρίς ίδια συμμετοχή, όπως πολλές φορές, κακώς, γινόταν στο παρελθόν .

Για να πετύχουν όλα τα πιο πάνω, απαραίτητες προϋποθέσεις, που πρέπει να ισχύσουν συνδυαστικά και όχι μεμονωμένα, είναι:

  • Η πλήρης  αλλαγή/καθετοποίηση των διαδικασιών έγκρισης-χορήγησης-παρακολούθησης όλων των δανείων.
  • Η ταχεία διεκπεραίωση των εγκρίσεων-εκταμιεύσεων των δανείων, μέσω υπηρεσιών παροχής άμεσης συνδρομής σε κάθε τράπεζα, για όλα τα βιώσιμα σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση διαδικασιών credit review από ελεγκτές αξιόλογους  και γνώστες των τραπεζικών εργασιών σε βάθος.
  • Η ουσιαστική κατάργηση της  ελληνικής πατέντας των μεταχρονολογημένων επιταγών και των εικονικών δανείων εξυπηρέτησης “ημετέρων”, έτσι ώστε να επέλθει ανάπτυξη μόνο για τους πραγματικά έντιμους και με όραμα μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
  • Η συνεχής παρακολούθηση και υιοθέτηση της διεθνούς εμπειρίας, που μας δείχνει πλέον το μονόδρομο της χρηματοδότησης μέσω των αυτόνομων δικτύων τραπεζών, με παράλληλη συμβουλευτική υποστήριξη των τραπεζικών στελεχών σε όλα τα επίπεδα (νομικό, ασφαλιστικό κτλ).

Όμως δεν αρκούν μόνο αυτά. Χρειάζεται και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης, μέσω συγκεκριμένων κινήσεων, όπως:

  • Καθιέρωση του πόθεν έσχες για όλα τα τραπεζικά στελέχη σε θέσεις κλειδιά, καθώς και για όλα τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, εκτελεστικά και μη.
  • Θεσμοθέτηση επιπλέον φόρων στα πιστωτικά ιδρύματα, με συντελεστή που θα αυξάνεται όταν διαπιστώνονται κρούσματα οικονομικής διαφθοράς.
  • Διευκόλυνση των εσωτερικών ελεγκτών, των ορκωτών ελεγκτών ή/και του ΣΔΟΕ στην άσκηση των καθηκόντων τους και όχι να παρακωλύεται η έγκριση της διάθεσης σε αυτούς των ζητούμενων στοιχείων, με γελοία επιχειρήματα, με αποτέλεσμα τη χρονική υστέρηση και τελικά τη συγκάλυψη του όποιου εμπλεκόμενου.

Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε και να κάνουμε, για ένα μελλοντικά υγιές τραπεζικό σύστημα.

Εμείς, που θέλουμε μια “κοινωνία αξιών”, και θα τα πούμε και θα τα κάνουμε!

Θανάσης Μαρκαντώνης

Υπέυθυνος Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Στρατηγικών Ιδιωτικών και Δημόσιων Επενδύσεων

 

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s