Η “νεανική κοινωνία αξιών” πιστή στην επιδίωξή της για ισότιμη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, συμμετέχει στις διαδικασίες για ένταξη στη LYMEC (European Liberal Youth) ως πλήρες μέλος, με σκοπό την προώθηση των ιδανικών και των αξιών του κοινωνικού φιλελευθερισμού, συμπληρώνοντας ένα κενό εκπροσώπησης της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας στην Ευρώπη των νέων καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εκπρόσωπος από τη χώρα μας σε πολιτικό επίπεδο.

Στην προσπάθειά μας αυτή, παρουσιάζουμε τον εγκάρδιο χαιρετισμό τους στην ομάδα μας και περιμένουμε την ενεργητική συμμετοχή όλων ώστε να δημιουργήσουμε μια”νεανική κοινωνία αξιών” που θα μεταλαμπαδεύσει στην Ευρωπαϊκή Νεανική ολότητα, το Ελληνικό πνεύμα, τη φιλοσοφία, τις αρχές, τα όνειρα, την ουσία και την ακτινοβολία ενός ασυνόρευτου Ελληνικού Πολιτισμού!

Νεανική κοινωνία αξιών english

“Youthful Society of Values”, true to its pursuit of equal participation in European current events, is currently participating in the necessary procedures for membership in LYMEC (European Liberal Youth) required for full membership, aimed at advancing the ideals and values of social liberals, filling a void in the representation of the Greek political reality in European Youth society since there was no representative from our country in a political level.

As part of this attempt, we present the heartfelt greeting which they sent to our team, and we expect the active participation of all in order to create a “youthful society of values” which will rekindle to the entirety of the European Youth, the Greek spirit, philosophy, values, dreams, essence and radiance of a Greek Civilization without borders!

Η επιστολή της LYMEC προς τη “νεανική κοινωνία αξιών”: Lymec’s greeting letter

http://www.lymec.eu/about-lymec

http://www.facebook.com/neaniki.koinonia.axion

http://www.facebook.com/groups/neaniki.koinonia.axion/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004726082329&fref=ts

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s