koinonia axion LOGO

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟ MONEYSHOW 2012

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός σε Εφαρμογή  – H Ελληνική Οικονομία σε Ανασυγκρότηση

Η ‘’κοινωνία αξιών’’ συμμετείχε στο διεθνές πολυσυνέδριο ‘’Money Show’’, ένα σημαντικό  θεσμό  δύο δεκαετιών πλέον, για την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας μας.

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 στελέχη της παρουσίασαν τον κεντρικό άξονα της προτεινόμενης πολιτικής της για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προτάσεων για τους κυριότερους κλάδους, που μπορούν να θέσουν την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά, με την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, στη βάση της καινοτομίας,  της διαφοροποίησης των προϊόντων, της ποιότητας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την ‘’κοινωνία αξιών’’ η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια μονοσήμαντη διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα ενός προσεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού, για το «τι θέλουμε να πετύχουμε», πως «θα το πετύχουμε», ποιές είναι οι απαραίτητες δομικές αλλαγές και οι θέσεις που τις υποστηρίζουν, στα πλαίσια του ‘’κοινωνικού φιλελευθερισμού’’ και  με  σκοπό την κοινωνική ευημερία.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι τίτλοι των παρουσιάσεων ήσαν:

  • Δημήτρης Μπουραντάς, Πρόεδρος ‘’κοινωνίας αξιών’’,  Καθηγητής  Ο.Π.Α., «Για μια Στρατηγική Ανάπτυξης»
  • Στέλιος Φενέκος, Συντονιστής Πολιτικού Σχεδιασμού ‘’κοινωνίας αξιών’’, «Κοινωνικός Φιλελευθερισμός, η Ιδεολογική Ταυτότητα της Κοινωνίας Αξιών»
  • Παναγιώτης Καμπισιούλης, Ηλ/γος Μηχ/κος, Msc, MBA, «Κάνοντας την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να δουλέψει»
  • Νικόλαος Κοκκάρης, Οικονομολόγος, MSc in Finance, Συνταγματάρχης ε.α Οικονομικού Σώματος Σ.Ξ, «Ελληνική Γεωργία. Μια Πλατφόρμα Πολλαπλής Ανάπτυξης»
  • Νίκος Κ. Δενιόζος,   M.Sc. – Ph.D., Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚ. ε.α.,  «Εμπορική Ναυτιλία : Το συγκριτικό πλεονέκτημα και η δυναμική προς την ανάπτυξη»
  • Θανάσης Μαρκαντώνης, Οικονομολόγος, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος Επενδυτικής Τράπεζα Ελλάδος,  Μέλος ομίλου Λαϊκής τράπεζας.  «Σύγχρονες Ιδέες και     Προτάσεις για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα»
  • Γιώργος Μπενάρδος,  Αντιπρόεδρος Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων  «Ελληνικός Τουρισμός : Μια Αναξιοποίητη Πηγή Ανάπτυξης»
  • Γιώργος Κορομηλάς, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, «Φορολογική μεταρρύθμιση – Μύθος ή Πραγματικότητα;»

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ MONEY SHOW 2012

Νικόλαος Κοκκάρης

Ελληνική Γεωργία :  Μια πλατφόρμα πολλαπλής ανάπτυξης

Ο Νικόλαος Κοκκάρης παρουσίασε τον αγροτικό τομέα της οικονομίας, ο οποίος μπορεί να γίνει ένας από τους κυριότερους πυλώνες ανάπτυξης.  Έγινε αναφορά στη σημερινή κατάσταση και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, και ανέλυσε τα  άμεσα μέτρα βραχυπρόθεσμης  απόδοσης, όπως είναι η άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας, η ενίσχυση των εξαγωγών,  με την δημιουργία ομάδων εργασίας αποτελούμενα από στελέχη των τριών Υπουργείων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Ανταγωνιστικότητας, που θα λειτουργούν ως project managers για κάθε αγορά-στόχο, η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς,  η έμφαση στο «Branding» και των πρότυπων Ελληνικών προϊόντων, με μοναδικότητα παραγωγής,  η παροχή κινήτρων σε συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά και σε εταιρείες του ιδιωτικού χώρου, για την δημιουργία «πιλοτικών» μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός  νέου Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τα θέματα, της Γνώσης και της Έρευνας, της Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, των Παραγωγικών Δομών και Θεσμών, της Χρηματοδότησης, της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της Χωροταξικής Σχεδίασης και του Χαρακτηρισμού της Γεωργικής Γης, της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα πρότυπο γεωργικής παραγωγής και εξαγωγική δύναμη σε γεωργικά προϊόντα.

Παναγιώτης Καμπισιούλης

Κάνοντας την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να δουλέψει

Ο Παναγιώτης Καμπισιούλης ανέλυσε τον τομέα της Ενέργειας , ως ένα από τους περισσότερο επίκαιρους τομείς της Οικονομίας, με άμεσες ή έμμεσες συστημικές επιπτώσεις. Η χάραξη στρατηγικής αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος, καθώς ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει στόχο στη διερεύνηση του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος, σε μακροχρόνια βάση, ενώ αποτελεί  σημαντικό εργαλείο στην πορεία υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του ανταγωνισμού, στην δημιουργία μεγάλων δημοσίων έργων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, που θα διαμορφωθούν μέσα από τις νέες δομές.

Όπως ανέφερε, το θέμα δεν μπορεί να λυθεί από έναν άνθρωπο, ούτε από σλόγκαν, ούτε με ρητορική αλλά από μια συναινετική και υπεύθυνη πολιτική η οποία να έχει ως όραμα την κοινωνική ευημερία.

Νίκος Δενιόζος

Εμπορική Ναυτιλία : Το συγκριτικό πλεονέκτημα και η δυναμική προς την ανάπτυξη

Ο Νίκος Δενιόζος αναφέρθηκε στην ελληνική ναυτιλία. Ανέπτυξε τα μέτρα αποτροπής συρρίκνωσης του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, που συγχρόνως θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή του, όπως είναι η καθετοποιημένη οργάνωση της διοικητικής παρέμβασης σε κλαδικό επίπεδο, η δημιουργία e-νηολογίου, η αλλαγή στη φορολόγηση των πλοίων, η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται με  βάση το tonnage και όχι τα κέρδη του πλοίου, καθώς και στην ανασύνταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σχετικά με την εκπαίδευση, αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα,  στην ανάγκη για αναβάθμιση και επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ.  Στον κλάδο των σκαφών αναψυχής, αναφέρθηκε στην ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την  ύψωση ελληνικής σημαίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  πρόταση για δημιουργία και τα οφέλη από τη δημιουργία παράλληλου νηολογίου, όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων, η αύξηση των κρατικών εσόδων και η δημιουργία θέσεων εργασίας.  Αναφορά έγινε και στα αίτια της κρίσης στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς και σε προτάσεις αντιμετώπισής της.  Στο θέμα των λιμένων αναφέρθηκε στους όρους και προϋποθέσεις των αποκρατικοποιήσεων, και στην έννοια του ενιαίου των διαδικασιών και μεταφορών.  Για την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, αναφέρθηκε η πρόσφατη απόφαση της Commission, όπου επιτρέπονται επιχορηγήσεις για καινοτομία και κατασκευή πλωτών και κινητών υπεράκτιων κατασκευών, όταν η χρήση τους αφορά εκμετάλλευση ΑΠΕ.

Θανάσης Μαρκαντώνης

Σύγχρονες Ιδέες και Σκέψεις για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα   

Ο Θανάσης  Μαρκαντώνης, αναφέρθηκε στα καίρια ζητήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  Έγινε η παραδοχή ότι το παρελθόν των τραπεζών ήταν διαπλεκόμενο,  με σοβαρές αγκυλώσεις, χωρίς  ευελιξία. Θεωρεί αναγκαία την ανακεφαλαιοποίηση, υπό προϋποθέσεις . Το απαραίτητο τετράπτυχο Τράπεζα – Εργαζόμενος – Δανειολήπτης – Μέτοχος να λειτουργεί σαν αλυσίδα.  Χρειάζεται να δοθούν χρήματα στην πραγματική οικονομία, κυρίως σε εταιρείες καινοτομίας, καθώς και στον τουρισμό που είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Η υγιής χρηματοδότηση των μικρομεσαίων πρέπει να προωθηθεί άμεσα, και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, με έμφαση στις νέες καλλιέργειες.

Επίσης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα χάραξης νέου τραπεζικού χάρτη, με άμεσες εγκρίσεις εγγυημένων δανείων και διακοπή σταδιακά του φαινομένου των μεταχρονολογημένων επιταγών, στην εισαγωγή αδιάφθορων ελεγκτών, εντός του τραπεζικού συστήματος, και καθιέρωση του πόθεν έσχες των τραπεζικών στελεχών και μελών του Δ.Σ., καθώς και χαμηλότερα bonus αμοιβών.  Επίσης αναφέρθηκε στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με νέα κριτήρια που θα έχουν βάση την επιτυχή βοήθεια και συμμετοχή της τράπεζας σε καινούριους τομείς, start-up projects, θερμοκοιτίδες, κλπ.

Γιώργος Μπενάρδος

Ελληνικός Τουρισμός : Μια Αναξιοποίητη Πηγή Ανάπτυξης

Ο Γιώργος Μπενάρδος αναφέρθηκε  στον τουρισμό και έκανε τη διάκριση της αναγκαίας και ικανής συνθήκης για την ανάπτυξη του κλάδου. Η αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η σταθεροποίηση του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.  Η ικανή συνθήκη αναφέρεται στη δημιουργία ενός οράματος της χώρας, ως ενός σύγχρονου προορισμού, προσφερόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ποικιλίας.  ΟΙ εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αναφέρθηκαν ,είναι η τουριστική ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων, ο συνεδριακός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός και ο τουρισμός τρίτης  ηλικίας, ο τουρισμός ορεινών περιοχών και ο θρησκευτικός  τουρισμός .  Προτάσεις πολιτικής επίσης που κατατέθηκαν είναι, η δημιουργία νέων ελληνικών προτύπων ποιότητας, η αναζήτηση νέων αγορών, η προώθηση της μεσογειακής διατροφής, η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη, η προώθηση της εταιρείας Marketing, η μείωση του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών, η πλήρης κατάργηση του καμποτάζ, η επιτάχυνση της παροχής Visa, η ενεργοποίηση των ελληνικών πρεσβειών και ο ανασχεδιασμός της επενδυτικής πολιτικής στον τουρισμό.

Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας μπορεί να είναι πολύ σημαντική, αφού με τις πλέον μετριοπαθείς προβλέψεις, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 με 3,5 δις, και της απασχόλησης κατά 80.000 θέσεις εργασίας.

Γιώργος Κορομηλάς

Φορολογική Μεταρρύθμιση : Μύθος ή Πραγματικότητα

Ο Γιώργος Κορομηλάς αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Παρά τις καινοτομίες που εισάγει στο φορολογικό σύστημα της χώρας, δεν είναι αυτό που κάποιος αβίαστα θα αποκαλούσε φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά άλλη μια τροποποίηση του υφιστάμενου κώδικα, που αναπαράγει  στρεβλώσεις και αυξάνει το δημοσιονομικό κόστος, είναι αντιπαραγωγικό και κοινωνικά άδικο. Το ζητούμενο είναι η χώρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά βέβαια για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει ένα σωστά δομημένο μοντέλο και για να υπάρξει ένα τέτοιου είδους μοντέλο πρέπει να υπάρχει όραμα και οργάνωση, απαραίτητα συστατικά τα οποία δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερνώντες απλά δεν διαθέτουν.

Πρέπει λοιπόν η ανάπτυξη να αποτελέσει κύριο στόχο, γιατί μέσω αυτής μπορεί να επέλθει και η εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών και ένα από τα βασικότερα εργαλεία, όπως πολλές φορές έχει αναφέρει, είναι και το φορολογικό σύστημα. Το υπάρχον φορολογικό σύστημα αμφισβητείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Οι πολίτες το θεωρούν αναξιόπιστο και κοινωνικά άδικο έχοντας, δικαιολογημένα, την αίσθηση ότι χρησιμοποιείται συνεχώς, μεταβαλλόμενο μόνο και μόνο ως εισπρακτικό εργαλείο.

Δημήτρης Μπουραντάς

Για μια Στρατηγική Ανάπτυξης

Money Show 21_12_2012 - Πρόσκληση

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s