koinonia axion LOGO                                                                               

Αναστασία Ψωμιάδη στο 21ο Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο "Διατλαντική Ασφάλεια και οι μελλοντικές προκλήσεις"

  

Η “κοινωνία αξιών” για τον κρίσιμο και πολυεπίπεδο ρόλο των γυναικών σήμερα

Διεξήχθη με επιτυχία το 21ο Ετήσιο Διεθνές  Συμπόσιο “Διατλαντική Ασφάλεια και οι   μελλοντικές προκλήσεις”, στις  10 και 11 Δεκεμβρίου 2012.

Η “κοινωνία αξιών” παρέστη μέσω της εκπροσώπου τύπου του κόμματος κ. Αναστασίας   Ψωμιάδη, η οποία με παρέμβαση της στην ενότητα “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια”,  τοποθετήθηκε ως εξής:

«Αξιότιμοι Σύνεδροι,

Με βάση τα σημαντικά ζητήματα ασφαλείας που δημιουργούνται σε μία κοινωνία, αλλά και τα αποτελέσματα των  μη ανθρωποκεντρικών στρατηγικών, που έχουν επιλεγεί για τη δόμηση του σύγχρονου κοινωνικού οικοδομήματος,  θα μπορούσε κάποιος να παρομοιάσει τα όσα  βιώνουμε σήμερα, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, με εμπόλεμες καταστάσεις . Παρόλο που είμαστε σε κατάσταση ‘’μη πολεμική’’,  η εικόνα που αντικρίζουμε και  τα προβλήματα που δημιουργούνται “μυρίζουν μπαρούτι”, θυμίζουν δηλαδή πόλεμο.

Ας αναλογιστούμε σε ποιες φάσεις περιέρχεται μία χώρα, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση: η φάση της κρίσης (πριν τον πόλεμο),  η φάση πολέμου, η φάση ανακωχής, η φάση διαπραγματεύσεων, η φάση αποκατάστασης.

Τώρα…. Η Ελλάδα σε ποια φάση βρίσκεται;  Σε φάση κρίσης; πολέμου; ανακωχής και διαπραγματεύσεων ή αποκατάστασης;  Δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά…..

Σε όποια φάση κι αν βρισκόμαστε, ας λειτουργήσουμε σα να βρισκόμαστε σε φάση αποκατάστασης! Ας συμπράξουμε για την αποκατάσταση!

Σε όλες τις πιο πάνω φάσεις ο ρόλος των γυναικών, είτε ως θύματα, είτε ως πρωταγωνίστριες στη διαμόρφωση των εξελίξεων, είναι καθοριστικός, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στη χώρα μας σήμερα.

Οι γυναίκες αποτελούν το συνδετικό κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας,  το βασικό δομικό κύτταρο, μέσα από τους πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους που φέρουν (μητέρα, εργαζόμενη, σύζυγος κτλ). Εξασφαλίζουν την ισορροπία του κοινωνικού οικοδομήματος, καθώς δρουν ενεργά όχι μόνο στην πρώτη γραμμή, αλλά και στο παρασκήνιο, αφενός μεν για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκαλούν συγκρούσεις, αφετέρου δε για τη διατήρηση της ειρήνης, μειώνοντας πάντα την δριμύτητα των αποτελεσμάτων και κάνοντας πιο ανθρώπινο τον κόσμο μας.

Αυτήν την κρίσιμη για την χώρα μας στιγμή, εμείς οι γυναίκες της “κοινωνίας αξιών” επικροτούμε, στηρίζουμε και αναλαμβάνουμε δράσεις, σε όλα τα επίπεδα, για την ανάδειξη του πολύτιμου και πολυεπίπεδου ρόλου της γυναίκας, ανοίγοντάς της  το δρόμο ακόμη και  προς τα κέντρα των αποφάσεων, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και τελικά η ελληνική ευημερία.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο κρατικός/θεσμικός χαρακτήρας αυτών των πρωτοβουλιών – δράσεων αποτελεί αναγκαιότητα, υπό προϋποθέσεις.  Ωστόσο, δεδομένου ότι, τα κενά που υπάρχουν στο κράτος είναι προφανή και εμφανή, απαιτούνται συντονισμένες στρατηγικές, συμπράξεις  και  δράσεις όλων των  κοινωνικών φορέων, ατόμων, εταιριών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  με σκοπό τη διευκόλυνση, την ενημέρωση, τη στήριξη, την εκπαίδευση, καθώς και την ενίσχυση  των γυναικών, στο  δύσκολο δρόμο τους προς το αυτονόητο.

Πολλές  ιδιωτικές επιχειρήσεις,  κυρίως μεγάλες εταιρίες,  σε αντίστοιχες καταστάσεις, σε φάσεις δηλαδή αποκατάστασης,  επέλεξαν  να δομήσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για να στηρίξουν τον πολλαπλό ρόλο της γυναίκας.

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω και λειτουργώντας πάντα σα να βρισκόμαστε στη φάση της αποκατάστασης,  προτείνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ,  στο πλαίσιο της οποίας   θα συμπράξουν όχι μόνο οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, ως συνδετικός κρίκος κάθε πολίτη με την κυβέρνηση  (δηλαδή με την κρατική εξουσία), αλλά και οι ΜΚΟ ως εκφραστές και υποστηρικτές  συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.

Η εκπαίδευση και  η επικοινωνία αποτελούν  τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου.

Οι γυναίκες “οφείλουν” στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους αλλά και στην ίδια την κοινωνία να ηγηθούν αυτού του εγχειρήματος.»

koinonia-axion-logo-circle1.jpg

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s