koinonia axion LOGOΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η χώρα έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να βγει από την κρίση και να αλλάξει πορεία με επιμέρους και μικρής έκτασης βελτιωτικές αλλαγές. Χρειάζεται συνολική ανασυγκρότηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς όπως οικονομία, παιδεία, υγεία, κράτος, δικαιοσύνη, ασφάλεια, διεθνείς συνεργασίες, πολιτικό σύστημα, Σύνταγμα, οικολογία, δημοκρατία. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν συγκεκριμένο σχέδιο για κάθε τομέα που θα περιλαμβάνει τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και συγκεκριμένα προγράμματα δράσεων που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις απαιτούμενες αλλαγές στις δομές, στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, στα συστήματα, στη τεχνολογία, στις ικανότητες και τη νοοτροπία (κουλτούρα) των ανθρώπων. Ασφαλώς, όλα αυτά τα επιμέρους σχέδια πρέπει να συντίθενται σ’ ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό εθνικό σχέδιο, αφού οι αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εν λόγω τομέων, απαιτούν εναρμόνιση, συντονισμό και συγχρονισμό.

Ως προς το τεχνικό μέρος και τις μεθόδους που απαιτούν οι προηγούμενες αλλαγές, εκτός από τις προτάσεις μας που παρουσιάζονται αναλυτικά, στη χώρα μας διαθέτουμε αρκετή τεχνογνωσία. Εκτός αυτού όμως, για πολλά ζητήματα δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύπτουμε  τον τροχό, αφού σε άλλες χώρες υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές όπως το σύνταγμα και η δημοκρατία, η οργάνωση και η διοίκηση του συστήματος υγείας, οι δομές και τα συμπτώματα διακυβέρνησης, δημόσιας και η τοπικής αυτοδιοίκησης, η οργάνωση και η λειτουργία της Δικαιοσύνης, της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής φροντίδας, τα συστήματα και οι μηχανισμοί του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, προστασίας, του περιβάλλοντος, οι πολιτικές και οι μέθοδοι πολεοδομικού σχεδιασμού, υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και των εξαγωγών, κλπ. Η μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας και η προσαρμογή της στη χώρα μας ούτε δύσκολη είναι, ούτε ακριβά κοστίζει.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και τις βασικές κατευθύνσεις των αλλαγών οι οποίες εξειδικεύονται στη συνέχεια με τις συγκεκριμένες προτάσεις μας που ακολουθούν σε αναλυτικά κείμενα.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΚΡΑΤΟΣ

Στρατηγικός στόχος και θεμελιώδες ζητούμενο με βάση την ιστορική στιγμή της χώρας, τη θέση στο παγκόσμιο περιβάλλον και τις συνθήκες που υπάρχουν σε αυτό, είναι από τη μια η εξασφάλιση της αποτελεσματικής και χρήστης διακυβέρνησης και από την άλλη, ένα αποτελεσματικό, δίκαιο, αντιγραφειοκρατικό, υπεύθυνο κράτος που θα σέβεται τον πολίτη, υπηρετεί την δημοκρατία, την ανάπτυξη, την υγιή λειτουργία των αγορών την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, την ισονομία και την τήρηση των νόμων, την ασφάλεια και συνολικά τον πολιτισμό, την κοινωνική ευημερία και πρόοδο. Αυτό απαιτεί:

 1. Σαφή διάκριση της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.
 2. Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παραγωγής υψηλής ποιότητας νομοθετικού έργου.
 3. Αποτελεσματικές δομές, σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους, οργάνωσης, προγραμματισμού, συντονισμού, ολοκλήρωσης και ελέγχου για τη διακυβέρνηση, τη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων.
 4. Ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανώσεων του Κράτους (Δικαιοσύνης, Προστασίας του πολίτη, Υγείας, Ασφάλισης κλπ) με την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης (μάνατζμεντ) καθώς και συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (προσλήψεων, αξιολόγησης, ανάπτυξης, αμοιβών κλπ).
 5. Αποκομματισμός του κράτους, καθιέρωση της αξιοκρατίας ορθολογικής κατανομής αρμοδιοτήτων και εκχώρησης εξουσιών στα επαγγελματικά στελέχη σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς.
 6. Εισαγωγή διαδικασιών, μεθόδων και τεχνολογιών, ανάπτυξη των ικανοτήτων και της κουλτούρας των δημόσιων λειτουργών ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.
 7. Εκμηδένιση της διαφθοράς, ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, της σπατάλης, θεαματική αύξηση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογιών, συστήματος μέτρησης των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων παντού και σύγχρονων  μεθόδων μάνατζμεντ.
 8. Διαφάνεια στα οικονομικά ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί μέσω αποτελεσματικών μεθόδων διαμόρφωσης, παρακολούθησης και ελέγχου.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Η αποστολή της παιδείας είναι η ανάπτυξη των αξιών, των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπων, ούτως ώστε να πραγματώνουν τις δυνατότητες τους στη ζωή και να εξασφαλίζουν την ατομική και ταυτόχρονα την κοινωνική ευημερία στα πλαίσια της συνύπαρξης και της συμβίωσης.

Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τη παιδεία της χώρας, ένα παγκόσμιο πρότυπο και μοχλό ανάπτυξης του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνικής κουλτούρας, της δημοκρατίας, της οικολογίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και του ανθρωπισμού.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι ή επιδιώξεις για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για την παιδεία είναι:

 1. Ίσες ευκαιρίες σε όλους για εκπαίδευση, μόρφωση και καλλιέργεια με κριτήρια τη θέληση, την αξιοκρατία, την προσπάθεια και τις επιδόσεις.
 2. Αριστεία σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας και ποιότητα παντού.
 3. Ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου μέσω της ανάπτυξης όλων των διανοητικών ικανοτήτων (αριστερό και δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου), της ενστέρνισης των θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών αξιών, της ανάπτυξης της υπαρξιακής, συναισθηματικής, κοινωνικής, οικολογικής και «πολιτισμικής» νοημοσύνης.
 4. Διεθνοποίηση της παιδείας ώστε να καταστεί ένας παγκόσμιος προορισμός για ξένους σπουδαστές με στόχο της δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των «πρεσβευτών», των διεθνών σχέσεων και της εικόνας της χώρας, καθώς και της εξωστρέφειας της οικονομίας.
 5. Άμεση σύνδεση της παιδείας με τις ανάγκες της οικονομίας των δημοσίων και κοινωνικών οργανισμών, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.
 6. Η αποδοτική χρήση των πόρων και της αποτελεσματικότητας του κάθε οργανισμού (σχολεία, ΑΕΙ, κλπ) και συνολικά του συστήματος παιδείας, μέσω σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων οργάνωσης και δίκης (μάνατζμεντ) και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (προσλήψεις, αξιολόγηση, ανάπτυξη, αμοιβές κλπ).

Εξασφάλιση της συνέργειας μεταξύ του πολιτισμού, της παιδείας, της εργασίας και του αθλητισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Νέο μοντέλο ανάπτυξης: “από την εσωστρέφεια στην εξωστρέφεια  και από το χαμηλό κόστος στη διαφοροποίηση”

Η ανασυγκρότηση, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η πρωτοπορία της χώρας απαιτεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό μπορεί να χτιστεί μόνο με μια εθνική στρατηγική η οποία συνδέεται άμεσα και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματος για τη χώρα. Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι εθνική, με την έννοια ότι θα υλοποιείται με συνέχεια και συνέπεια ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, εξασφαλίζοντας τη συναίνεση και τη μακροχρόνια δέσμευση των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Τα θεμελιώδη στοιχεία μιας τέτοιας στρατηγικής ανάπτυξης στη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου είναι:

 1. Ο προσανατολισμός, η κινητοποίηση και η υποστήριξη των παραγωγικών δυνάμεων και των οικονομικών πόρων σε τομείς που η Ελλάδα μπορεί ν αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με βάση την καινοτομία, τη διαφοροποίηση των προϊόντων, τη ποιότητα, την υψηλή προστιθεμένη αξία, την εικόνα, τη φήμη και όχι με βάση τη χαμηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος. Τέτοιοι τομείς είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η παιδεία, η ναυτιλία, η υγεία, αγροδιατροφική αλυσίδα, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειες, καθώς και προϊόντα ή υπηρεσίες των τομέων. Εκτός αυτών, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική σε αρκετές επιλεγμένες «σφήνες» (niches) της αγοράς όπως για παράδειγμα τα φυτικά καλλυντικά, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και εξειδικευμένα τεχνολογικά προϊόντα.
 2. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την ουσιαστική αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων μέσω αποτελεσματικών μεθόδων οργάνωσης όπως πολυμετοχικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στρατηγικές συμμαχίες και δίκτυα συνεργασιών, (εθνικά και διεθνή) και ΣΔΙΤ
 3. Υποστήριξη μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικών έργων (projects). Τα επενδυτικά αυτά έργα αφορούν τόσο τομείς της οικονομίας, όσο και τόπους ή περιφέρειες ως για παράδειγμα η κτηνοτροφία στην Ήπειρο, η γεωργική ανάπτυξη στη Ρόδο.
 4. Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσω τη ανάπτυξης εθνικών και τοπικών μαρκών (brands) παγκόσμιας εμβέλειας, δικτύων προώθησης και πωλήσεων στις ξένες αγορές.
 5. Ανάπτυξη της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω της παιδείας, της εκπαίδευσης και των υπολοίπων μηχανισμών.
 6. Εστίαση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) σε επιλεγμένους τομείς με βάση τα προαναφερθέντα.
 7. Ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομικής και επιχειρηματικής διπλωματίας
 8. Κινητοποίηση και αξιοποίηση της διασποράς, τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα όσο και σε ό,τι αφορά την προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών.
 9. Σαφείς, αποτελεσματικούς και μακροχρόνια σταθερούς κανόνες σε όλους τους τομείς που αφορούν την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
 10. Έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη με βάση τους ανθρώπους, τους πόρους και τα φυσικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης για την Ανάπτυξη

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της ΕΕ αλλά και παγκόσμια.

Υπάρχει άμεση πλέον ανάγκη εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης για να αντιμετωπιστούν οι πλέον κρίσιμες Ελληνικές προκλήσεις, όπως η χρηματοδότηση της ανάπτυξης , η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση, η προστασία του περιβάλλοντος, τομείς που έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Η μείωση των δαπανών και η βελτίωση του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος δεν φθάνουν για να αποτελέσουν τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά και άλλοι μη παραδοσιακοί τρόποι άντλησης δημόσιων πόρων, όπως τα λεγόμενα “καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης” και οι δυνατότητες μη παραδοσιακών πηγών χρηματοδότησης.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σήμερα από την Ελληνική οικονομία για την εξεύρεση των πόρων που είναι αναγκαίοι για να εκκινήσει μία αναπτυξιακή στρατηγική σε όλους τους τομείς της οικονομίας:

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των περισσότερων καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης, απαιτείται ο συντονισμός με βασικούς Διεθνείς και παράγοντες και ιδιωτικούς οργανισμούς όπως: Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνείς Συνδιασκέψεις, Κυβερνήσεις μεμονωμένων χωρών, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. Δηλαδή απαιτείται μία εξωστρεφής δυναμική πολιτική διευρυμένων συνεργασιών με κοινό όφελος (κερδίζω-κερδίζεις) και οπωσδήποτε με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την Ανάπτυξη της ΕΕ.

Δεν υπάρχει μία και μοναδική τέλεια λύση, αλλά διάφορες εναλλακτικές που δεν αποκλείουν η μία την άλλη και μπορεί να είναι εφικτές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, πλην όμως θα μπορούσαν να συνδυαστούν για μεγαλύτερη συνέργια.

 1. Κονδύλια από το ΕΣΠΑ και την ΕΚΤ. Θα πρέπει επίσης να απελευθερωθούν από το ΕΣΠΑ κονδύλια που είναι αρκετό καιρό δεσμευμένα λόγω έργων που έχουν εγκριθεί αλλά έχουν μείνει ανενεργά.
 2. Άλλες πηγές χρηματοδότησης, που προορίζονται πιο άμεσα για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει έργα και χορηγεί δάνεια μέσω χρηματοδοτικών μεσαζόντων που εργάζονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 3. Τα διαρθρωτικά κονδύλια της ΕΕ αφορούν σημαντικά ποσά και η Ελλάδα  έχει στη διάθεσή της χωρίς να τα έχει ακόμη  χρησιμοποιήσει περίπου 12 δις ευρώ.
 4. Δυνατότητες χρηματοδότησης, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDΒ), στις περιοχές της Μεσογείου, της Μ. Θάλασσας και των Δ. Βαλκανίων, καθώς και από τους Μηχανισμούς Ενίσχυσης Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιοχές της Μεσογείου και των Δ. Βαλκανίων.
 5. Χρηματοδότηση της προώθησης των προϊόντων της προβατοτροφίας από τα αντίστοιχα ταμεία της ΕΕ, διότι όπως τόνισε η Επίτροπος γεωργίας  της ΕΕ,Boel, «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται πολλές αιτήσεις για τα προϊόντα προβατοτροφίας, έτσι υπάρχουν δυνατότητες για τον τομέα».
 6. Το ΕΤΕΑΝ, που λειτουργεί ως χρηματοδοτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος προωθεί νέα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σ’ αυτά, για να γίνουν ανταγωνιστικές.
 7. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), απ’ όπου απομένει ακόμη να ζητηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσό 2 δις ευρώ. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί επίσης τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και τις δράσεις παροχής τεχνικής υποστήριξης.
 8. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί μέχρι το 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 3,8 περίπου δις ευρώ.
 9. Προγράμματα συγχρηματοδότησης Τραπεζών με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για Θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας .
 10. Η συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και από Ελληνικές Τράπεζες για Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά.
 11. Χρήματα που θα πρέπει να διοχετευθούν για χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις Τράπεζες αμέσως μετά την ανακεφαλαίωση που θα τους χορηγηθεί.
 12. Εκκίνηση διεθνών διαγωνισμών, ώστε κοινοπραξίες κατασκευαστικών εταιρειών και ιδιωτών επενδυτών να αναλάβουν την εκτέλεση και συντήρηση συγχρόνων δικτύων αυτοκινητοδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων, σταθμών και λιμένων αναψυχής, διότι οι μεταφορές και οι επικοινωνίες είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. Το κόστος κατασκευής θα μπορούσε να αναληφθεί έναντι αποκλειστικής εκμετάλλευσης για μερικές  δεκαετίες.
 13. Προώθηση στοχευμένων παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων, που ταυτόχρονα θα ενισχύουν την ζήτηση, αλλά και το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. Οι επενδύσεις αυτές, με την συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα (δυνατότητα ΣΔΙΤ, μπορούν  να συμπεριληφθούν και κοινοτικοί πόροι), θα έχουν ισχυρή θετική επίδραση στη αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Χρειάζονται άμεσα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου κατασκευών, δημοσίων έργων και υποδομών
 14. Κατάλληλη νομοθεσία που να δώσει δυνατότητες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων, προκειμένου να υπάρξει ένα δίκτυο πολλών εναλλακτικών επιλογών (ΕΕ, Διεθνείς Συνεργασίες, Δημόσιες Επενδύσεις, ΣΔΙΤ, Ιδιωτικές Επενδύσεις) στις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, για την  βέλτιστη ανάπτυξη της οικονομίας. Τέτοιες ιδιωτικές πηγές μπορεί να είναι:
  • Χρηματοδοτικά  προγράμματα επενδύσεων, ιδιωτικών τραπεζών.
  • Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital), με βασικό τη χρηματοδότηση νέο-ιδρυόμενων ή μικρομεσαίων μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεων, με συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
  • Επιχειρηματικοί Άγγελοι ( Business Angels), ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελματική εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο χώρο και χρηματοδοτούν νέους επιχειρηματίες με την μορφή μακροπρόθεσμης επένδυσης.Στην Ελλάδα αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης  συνήθως αφορά σε εύρωστους συγγενείς οι οποίοι χρηματοδοτούν ένα νεότερο μέλος της οικογένειας για να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
  • Θερμοκοιτίδες  Επιχειρήσεων (Business Incubators), εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν νέο-ιδρυόμενες και με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες, προσφέρουν χώρους και εξοπλισμό, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, δίκτυα επαφών με πελάτες και προμηθευτές και σε αντάλλαγμα παίρνουν ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και / ή πληρωμές από την νέο ιδρυόμενη εταιρεία.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στη χώρα μας πλέον αποτελούν ζητούμενα για το σήμερα και το αύριο τα αυτονόητα, όπως είναι η απασχόληση, η ασφάλεια και προστασία των πολιτών, η αντιμετώπιση της φτώχειας, της ασφάλισης, της προστασίας των συνόρων από τους παράνομους μετανάστες του κοινωνικού αποκλεισμού, των ναρκωτικών. Πρόκειται για ζητήματα προτεραιότητας των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί, από τη μια, άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα και από την άλλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα μέτρα αυτά και τα όσα προτείνουμε συγκεκριμένα στην ενότητα των προτάσεων μας, όπως στηρίζονται στις αρχές:

1.  Σεβασμός και εξασφάλιση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

       – αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου κ.α.).
       – ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας,              ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα ιδιοκτησίας, κ.α.).
        – ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη διάκριση, ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώματα των ηλικιωμένων, ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.).
        – αλληλεγγύη (δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση με τους εργαζομένους, δικαίωμα διαπραγματεύσεων και συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας, προστασία έναντι αδικαιολόγητης απόλυσης, δίκαιοι και ισότιμοι όροι εργασίας, προστασία των εργαζόμενων νέων, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή, προστασία της υγείας,  προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των καταναλωτών κ.α.).
        – ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές, δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ.α.).
        – δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές νομιμότητας και αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών, κ.α.).

2.  Κοινωνική δικαιοσύνη
3.  Κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία για την εξασφάλιση των στοιχειωδών ανθρώπινων αναγκών
4.  Αποτελεσματικότητα (κοινωνική και οικονομική)

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s