koinonia axion LOGOΑπό τη Χρεοκοπία στην Ελλάδα που μας Αξίζει: Το Όραμά μας 

Βιώνουμε σήμερα την τραγική κατάσταση της πατρίδας μας, δηλαδή, την οικονομική υποβάθμιση, την πολιτική χρεοκοπία και την κοινωνική αποσάθρωση μέσα σε ένα απειλητικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Η δυναμική των πολλαπλών συγκρούσεων μεταξύ των ισχυρών πόλων του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος (Ευρώπη, Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική), μεταξύ του χρηματικού κεφαλαίου και της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, έχουν οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό τοπίο ασάφειας και αβεβαιότητας, έντονου ανταγωνισμού, απειλών και υψηλότατου κινδύνου.

Μέσα σ’ αυτό το εφιαλτικό περιβάλλον, η χώρα μας, διολισθαίνουσα συνεχώς χωρίς αντιστάσεις, βρίσκεται εντελώς ανίσχυρη ν’ αντιδράσει, αφημένη στα χέρια των δανειστών, με τα τεράστια χρέη, σε βαθιά ύφεση, με την υγιή επιχειρηματικότητα σε ασφυξία, τον παραγωγικό ιστό σε αποσύνθεση, το κράτος σε διάλυση και μια κοινωνία αγανακτισμένη, απελπισμένη, τρομοκρατημένη, κατακερματισμένη και σε σύγχυση.

Το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, δηλαδή, τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα και οι υποστηρικτικοί τους μηχανισμοί που οδήγησαν τη χώρα εδώ, όχι μόνο δεν μπορούν να τη σώσουν αλλά συνεχίζουν να την σπρώχνουν στον κατήφορο προσπαθώντας να διατηρήσουν την εξουσία, τα ατομικά και τα κομματικά τους προνόμια σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Στον αντίποδα αυτής της παθογένειας, η χώρα μας διαθέτει πολλά και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πλούσιους πόρους όπως τη γεωγραφική της θέση, τη γη, το κλίμα, τον ήλιο, τη θάλασσα, το γεωφυσικό και ο ορυκτό πλούτο, τις ικανότητες και τις αρετές του λαού, την ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό μας.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία και να χτίσουμε την πατρίδα που μας αξίζει: αναπτυγμένη, ανταγωνιστική, ισχυρή, πρωτοπόρα και ανθρώπινη.

Μια πατρίδα πρότυπο για όλους όσους τώρα μας λοιδορούν και μας χλευάζουν.

Μπορούμε να γίνουμε οι πρωτοπόροι της νέας αναγέννησης σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η απληστία του χρηματικού κεφαλαίου, η αποθέωση της κατανάλωσης, η συνεχής συγκέντρωση του πλούτου και η καταστροφή του περιβάλλοντος.

Μπορούμε να αφήσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας και στην ανθρωπότητα μια πατρίδα ξεχωριστή, αυθεντική, πρωτοπόρα στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην οικολογία, στην ανθρωπιά, στο κάλλος, στα συναισθήματα και στο ήθος.

Μια πατρίδα με την ταυτότητα και τον ιστορικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι που αξίζουν σε εμάς και τις επόμενες γενιές.

Η ταυτότητα και η αποστολή μας

Η ανασυγκρότηση, η οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και οικολογική ανάπτυξη και η πρωτοπορία της χώρας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο απαιτεί τη ρήξη με το παρελθόν, δηλαδή απαιτεί ριζικές αλλαγές εκ βάθρων παντού, στις πολιτικές, στις στρατηγικές, στους θεσμούς, στο κράτος, στην κουλτούρα, απαιτεί νέους ανθρώπους, νέες μεθόδους, νέες συμπεριφορές και νέες πρακτικές που θα στηρίζονται σε διαχρονικές αξίες, στα θετικά του ελληνισμού και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Όλα αυτά, ασφαλώς, απαιτούν νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Σ’ αυτήν την ανάγκη ως ενεργοί πολίτες ανταποκρινόμαστε αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός τέτοιου σχηματισμού και την υλοποίηση του οράματος μας για τη χώρα μας.

Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα «κόμμα» που να μπορεί ν’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη δεινή κατάσταση της χώρας και ταυτόχρονα τις προκλήσεις του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η ριζική αναμόρφωση της χώρας, μέσα από την ανατροπή του υφιστάμενου
πολιτικού συστήματος.

Έχουμε πλήρη συναίσθηση των τεράστιων δυσκολιών, των εμποδίων και των αντιξοοτήτων που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε. Ως πολίτες όμως, αισθανόμαστε την ευθύνη και έχουμε τη βούληση ν’ αγωνιστούμε για ένα καινοτόμο και ισχυρό πολιτικό σχηματισμό για το μέλλον της πατρίδας που να στηρίζεται σε συγκεκριμένα θεμελιώδη ποιοτικά στοιχεία.

Αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία και χαρακτηριστικά είναι:

Πρώτον. Πολίτες με αδιαπραγμάτευτες αξίες αποδεδειγμένες από τη διαδρομής τους, όπως αυτές της ακεραιότητας, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της ταπεινότητας, της υπευθυνότητας, της συνέπειας και της συνεργασίας, πολίτες με διοικητικές και ηγετικές ικανότητες και οπωσδήποτε με δημοκρατικές αντιλήψεις.

Πρόσωπα που έχουν ως φιλοδοξία και νόημα ζωής την κοινωνική συνεισφορά και όχι τη φήμη, ούτε την εξουσία, το πλουτισμό και την επαγγελματική καριέρα από την πολιτική. Δηλαδή, άνθρωποι που θα δώσουν αξία στην πολιτική μέσα από το προσωπικό τους παράδειγμα, τις επιλογές, τις συμπεριφορές και την αποτελεσματικότητά τους ως άτομα και ως ομάδα. Ταυτόχρονα, στρατηγική επιλογή μας είναι να φέρουμε στην πολιτική τους νέους και ν’ αναδείξουμε μια νέα ηθική και ικανή γενιά πολιτικών απελευθερωμένων από τις κατεστημένες νοοτροπίες, ιδεοληψίες, στερεότυπα και παγιωμένες συμπεριφορές.

Η ποιότητα και η ακεραιότητα αυτού του θεμελιώδους και καθοριστικού στοιχείου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα εξασφαλίζεται διαρκώς με αποτελεσματικές διαφανείς μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχους.

Δεύτερον. Η αποστολή του Σχηματισμού είναι η ανασυγκρότηση της χώρας, η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιδίωξη μας είναι να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικούς θεσμούς δημοκρατίας, ένα κράτος υπηρέτη της κοινωνίας και της ανάπτυξης, την χρηστή και αποτελεσματική διακυβέρνηση με ανθρώπους που έχουν τη βούληση, το ήθος, τις αξίες και τις ικανότητες ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή δεν ανήκουν στο δικό μας Σχηματισμό. Αξιοποιώντας τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας που γεννήθηκε στα χώρα μας και συνθέτοντας τις υποδειγματικές πρακτικές των δημοκρατικά προηγμένων χωρών, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δημοκρατία καινοτόμα και πρότυπο για τους άλλους λαούς, που επίσης είναι απογοητευμένοι από τα δικά τους συστήματα πολιτικής και διακυβέρνησης.

Τρίτον. Η οργάνωση και η λειτουργία του Σχηματισμού μας στηρίζεται στην ουσιαστική δημοκρατία και συμμετοχή αλλά και στις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους και πρακτικές της Ηγεσίας και του Μάνατζμεντ, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ουσιαστική δημοκρατία και συμμετοχή.

Τέταρτον. Η επικοινωνία και οι σχέσεις του πολιτικού σχηματισμού με τους πολίτες, θα κτισθούν στις βάσεις ενός συγκεκριμένου υπόβαθρου αξιών, όπως η ακεραιότητα, αλήθεια, η ειλικρίνεια, (λέμε ότι εννοούμε και εννοούμε ότι λέμε), η ευθύτητα, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η συναίνεση, η εντιμότητα, και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η συνέπεια, η δικαιοσύνη, η ισονομία, ο σεβασμός, η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία. Οι αντίθετες από αυτές τις αξίες όπως η δημαγωγία, το ψέμα, η ασυνέπεια, ο λαϊκισμός, το ρουσφέτι, ο εντυπωσιασμός, η παραπλάνηση και η ψηφοθηρία δεν τις απορρίπτουμε μόνο, αλλά όταν επιδεικνύονται στηλιτεύονται και τιμωρούνται. Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και λογοδοσίας για τις αποφάσεις, τις πράξεις, τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα του Σχηματισμού και των ηγετικών στελεχών θεωρείται κρίσιμη και θα εξασφαλισθεί με καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους.

Πέμπτον. Ο πολιτικός σχηματισμός μας είναι πλήρως ανεξάρτητος από κάθε είδους συμφέροντα και υπηρετεί μόνο το κοινό καλό κατά τον Αριστοτέλη, δηλαδή, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον για την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της.

Έκτον. Η αξιοκρατία, η δημοκρατική λειτουργία, η αποτελεσματική και χρηστή διαχείριση και η άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας από άτομα ή ηγετικές ομάδες σε όλα τα επίπεδα αποτελούν επιλογές που αξιολογούνται και βελτιώνονται συνεχώς με αυστηρότητα. Πιστεύουμε σε στελέχη με την ουσιαστική έννοια του ηγέτη και όχι με αυτή του ηγεμόνα που χαρακτηρίζει τη πλειοψηφία των στελεχών του κατεστημένου
πολιτικού συστήματος.

Έβδομον. Η πρόταση μας προς την κοινωνία δεν αποτελεί ένα άθροισμα μέτρων, ευχών ή υποσχέσεων αλλά ένα συνολικό συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης εστιασμένο σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσο-μακροπρόθεσμους στόχους και χρονικά προσδιορισμένο το οποίο θα υλοποιηθεί με αποτελεσματικό Μάνατζμεντ και Ηγεσία Αλλαγών.

Η χώρα μπορεί ν’ αλλάξει πορεία μόνο με «λογισμό και μ’ όνειρο».

About Aristotelis Tsagkarogiannis

Fools say that they learn by experience. I prefer to profit by others experience.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s